Alla inlägg av magnus

Sammanhang & Infrastruktur

Ja, här sov vi 16 personer i blandade storlekar – klassrum kan verkligen finna sin användning även på sommarlov!

Hemkommen från Nordlek 2018 i Falun – en veckas folkdansfestival med 2767 deltagare från hela norden – åker jag förbi skolan och tar några intervjuer till de få tjänster vi ännu inte lyckats besätta (mellanstadiet, musik, spanska, tyska). Det känns ovant ha på långbyxor i sommarvärme, men lite får man ta som rektor – jag väljer att utmana en del andra mentala föreställningar och för-givet-taganden istället.

Nordleksveckan gav verkligen god energi in i resten av sommaren och inför hösten som sannolikt blir nog så intensiv och lärorik. Vi reste med hela familjen och bodde Kulturella folkdansgillet och Sollentuna folkdansgille tillsammans i masslogi. Dans- och slöjdworkshops på dagarna, uppträdanden och dans på kvällarna. Samt informell gemenskap och gemyt över generationsgränser (yngsta var strax 8, äldsta strax 75). För att dessa goda sammanhang ska uppstå och fungera krävs det förstås en hel del struktur, engagemang, infrastruktur. Många personer har lagt många timmar av sin tid för att planera och genomföra stämman – och lägger sedan kraft och energi på att lösa sådant som uppstår för att Planen av någon anledning inte höll hela vägen. Improvisationer kräver dock ofta att det finns en Plan som man medvetet kan lägga åt sidan för en stund.

Ingen kan göra allt, alla kan göra något. Tillsammans kan vi skapa underverk.

För att fungera behöver vi såväl motivation som struktur och plan – liksom även förståelse för att vi ibland behöver uppdatera kartan/planen/motivationen när verkligheten förändras. Detta är den stora utmaningen med såväl lärarjobb som skolledarjobb! Att veta vilka strukturer som måste till, vilka som ska hållas fast vid och vilka som behöver utvecklas vidare – eller till och med avvecklas. Arbetet blir aldrig helt färdigt – såväl en tjusning som ett problem.

Skolutveckling idag handlar inte om att bara lägga till – lika mycket om att faktiskt ta bort!

En skillnad att gå från lärare till skolledare (nej, det är inte att göra karriär – det är att byta jobb) är att sommarferien blir tämligen annorlunda. Omsättningen på lärare har till sist ökat och som skolledare vill man förstås ha legitimerade lärare på alla poster när man nu vet hur viktigt det kan vara. Man vill också bygga den där infrastrukturen som framförallt märks när den inte är på plats. Precis som på Nordlek – att volontärerna fick frukt, mat, kaffe och information var förstås inget vi som deltagare tänkte på – eller ens behövde tänka på – men hade det inte varit på plats, så hade det märkts.

Jag kan också meddela att det är en väldig skillnad mellan att vara biträdande rektor och rektor, just när det kommer till ansvaret. Detta behöver verkligen återspeglas även i lön och annan uppskattning om vi ska ha några skolledare kvar. Och precis som i dansen behöver man förstås även hitta flytet framåt!

Färdig eller Inte?

Jag som länge var med i VågaVägraFacebook har sedan flera år nyttjat olika sociala medier som både anteckningsblock, klotterplank och kommunikationsyta. Framförallt har twitter för mig blivit ett sätt att stundtals fördjupa de sammanhang jag är på, där jag ofta realtidsantecknar sådant jag finner intressant eller tänkvärt. Ofta uppskattat av många, samtidigt som jag får mer eller mindre kloka inspel där frågor och funderingar också ger möjlighet att tänka ett varv extra eller två. Jag har lärt mig se bortom de få hätska trollen i twittergruvan men saknar återkommande Morricas förmåga att kunna hålla två saker i huvudet samtidigt och ställa raka men ändå respektfulla frågor, i syfte att vi båda skulle bli klokare.

Tidigare i veckan rektorsmöte i Huddinge. En såhär i läsårssluttider och Skolinspektionsväntan något trött men ändå ytterst engagerad skara. Vi sitter alla med rekryteringar, lokalutmaningar, tjänsteorganisationspussel och planering av avslutningstal. Samtidigt som allt detta pågår måste vi lyfta blicken framåt och göra en plan för hur kommande läsårs kompetensutveckling tillsammans med kommunövergripande förstelärare kan tänkas te sig. Där någonstans säger – och twittrar – jag, som jag gjort vid många föreläsningar (och även flera APT) orden:

Den lärare som säger sig vara färdig, är nog just det. Vänligen lämna byggnaden.

Vilket i min värld, utifrån vad vi var i just då, förstås INTE handlade om att vi alla, skolledare som lärare och elever, inte ska få vara lite sådär lagom nöjda och färdiga med det här läsåret nu när det lackar mot sitt slut. Nej, den var snarare en mer generell betraktelse att man faktiskt aldrig blir färdig som lärare – det finns alltid mer att utveckla och lära. Vilket för mig är en del av såväl utmaningen som charmen med läraryrket – liksom även skolledaruppdraget, som får sägas erbjuda lärande i kvadrat. Man ska nog snarare känna sig lite färdig såhär i slutet av läsåret. Inte helt slutkörd, men ändå att man gett och fått mycket – och framförallt lärt sig mycket, precis som ens elever.

Lärare som lär, har elever som lär. /Andreas Schleicher, Pisaexpert.

Det blev en del intressanta frågor och funderingar och sett i backspegeln kan jag förstå att man felaktigt trodde det handlade mer om här och nu än om en generell betraktelse. Tur då man kan ställa frågan – och ofta få svar. Om man verkligen vill förstå, alltså.

”Människan ska helst ha något att reta sig på för att känna sig ordentligt förankrad i gruppen” /Jenny Nordberg SvD 10/6-18

Du som följt mina bloggar vet ju att jag inte anser att vi ständigt ska springa fortare, göra allt annorlunda och aldrig vara nöjda eller faktiskt prioritera tid för reflektion eller livsviktig återhämtning. Men jag står också för att den lärare som inte alls längre är villig att lära och utveckla sin undervisning faktiskt inte längre har i skolan att göra. Nu är det som tur tämligen sällsynt förekommande, lärare i gemen vill helt enkelt det ska gå bra för eleverna och inser sin stora roll i det. Då är jag snarare mer bekymrad över att hela samhället fortsätter ta steg mot granskningssamhälle.

Enda sättet att inte göra några fel, är att göra ingenting. Och det är ju verkligen inte rätt.

Glömstaskolan utmanar vi en och annan ”mental tatuering” om hur man kan organisera skola, med Skollagen 2 kap §10 som ledstjärna. Vi säger inte ”Gör som vi, så blir allting bra”. Vi säger däremot ”Utifrån frågorna ’varför?’ respektive ’ varför inte?’ gör vi såhär, det här har vi lärt oss och erfarit så här långt”. Jag blir lite mörkrädd när mer eller mindre nyexade lärare eller skoltyckare utan annan insikt än egen eleverfarenhet (ofta från 1900-talet) vet precis hur skola ska göras och utifrån sin begränsade erfarenhet och personliga kontext högt trumpetar ut att det bara finns en väg framåt, när vi andra så väl vet att världen är mycket mer komplex och mångfacetterad än så.

Världen är inte svart eller vit, den är faktiskt färgglad.

Nu fyller vi de sista dagarna före sommarferie (för lärare och elever, själv har jag numera semestertjänst – vilket vore hål-i-huvudet som lärare som ju behöver vara på plats när eleverna är på plats) med så gott innehåll som möjligt, med tid för reflektion, återblick och grund inför nästa läsår. På vägen ett välbehövligt och välförtjänt uppehåll, där vi som verkar i skolan kan finna ny kraft och energi och åter känna längtan efter klassrummets puls och nerv. 

Vi har möjlighet göra skillnad varje dag, men färdiga blir vi aldrig!

Vad Gör Rektor? Kultur?

Det är mycket nu…

Och har också varit det en tid, därav lite paus i bloggande. Under tiden har jag förstås fortsatt fundera vad uppdraget som rektor egentligen innebär. Där hjälper även god rektorsutbildningen till med bra perspektiv.

…ledare, juristuttolkare, spontanmötare, chef, mötesorganisatör, rörmokare, teammedlem, ekonom, föreläsare, utbildare, barista, rektorskollega, medarbetare, förebild, strukturbyggare, rekryterare, betraktare, mötesordförande, kommunikatör, incidentrapportutredare, städare…

Jag inser dock mer och mer att min viktigaste uppgift nog faktiskt handlar om att vara med och skapa, vidmakthålla och utveckla en fungerande kultur. I detta uppdrag ligger förstås även organisation, struktur och rekrytering som stödjer den kultur man söker.

Kultur äter strategi till frukost. /Peter Drucker

Får man bara kulturen på plats, så kommer resten.

Det är inte lätt. På vägen måste väldigt många beslut fattas – små som stora. En lärare förväntas enligt forskning fatta 300-500 moraliskt signifikanta beslut per arbetsdag. Jag har ännu inte sett någon forskning om hur många en rektor kommer upp i, men sannolikt inte färre och verkligen inte med mindre genomslag. Många på uppstuds och i situationer man aldrig kunde förutse, i en vardag som aldrig blir som man planerat.

Det enda man vet, är att man inte vet.

I går hade förskoleklasslärarna kom-och-se-hur-vi-har-det för blivande förskoleklasselever och vårdnadshavare. Jag var inte på något sätt delaktig i planering utan hade som sig bör lämnat stort mandat till de professionella, men hängde runt lite om någon hade några frågor till rektor. Till slut kom de, från de många vårdnadshavarna som var där. Jag avbröts dock av en nuvarande elev som kom ut från klassrummet där hon varit hjälplärare åt de nya med orden

Här kommer jag om ni behöver en expert på hur det är att vara elev här på Glömstaskolan!

Hon tog frankt över presentationen och förklarade hur det hela faktiskt fungerar, utifrån sitt perspektiv. Lärorikt och intressant – men framförallt ett tydligt exempel på den kultur vi tillsammans lyckats etablera tänker jag.

Ingvar åker inte business class. Alltså åker ingen på Ikea business class. /Andreas Ekström, boken Googlekoden

Samma med vår rekrytering, där elevhälsochefen, pedagogiska utvecklingsledaren och intendenten – samt personalen – gör en stor del av jobbet. Vi testar och utvecklar anställningsintervjuer i grupp, med speed-datinginslag och gruppuppgifter och är tydliga med vad som inte är förhandlingsbart om man väljer oss. Det tror jag är viktigt – att både ge mandat, men också vara tydlig med de ramar som kringgärdar friutrymmet.

Vi håller i, håller ut, håller om och håller bort!

Sexåringen som berättade för föräldrarna var också tydlig:

Vi har bara en regel och den är ”Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra”. Den fungerar mycket bra, så länge vi pratar om den och gör den på riktigt.

Joanna Lundin ger sin syn på rektor på konferens Elevhälsa 2018.

 

Samtal om lärmiljö nu och framåt

För en tid sedan fick jag möjlighet att vara med i samtal om lärmiljö. Intressant, både som samtal och som möjlighet se hur en dylik produktion görs och växer fram

Ingen kan göra allt, alla kan göra något – här bidrog många olika yrkesgrupper med sin kompetens och gjorde olika mot ett gemensamt mål, var och en stolt och medveten om sitt bidrag till helheten.

Inspirerad av bland annat Peter Lippman (åter i Sverige i oktober) försöker jag stadigt hålla två frågor i luften:

  • Varför?

  • Varför inte?

Jag säger inte ”Gör som jag, så blir allting bra”, däremot har jag inga problem säga ”Såhär gör och tänker jag” – och sedan tänka att andra självklart måste tänka och göra själva, utifrån sin respektive kontext. Vi är och har olika och kan och bör göra olika utifrån det. Självklart medvetet och med bildning, kunskapstillväxt, lärande och utveckling i fokus när det gäller just skola, men med olika för olika. När det gäller skola finns här även en hel del forskningsstöd för just den tesen.

Det är mest politiker och en och annan ledarskribent som tror på MirakelMetoden med stort M.

Jag är fast övertygad om att vi tjänar på att föra samtal och dialog om vår gemensamma tillvaro. I det samtalet finns det all anledning att visa varandra respekt och verkligen försöka förstå den andre – oavsett om man sedan håller med eller inte.

Om två människor är överens i allt, är den ena överflödig (om man ska lära sig något).

https://youtu.be/LaU6J7KbyTs

Gäst hos verkligheten?

I början av veckan åter dags för rektorsutbildning, dags lägga fram PM skoljuridik. Klart intressant och viktigt – om än ett mycket speciellt perspektiv på vår verksamhet.

Frågan om juridifieringen av skolan behöver vi fortsätta prata om. Även här torde ordet BALANS bli till ett honnörsord.

Då vi fick lite sovmorgon passade jag även på att följa med minsting till hennes skola (samma som jag gick i, min far och min farmor) en kort sväng. Som lärare har jag ju ofta uppmanat föräldrar att vara med i skolan för att verkligen kunna veta hur det är, men som förälder har jag tyvärr inte direkt varit någon förebild – samtidigt som jag haft och har stort förtroende för barnens lärare, vilket jag också försökt förmedla.

Det var hursomhelst en riktigt härlig morgon. Vilken skön stämning i grupp och rum! Det är ju alltid gott se god lärmiljö, med tydligt och lågaffektivt ledarskap, där varje elev både möts och utmanas i lärande och utveckling – enskilt och i grupp. Full respekt för läraryrkets komplexitet!

Kompetens är alltid vacker.

På rasten var jag ute och såg även där mycken god verksamhet, med rimligt antal vuxna (jag är tillika skattebetalare). Jag talade även lite kort med en av fritidspedagogerna som varit finalist till årets pedagog i Sollentuna och jag instämmer till fullo i hans ord:

”Men det är väl inte så svårt, det handlar ju framförallt om att vara verkligt närvarande?” /Anders

Förra veckan visade det sig via sociala medier att en av de få korttidsvikarier Glömstaskolan hade tagit in även visade sig vara ledamot av Grundskolenämnd.

”Jag har hela tiden varit trygg med att Glömstaskolan skulle bli bra. Nu har jag också fått det bekräftat. Jag har gjort mitt första vikariepass på skolan.

Jag har ju förmånen att se hur olika skolor fungerar och en av erfarenheterna är att ett skolhus bara är ett skal. Skalet kan möjligen göra saker lite enklare eller lite svårare men inte så mycket mer. Det absolut viktigaste är ledarskapet, både hela skolan och i klassrummet.” /Bo Källström

Barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna har också återkommande skolbesök (varje skola, varje mandatperiod), liksom en del av sina möten ute på skolor. Även Grundskolenämnden i Huddinge planerar möte på skolan – även om inte verksamheten pågår kvällstid så ger det i alla fall någonting, tänker jag:

Det bästa får aldrig bli det godas fiende.

Jag tänker att fler av de som fattar beslut om skolan borde befinna sig i aktuell och relevant skolkontext för att verkligen vara bemyndigade att fatta så viktiga beslut. Liksom att varje skolarkitekt borde vara förpliktigad att vara minst en vecka med elever i den skola man ritat när den är i drift…

Stundtals skrivs det en del om skolan jag arbetar på. Ofta positivt, ibland negativt. Det märkliga är bara att de som skriver mest negativt aldrig tar sig tid att åka hit och se hur vi faktiskt har det…

I övrigt anser jag även att fler borde läsa Gunilla Granaths gamla bok ”Gäst hos overkligheten” – liksom hennes klart läsvärda och ovanligt lättillgängliga avhandling ”Milda makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som disciplineringstekniker”.

I got your back

Sitter på tåget hem. Minst en timmes försening på grund av olycka. Sådant händer tyvärr. I morse lok- och växelfel, även då en timmes försening. Men informationen som gavs var både tidig och tydlig, och då blir det lättare att förhålla sig och leva med det som händer, även om det är trist. Tycker i alla fall jag, men uppenbarligen kan vi tänka olika här… Undrar vad som skulle hända om konduktören valde att även idka lite högläsning:

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.

/Reinhold Niebuhr ”Sinnesrobönen”

Förra veckan fick jag dock lite väl mycket träning i Gilla Läget. På väg mot Nordiska Skolledarkongressen fick hela skolledningen vända om pga en incident på skolan. Helt rätt beslut så här i efterhand,  ibland måste det som är bråttom ta överhanden från annat som också är viktigt. Även här gäller det bara att hoppas på förstånd att inse skillnaden! Det blev förstås även en del efterarbete som krävde såväl tid som kraft och jag blev återigen påmind om vikten vid att inte stå ensam, utan ha goda krafter som stöttar från allehanda håll.

När det blåser är det onekligen gott vara hos en stor och stabil huvudman med såväl resurser som rutin. Dessutom oerhört viktigt se till att vara i ett gott sammanhang.

Tack alla som på olika sätt bidrog och bidrar! Tillsammans gör vi skillnad.

Goda Sammanhang

I går konfirmation av förstfödda. Prästen inledde det hela med att med sitt tydliga ledarskap skapa ett tryggt sammanhang:

Det kommer att gå bra det här. Vi har inget tryckt program, men jag kommer tillsammans med konfirmanderna att leda alla igenom hela sammanhanget, så ni kan vara lugna.

Det gick förstås utmärkt. Det märktes verkligen att de haft ett härligt sammanhang tillsammans, konfirmander och ledare. Jag har förstås inga bilder från kyrkan, valde medvetet att låta mobilen vila och istället faktiskt uppleva det hela.

Efteråt en bit mat hemma, även det i ett sammanhang, där både vuxna och barn funnits för varandra sedan länge. Så tryggt. Och bara så gott när barnen helt på egen hand först bestämmer sig för att spela kort tillsammans och sedan gå ut och bygga snögrottor, alla tillsammans i ett sammanhang.

Tänker att skolan för många barn kan erbjuda ett tyvärr saknat sammanhang, med förutsägbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Men det kräver förstås sitt ledarskap som även visar:

Det blir bra det här. Det finns hopp om tillvaron, vi skapar oss ett sammanhang tillsammans.

Och det handlar som jag ser det intesjälvklart om den lilla fasta gruppen med en fast fröken. Något av det tuffaste jag gjort som lärare var klassen med 17 elever. Gruppdynamiken var där verkligen inte gynnsam, den mer udda eleven var verkligen udda. När jag var där var det förstås tryggt under mitt tydliga ledarskap, men när jag var borta (sjuk, vab, på kurs…) så blev det hela havet stormar ”som din klass ställt till”. Glömstaskolan provar vi nu istället andra typer av grupper med äkta team av lärare, fritids och socialpedagog i samma täthet som annars.  Så här långt mycket goda erfarenheter*, även om det utmanar ett och annat för-givet-tagande hos såväl vårdnadshavare som lärare. Allt handlar om hur man skapar sammanhang, vilket faktiskt kan göras på olika sätt. Och när det gäller undervisning finns det förstås samtidigt en del grundförutsättningar som måste råda i såväl ordinarie undervisning som i studiebesökssammanhang, även om man faktiskt kan förändra en del i ramverket.

Tidigare idag var vi och tittade på innebandymatch där förstfödda stod i mål. Riktigt bra spel, där de kämpade sig till en vinst mot ett lag som de förlorade stort mot förra mötet. Några av oss föräldrar pratade i pausen om vilket gott sammanhang detta blivit för dem, och att det också märks på matcherna. Nyss lämnade jag av mellandotter till handbollsmatch. Den goda tränaren mötte upp:

Är ni taggade för att göra en bra match?

Matchvinst är inte det viktiga (om än roligt), utan att de gör en så bra match som de kan och har ett gott sammanhang. Jag är så otroligt tacksam för alla ideella krafter som står redo att satsa sin tid och engagemang för att det hela ska bli möjligt. Liksom även de många professionella krafter som gör det möjligt i andra sammanhang.

Det som görs när vi skapar goda sammanhang är faktiskt viktigt på riktigt.

Erövra Balans

Igår avrundade vi sportlovsvecka med danskväll med skön polskdansOrsa Hembygdsgård. Under kvällen talade vi en del om vikten av att hitta sin egen BALANS för att sedan kunna finna en nödvändig gemensam balans i paret.

I skidbackarna har barnen också tränat på att erövra sin BALANS, både på egen hand och med hjälp utifrån. För att verkligen finna den behöver de ibland utmana sina gränser och kortsiktigt tappa den.

Inspirerad av kloka John Steinberg har jag sedan jag började föreläsa för femton år sedan återkommande talat om vikten av BALANS. Det är ett ord som i mitt tycke alltför sällan hörs i den allmänna skoldebatten.

För hundra år sedan trodde man Lancasterundervisningens katedermetodik var det enda allenarådande. När jag gick i skolan var det tydligen grupparbete som var vägen framåt. Sedan dök ”eget arbete” upp som en mirakelkur. Efter det gjorde katedern en återkomst och nu är det digitalisering som gäller. Hur vore det istället med lite BALANS här? Varierade arbetsformer, valda utifrån vad som ska göras och läras, i den kontext och med de förutsättningar som råder?

Lärare och skolledare förväntas vara experterna här tänker jag, på barns lärande och på undervisning. Självklart ska vi ha ett pedagogiskt tolkningsföreträde, självklart finns en BALANS att finna även här.

Samma sak även med läxor, där tonläget ofta är högt och utan sans. Antingen ska det vara läxfritt, eller så ska det vara massor av läxor, sällan någon BALANS. Det samtidigt som vi inte ens har någon definition på vad vi menar med läxa. I min värld skulle vi tjäna mycket på att istället prata om #rättläxa och BALANS.  Lärare ska vara de som förklarar det svåra, det ska inte vara en uppgift för föräldrar. Att däremot träna/repetera sådant som man lärt sig i skolan efter en stunds avkoppling gör skillnad – det vet vi. Liksom nödvändig läsning, att samla 30 barn i ett rum för tyst läsning är inte särskilt effektfullt.

En annan, tyvärr alltför aktuell fråga, som kräver sin BALANS är den om polisanmälan av elever. Här finns lite rykande färsk forskning för perspektiv, men till syvende och sist måste ett professionellt beslut fattas, med BALANS i tanken.

Det som är olagligt utanför skolans väggar är också olagligt inom dem. En polisanmälan påverkar dock kommunikationen mer än praktiken. Ibland bör man absolut polisanmäla, med det bör alltid vara ett medvetet beslut.

Ett annat område där det krävs BALANS är mellan hårt och engagerat arbete och återhämtning. Här har sportlovsveckan erbjudit en del träning, med såväl krånglande it-system som lång telefonkö hos polisen. Men också tillfällen till återhämtning med familj i goda vänners lag.

Stress är i sig inte så farligt. Att ha mycket att göra är inte heller så ofta farligt. Att inte ha möjlighet till återhämtning är dock direkt livsfarligt.

Tänk också vad som skulle hända om vi på allvar pratade om BALANS mellan ambition och resurser när det gäller skolan?

Man, Kvinna, Människa?

Inkommen från tvättstugan tar jag mig en minut att stilla betrakta sovande minsting. Hon utstrålar som vanligt tillförsikt över tillvaron, med ett stort lugn att allt kommer att ordna sig till det bästa. Som sig bör.

Världen måste göras trygg för demokratin, /Woodrow Wilson, amerikansk president

I går film ”Suffragette” med en helt annat verklighet för de flickor som växte upp som tvätterskor i London för hundra år sedan. Ett helt annat samhälle och ändå är det bara några få generationer bort. Nu känns det helt absurt att ens fundera över om kvinnor ska ha samma rösträtt som män, eller kunna inneha statlig tjänst (för hundra år sedan fanns det inga kvinnliga rektorer, nu är de i majoritet). Jag har också börjat läsa Per T Ohlssons bok om 1918, året då det gjordes en svensk revolution:

”…revolutionen skedde fredligt och under mestadels ordnade former, mycket tack vare huvudaktörernas förmåga att besinna sig: en pådrivande arbetarklass som inte gick över våldets gräns, ett målmedvetet liberalt opinionsarbete, modiga kvinnor som med fast beslutsamhet krävde sin självklara medborgarrätt, ett näringsliv som insåg att kaotiska urladdningar var dåliga för affärerna och en maktägande höger som till sist accepterade det oundvikliga nederlaget.”

 

Och ändå, så faller vi stadigt i fällan att välja att kategorisera barn och vuxna efter uppvisat kön. Till och med på rektorsutbildningen, där vi första förmiddagen skulle formera oss i mindre basgrupper utifrån en tanke om lärande genom homogenitet utifrån

  • skolform
  • ålder
  • erfarenhet
  • stad/landsbygd

Och så dök helt plötsligt kön upp från ingenstans. I vår grupp avfärdade vi det, i den andra blev det tydligen viktigt. Intressant, med tanke på skolans tydliga uppdrag, där ju rektor får sägas vara en nog så viktig kugge.

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.” /Läroplanen Lgr11

Det är nu inte så att jag inte tror på att kön och genus finns eller kanske behöver finnas, men det är ändå intressant reflektera och fundera över vilka fundament vi gör över tillvaron. Och vilka traditionella könsroller vi upprätthåller och vilka vi väljer att utmana. För den som önskar lite forskningsperspektiv lyfter jag gärna en gammal lärarfavorit: ”Det finns inga tjejbestämmare”.

Jag hoppas verkligen mina tjejer får chansen att bli det de önskar!

Men nu åter till tvättstugan!

 

Perspektiv o reflektionsstöd

Igår fick och tog jag chansen att delta i ett samtal om lärmiljö. Min erfarenhet är att det alltid är intressant vara med i sammanhang där utomstående ställer frågor vi kanske borde ställa oss själva – men därmed också får hjälp med. Denna gång handlade det om en kommande inspirationsfilm om framtidens lärmiljö, med en möbelproducent som facilitator. Dessutom var det klart intressant att se hur en produktion kan gå till, ytterligare en påminnelse om

Väl tillbaks på skolan några snabba rektorsbeslut om huruvida skolan ska avslå eller bevilja sökt ledighet från skolplikt. En komplex fråga, vi har varit tydliga även om en del föräldrar den hårda vägen upptäcker att de missat information som getts, i de kanaler vi sagt.

Sedan vällagad lunch –  skolrestaurangen är en nog så viktig del av skolan – med ett mycket intressant samtal med två elever om hur mycket de uppskattat att guida runt studiebesök från Bergen förra veckan, vilket de även upplevde som klart lärorikt.

”Att elever som bara gått på skolan en dryg termin kan göra en sådan tydlig rundvandring, där de har svar på alla våra frågor och verkligen visar stolthet över sin skola.” /Rektor Varden Skola

Så dök en journalist från DN upp för att höra med några lärare och elever hur vi organiserar oss för att möta nuvarande och kommande utmaningar. Även det ger viktiga perspektiv utifrån.

Möte med ledningsgrupp, fylld av stora och små frågor. Det var faktiskt en fråga på morgonens inspelning: ”Hur ser egentligen en rektorsvardag ut?” Mitt korta svar är att det aldrig är tråkigt, sällan förutsägbart och en väldigt blandning av absraktionsnivåer på en stooooor mängd beslut som behöver fattas/hanteras.

Vi måste samtidigt arbeta såväl främjande som förebyggande som åtgärdande. Det som är bråttom får inte alltid ta överhanden från det som är viktigt.

Glömstaskolan har tagit emot nära 80 studiebesök på 19 månader (vi samkör dem ofta, blir nog så bra möten i sig), från över 45 huvudmän samt Sydkorea, Nya Zeeland, USA, Danmark, England mfl. Vi tar emot besök för att de än så länge ger oss en hel del, när vi hör oss själva berätta får vi syn på saker vi inte tidigare reflekterat (tillräckligt) över. I dag tog vi emot SKLs avdelning för skola, tillsammans med rektorer och arkitekter från Arvika. Även denna gång stod elever redo att visa runt – bra övning inför kunskapskrav i muntlig kommunikation (inte minst elever som ibland haft det svårt briljerar ofta i detta sammanhang). Vi har även tagit emot flera forskargrupper och lärarkandidater som studerat allt från teamarbete, lärmiljö, socialpedagoger som undervisning. Vi bidrar gärna till forskning, samtidigt som det också ger oss ytterligare perspektiv på det vi gör.

Efter närande lunch en rask cykeltur för lärgrupp ”Elevers lärande” och möte med rektorsgruppen, i syfte att skapa grund för än bättre arbete runt nyanlända elever samt screening av samtliga elever för likvärdighet. Också det ett perspektiv att bära med sig.

Och nu såhär på kvällskvisten lite mejl och annat som inte hunnits med under dagen. Jag är tydlig med att lärarna på skolan ska läsa och framförallt svara på mejl under arbetstid vardagar, men som skolledare har jag mer förtroendearbetstid att nyttja. Då vår pedagogiska utvecklingsledare blivit sjuk behöver jag också ta tag i en presentation till morgondagens utvecklingsmöte.

Att blogga har för mig också blivit ett sätt att reflektera. Har under årens lopp fått ihop över 600 blogginlägg med tankar i stort och smått. Men nu är det hög tid att avrunda detta!