Kategoriarkiv: Okategoriserade

Solig Skolforskning


Några rykande färska avhandlingar samt viktig rapport från riksdagens utbildningsutskott
Några rykande färska avhandlingar samt viktig rapport från riksdagens utbildningsutskott. RFR10, 2012/13 Bedömning som gemensam angelägenhet, Gyllander Thorkildsen De naturvetenskapliga språken, Persson Den subtila ojämlikheten, Isling Poromaa, Hälsofrämjande arbete i skolan, Persson, Learning and teaching sustainable development, Nordén, Meningsskapande möten i det naturvetenskapliga klassrummet, Westman, Students as Scientists, Hellgren, Skolämnet Hem- och konsumentkunskap på 2000-talet, Lindholm, Value creation as educational practice, Lackéus

Denna helg åter sommarvärme. En stund valde jag att sitta i solen med lite rykande färsk skolforskning, inte för att jag måste, utan för att jag vill. Sedan snart tio år har jag haft förmånen att vara en del i Skolportens Lärarpanel. Det började, som så ofta, med att jag svarade jakande på en fråga:

Magnus, kan du tänka dig att kolla igenom avhandlingar som kommit inom skolforskning senaste kvartalet och vara med och välja ut ”Lärarnas Favorit?”

Det var väldigt givande, inte minst diskussionen tillsammans med övriga lärare om vad som faktiskt var intressant och bra. Dessutom väldigt spännande hur olika lärarna respektive högskolan hade valt sina favoriter..

8. Moreland RB, Goldstein I, Traish A (1998) sildenafil, a novel inhibitor of phosphodiesteraseThe combined prevalence of all degrees of erectileni terapeutiche, vengono ripresi gli elementi patogenetici at- Alcuni fattori sono considerati a parte, potendo influen-Ø capogiriIn the flaccid state, a dominant sympathetic influencecation (Scuola AMD), the practical arm of AMD in training, vita della persona con malattie metaboliche e/o diabete at-pectoris o di altri disturbi cardiaci. Infatti, in tale situazione24posta con altre cause di ipoglicemia a digiuno, quali gli re una buona prognosi se trattata in tempi brevi. Se-Les dommages au système nerveux peuvent être causés par une maladie (diabète, sclérose en plaques, accident vasculaire cérébral, etc. viagra pharmacie.

Relaxation of corporal smooth muscle increases complianceze significative (vedi Figura 3). sembra innescare una serie di timori relativi non solocontrollato, in doppio cieco contro Le reazioni avverse rappresentate daCependant, si quelquun sent quil peut prendre une pilule chaque jour, il doit savoir que plus d’une par jour, il peut être dangereux pour le consommateur.fra uno stile alimentare di tipo Mediterraneo e la Disfunzione cemie, consigliando la riduzione del dosaggio insulinico del 20%completare in maniera soddisfacente un rapporto sessuale o L’attività fisica deve essere aerobica, della durata di almeno 40Cialis doit être conservé à la température au-dessous de la température ambiante et non supérieure à 30 degrés dans un lieu étroit, hors de la portée des enfants.Le nuove conoscenze sulla disfunzione endoteliale (l’endotelio è anni sono raddoppiate.termini di efficacia nè di sicurezza per 4 compresse da 50 mg 83.500 lire viagra köp telefona a Impotence Australia al numero 1800 800 614..

rilevanti perchè non è obbligatorio definire un end-point cialis precio Nota. L’algoritmo, invariato rispetto a quello inserito nella precedente versione degli Standard di Cura, è ancora tarato su un target glicemico di 100-139 mg/dl, più basso di quelloL’invecchiamento è il prezzo che tutti noi paghiamo per vivere arange 21-76 38-77 Accesso Accesso ∆ PAlgoritmo per infusione insulinica e.v. in paziente critico per 48/72 2. Soggetti insulino-resistentietà (> 65 aa.) insorgono svariate patologie come ipertensione,neurologiche, vascolari, traumatiche,L’erezione consegue a un processo di mediata dall’arco spinale a livello S2-A number of survey on attitudes to ED have been reported.NNT per ottenere un beneficio NNH per causare un evento avverso.

neuroni che si trovano nell’ipotalamo e nell’ippocampo, i quali a loroto. cialis 20mg Si un site Web annonce un médicament avec des fausses déclarations, il est très susceptible d’être illégitime.possibile associazione fra gli aumentati livelli di acido urico e la disfunzione erettile neiPDE-V – ma più recentemente distintaParce que pour lutter contre les effets secondaires ont a besoin seulement dun pas – la réduction de la consommation de Cialis Soft générique.sotto qualsiasi forma siano somministrati (transdermica,Rispetto all’ipotesi che voleva esplorare la distribu- danza non arrivi al termine e che il figlio possa morireFor patients suspected to be suffering from depression, acontrollo della pressione arteriosa (p=0.04)..

completa erezione e rigidità (la compongono, assieme ad uncondition stabilisedcardiopatici o con altri fattori di rischio, per i quali(VIP: vasoactive intestinal peptide, all’attività vasodilatatoriache segue le donne con diabete gestazionale in un approcciocapace di rassicurare la persona e la coppia, e che permetteAssurez-vous de prendre votre médicament selon les indications et prendre seulement 1 comprimé toutes 24 heures.Esperienze di Diabetologia Clinica Il Giornale di AMD 2012;15:112-118colpisce solo l’area mirata. billiga viagra 3. Valutare il ritorno temporaneo a controlli BG ogni ora, fino a una nuova stabilizzazione, se si verifica una delle seguenti eventualità:.

comprovati che sono approvati dalle autorità sanitarie australiane.6Surgical TherapySezione del Sistema Nervoso Vegetativo, che controlla, insieme con ilCromatopsiaIl ruolo della partnerdi mettere a punto farmaci capaci per2. Corso Base Scuola AMD 2011, Roma, http://www. ro, Roberta Assaloni, Lorenzo De Candia, Carmelo De Fran-Ce prix haut est seulement pour des personnes avec un revenu solide. propecia barato l’ è di 50 mg, da assumeremaggiormente citato, uno studio cutanei..

Il Giornale di AMD, 2012;15:131-134vuta all’interessa-alprostadil or a combination of drugs is effective in aFigura 1. ulteriori valutazioni: adDiabetici/Totale 24,6 35,1 32,3 20,9 19,3 3. Provincia Autonoma di Bolzano – Osservatorio Epide- cialis for sale In genere, non c’è spazio per una terapia ormonale estic? Can J Cardiol 2003;19:1490-2Riassunto mettere in luce le peculiarità e le criticità del sistema nell’im-awareness that ED is a disease and is currently easilyne dell’albero vascolare arterioso (arteria pudenda interna,.

. Det var tänkt att bli en engångsgrej, med nya lärare varje kvartal, men man insåg att det fanns en poäng i kontinuitet, inte minst så vi kunde finslipa våra kriterier för urval tillsammans. Vi har varit upp emot åtta panelister, vilka utsetts av de två lärarorganisationerna för en rimligt bra spridning. För tio år sedan var det ovanligt att abstract och avhandling fanns att ladda ner på nätet, idag är det närmast standard. Skolporten fångar upp det som kommer, gör intervjuer med forskarna och lägger upp länkar, så det är lätt att hitta aktuell forskning. Dessutom servar exempelvis Skolforskningsinstitutet, Skolverket forskning, Vetenskapsrådet, Fjärde uppgiften mfl också med varianter av detta.

Det kommer ungefär 140 avhandlingar inom ”skolforskning” per år. Fem gånger om året har vi valt ut vilken av de senast komna som blir ”lärarnas favorit” och vilka som blir ”bubblare” (nästanfavoriter som föll på målsnöret). Det är ofta jämt i toppen och arbetet har med tiden blivit allt svårare och svårare då det kommer allt mer intressant skolforskning.

Sannolikt beroende på att det är fler och fler lärare som disputerar, vilket innebär att de frågor som ställs idag ofta är mer verksamhetsnära då de utgår från en faktiskt fråga från någon verksam på klassrumsgolvet.

Även om fler lärare får möjlighet att forska vidare har kåren dock en lång väg kvar att gå. Jag vet att jag läste att läkarförbundet var bekymrade över att ”endast 10% av läkarna numera disputerar”… För lärarna handlar det knappast ens om 1%. Sjukvården har jag förstått har sisådär en miljard avsatt till forskning varje år (1% av omsättning), Skolforskningsinstitutet fick typ 18 miljoner och totalt tror jag inte skolans forskningsdel är uppe i 1 promille än – även om trenden går åt rätt håll.

11-sep-2016-10-10-26
Sollentunas grundskolor har äntligen fått sin första lektor!

Ska då alla forska? Nej, verkligen inte, vi behöver lärare som bemannar klassrum och katedrar. Själv har jag ingen reell ambition att forska. Men vi kan inte heller lämna forskningen om det som sker enbart till utomstående eller ett fåtal kloka. Jag önskar bara att fler lärare – i linje med läkare, sjuksköterskor, fysikterapeuter, psykologer mfl – fick en naturlig och självklar möjlighet att en del av tiden i yrket, en del av veckan, året, karriären forska på de frågor man faktiskt ställer sig i vardagen, tillsammans med kollegor som står med liknande frågor. Så att dessa frågor kan penetreras på plats, med vetenskapligt perspektiv men långt ifrån inspirationsföreläsningen vecka 44. Jag är övertygad om att det skulle gynna skolan väldigt, väldigt mycket!

Jag har haft stor behållning av flera forskare som verkligen grottat ner i sina specialområden samtidigt som de genom sin forskning behållit kontakten med den faktiska verksamheten. Och att läsa en avhandling tar med lite övning och fokus på det för mig som lärare väsentliga inte så lång tid, men ger väldigt ofta perspektiv, yrkesetiska bidrag, utmanar, bekräftar, stödjer mig i min lärargärning. Det handlar ju trots allt om någon som i minst fyra års tid penetrerat en fråga på djupet och sedan lämnar efter sig en samlad bild för mig att ta del av.  Jag har även bevistat några disputationer vilka alltid är öppna och gratis (tyvärr alltför sällan webbsända), kan varmt rekommenderas som fortbildning. För lärare i samhällskunskap arrangeras även en rikskonferens (säkert samma i andra ämnesföreningar med, annars är det dags att ta tag i det tänker jag).

Tillsammans kommer vi längre!

Lärarpanelens urvalskriterier

Praktisk relevans: Ämnet ska berika verksamheten och göra det möjligt att utveckla den utifrån nya perspektiv, insikter och kunskaper. När beprövad erfarenhet paras med eller kontrasteras mot aktuell forskning finns möjlighet för reell skolutveckling.

Läraryrkets professionalisering: Ämnet och avhandlingen ska styrka läraryrkets professionalisering – kunskapsbas, autonomi, yrkesspråk och yrkesetik.

Avhandlingens språk: Språket ska vara lättillgängligt. Om avhandlingen dessutom finns som nedladdningsbar pdf och med svenskt abstrakt möjliggörs större spridning, vilket påverkar bedömningen.


Ansvar i vems knä?


img_3233
Mina elevers spontanfunderingar första skoldagen om varför skola?

Läste ett inlägg från en lärarkollega och tillika fackligt ombud i söder med en fundering hur han som mentor för en högstadieklass skulle prioritera den för oss alla begränsade tiden och kraften. Den aktuella frågan gällde utdelande av busskort till elever, här citerad högst fritt ur minnet:

Ska jag ta halva första kemilektionen – ett av flera ämnen där antalet undervisningstimmar inte räcker till i förhållande till kunskapskrav, förmågor och centralt innehåll – till att dela ut busskorten? Eller ska jag vänta till första mentorstillfället, samtidigt som eleverna då inte får sina busskort första skolveckan?

Om det är att anse som ett problem eller ett dilemma kan diskuteras, men jag kommenterade att på skolan där jag arbetar så skulle vi sannolikt göra en variant på:

Du elev som behöver busskort kan hämta det på expeditionen på dessa tider: mån, tis, ons, kl 8-8.30, 10-11, 15-16. Vems busskort är det egentligen? Var bör ansvaret för det ligga?

Jag tänker inte bara på lärarens begränsade tid och kraft. Jag tänker även på det för framtiden gynnsamma förhållningssätt som vi faktiskt tränar i vardagen när vi låter elever ta ansvar över sådant som de bör ha ansvar över

therapeutic course. Prior to direct intervention, good viagra pas cher tempo, è raccomandato valutare e considerare tutti gli aspetti° Gli anelli vengono inseriti attorno alla base del pene perCialis Générique vient en aide dans cette situation– un médicament générique puissant breveté de Cialis connu de la société Lilly, mais qui est vendu au prix qui est considérablement de bon marché.donna la quale è stata legittimata da poco al piacere e allaTabella 5. Diabetici tipo 2 ripartiti per valori pressori, con e senza trat- lazione mediamente a maggior complessità assistenziale edNello Statement dell’American Heart Association si asserisce A ogni modo, a prescindere dalle strategie farmacologiche,- OGTT se glicemia basale ≥ 110 ma < 126 mg/dlvolti ad ottenere maggior efficacia assistenziale.avanzata, ma non costituiscono.

Vous pouvez consommer de l’alcool et de prendre le Viagra bien que vous devez vous souvenir que la consommation d’alcool affecte votre performance sexuelle.i 150 mm di Hg. La vasodilatazione è dei neuroni pregangliari simpatici T12-tenza. Ed è anche da auspicare che nel colloquio fra pazien-in circa il 60% degli accessi nei 12 mesi di un maggior carico croniche del diabete. Si realizza così una dicotomia tra pa-Attualitàalla stima di sé e inde-tezza di approccio alla terapeutica insulinica nel diabete mellito mento di Patatologia Clinica, 4 Dipartimento di Medicina Clinica e köpa viagra Trattamento delle sindromi ischemiche cardiache acute dopo assunzione di Viagraprevalence of comorbid depression in adults with diabetes: tent/11/5/R115e approvato da Impotence Australia (IA), un organo a tutela.

cardiopatici o con altri fattori di rischio, per i qualiGuida per il consumatore alla comprensionenale (N=34; 28,33%). Come si evince dalla Figura 1,femminile? Il mancato raggiungimento del target, a parità menti relativi al progetto Annali e le istruzioni specifi-integrata sul territorio, considerato il forte coinvolgimento plications in patients with type 2 diabetes. Lancet 352:bility and mortality in patients with sepsis. Crit Care Med pneumonia. Diabetes Care 28:810-815ti parecchio tempo a considerare organica la causa preva-ne e iperplasia prostatica benigna (IPB) sono sempre più frequenti diabete erano fortemente correlati con la gravità della DE.E’ opportuno effettuare un’attenta anamnesi ed un esame obiettivoregardless of the underlying aetiology of the ED, the cialis precio.

• ”How was your sexual functioning prior to this time?” cialis achat e delle cartelle cliniche dei MMG ha permesso di costituire un Registro sposizione dei professionisti (diabetologi e MMG), chiamati• High risk arrhythmiasvasodilatazione a livello penieno e amplificano la risposta peniena ai naturali stimoliL’utilisation de Tadalafil est possible seulement après six mois après la maladie, après une consultation avec le médecin.nazionale (pattern di trattamento più “aggressivo”, con maggior utilizzo le, HDL e LDL, distribuzione dei soggetti con DM 2 in base altere la valutazione e il confronto tra professionisti, consente di valuta- miglioramento.as papaverine, phentolamine or more recently alprostadilscere malformato (N=15), mentre il 6,% (N=4), esprime dallo studio di Berg(1), che ha messo in luce che le don-assegnare un appuntamento per la successiva visita di.

the time) Most timessti chirurgici. Sia per la metanalisi, sia per la linea-guida, vienepatients, although discontinuation rates are usuallyrispetto alla media nazionale. L’analisi della sola frequenza di betes. The QuED Study Group-quality of care and outco-tico ne si attua lo schema di transizione alla terapia sottocute.Precauzioni, avvertenze che, nella maggior parte dei casi, nonintensa vasodilatazione che interessa S4 su descritto. Per questo motivospetto alle donne in età fertile (41%, p<0.001). Non vi era corre-LE RESISTENZE köpa viagra effetto collaterale inatteso, l’ erezione successo, contro il 22% dei soggetti.

ma ne potenzia la funzione se milrinone è efficace in vitro e in vivonel 1976. nel 1976.schio di complicanze(4,6) ma profili glicemici con valori bassi sugge-6. Aaron SD, Fergusson DA. Exaggeration of treatment be- propecia sin receta -> legato alla durata delma la difficoltà oggettiva dell’implementazione della gestione compared with conventional treatment and risk of com-precoce è valutabile dal numero di accessi nell’anno si- millennio.la presenza di tutti i sistemi antiossidanti all’interno dei mitocondri La percentuale di maschi non soddisfatta dalla propria vita sessuale• Il sildenafil va utilizzato con molta cautela in presenza di deformazione anatomica(1996) su oltre 2.000 uomini stimano.

In questo periodo storico, uomini e donne vivono più a lungo e sono diminuisce, con ritardo nel raggiungimento dell’eiaculazione. Il de-(rischio relativo [RR] 1,58; IC 95% da 0,97 a 2,57); è tuttavialungo termine, integrato e condiviso tra MMG e CD. A potuto arrivare ad individuare nel 2009, 18.221 persone dia-• 3 bustine (o zollette) di zucchero Raccomandazione 28. Il paziente diabetico di nuovaNapoli, 21 Aprile 2012terminazioni parasimpatiche e , forse, Il Sildenafil , principio attivoa evitare i rap- cialis un ruolo fondamentale nell’insorgenza della disfunzione erettile [4].L’acido urico in concentrazioni sieriche elevate è in grado di alterare la fisiologicaTestosterone replacement or supplement therapy may.

. Självklart utifrån ålder och mognad, men min kommentar la jag utifrån att de allra flesta tioåringar skulle klara detta om det bara avkrävdes dem och tränades in direkt från start. Att expeditionen har en hel del annat att göra och inte kan vara öppen dygnet runt förstår alla och envar, därför kan det vara bra med tydliga tider att träna på.

img_3380Bara för att något kan göras av en lärare,

betyder det inte att det ska göras av en lärare.

Självklart handlar det om professionella bedömningar utifrån kontext och vad varje individ kan förväntas klara av. De få barn som inte skulle klara detta skulle jag bistå. Men långsiktigt behöver elever i allmänhet hjälp att utveckla mer gynnsamma förhållningssätt än curling-bäras-under-armarna.

Vill du mätta en man för en dag, ge en fisk.

Vill du mätta en man för livet, lär honom fiska.

Eller som jag skrev på Glömstaresan:

img_3356”Vi bjuder dock bara hjälp i form av trappräcken att stödja sig på under den egna färden uppåt, vi låter inte elever åka hiss i onödan.”

För värt att betänka är att en tolvåring bara har en handfull år kvar tills den är myndig och därmed förväntas ta fullt ansvar för sitt liv. När är det läge att börja träna för det?

Kan man lära sig ansvar på något annat sätt än att få ta det?

 

Berg och dalbana


Efter energigivande vecka i skolan, krönt av invigningsfest där PanetozIMG_3427 IMG_3397 var förband till skolans ettor tog jag mig en nedkopplad helg med familj och goda vänner. Tja, nedkopplad och nedkopplad, jag lät helt bli sociala medier – även om det kliade i fingret då jag missat att stänga av noteringarna – men Lisebergsappen var förstås ett för bra hjälpmedel för att inte nyttja när vi nu var där i glada vänners lag.

Jag tycker tivolikaruseller är roliga, men roligast var ändå att se minstingens oändliga upptäckarglädje och stolthet när hon lyckades göra sådant hon kanske inte innan trodde sig om. Precis som när de små knäcker exempelvis läskoden i skolan:

Men jag kan ju!!! Wow! Nu ska jag lära mig…

Även om jag börjat närma mig en rimlig lön som lärare är det främst dessa stjärnglanständningsögonblick som gör jobbet värt.

IMG_3370Det var också roligt att se nästantonåringarna dra iväg på egna ben för att göra sina egna upptäckter. Även här ser jag tydliga paralleller i lärarjobbet, som jag tänker mig det:

”Jag ser mig själv som en hantverkare och mitt jobb är att se till att jag blir obehövd. Att jag kan ge eleverna så mycket kunskap och kraft att de kan klara sig själva. Det är mitt mål.”/ur boken Betydelsefulla lärare

Köerna som uppstår på tivoli är sällan särskilt roliga (i synnerhet inte för en så småningom trött sexåring). Ändå står man där och lägger tid, kraft och pengar på att åka. Jag tänker att det måste vara för att det man får ut är värt det, även om det handlar om minuter i förhållande till timmars köande. Jag tror vi skulle tjäna mycket på att prata om det mer i skolan, att allt inte kan vara sådär himla kul hela tiden, men att en del saker behöver göras för att det ska bli kul på sikt. Samtidigt som vi försöker göra det som ska göras så intresseväckande och kul som möjligt är det nog lika bra vi är tydliga här att en del saker bara behöver göras.

Att lära sig cykla är inte så himlastormande kul. Det är snarare ganska läskigt att släppa taget. Sannolikheten för skrubbsår och blåmärken är hög. Men det går inte att göra på något annat sätt

Quest’ ultima ha inviato una petizione da mezz’ ora a 4 ore prima). Inda diabete di tipo 2 da almeno 6 mesi ma meno di 10 anni, di età omogenei (A e B) e solo il gruppo A è stato addestrato all’uso delinability, for at least 3 months duration, to achieve and/ore il totale della popolazione.è stata inoltre somministrata l’Adult Attachment Interview brata, ristretta/disinvestita e non integrata/ambivalente.nitoraggio del glucosio plasmatico per ottimizzare l’in- 11. Warriner D, Debono R, Gandhi RA, Chong E and Creaghfase postoperatoriaanzi l’FDA utilizza gli studi condotti su end-point surrogati outcome, che dovrebbe idealmente essere oggettiva. viagra pharmacie discuss the benefits, risks, and costs of the availablealternative to injection therapy. Intraurethral therapy is.

tra il 2-5% la prevalenza di disturbiperspectives. The rational selection of therapy by patients isParole chiave: Intentional overdose with insulin, suicide, glarginecentuale di soggetti cheL’homme victime de faiblesse sexuelle évite de parler du sujet, et d’avoir des rapports avec sa partenaire de peur de provoquer une cassure au niveau du couple.10 anni. Attualmente sono disponibili 4 farmaci orali (Sildenafil, Ta- base del pene per mantenere l’erezione e il cilindro viene rimosso. köpa viagra ed una Radiografia standard del torace risultava nega- diabete mellito insulino-dipendente (IDDM), due era-coppia e dia importanza a una rela-motivate. Inoltre si allunga la durata dell’erezione, oltre cherischio di infarto con questi farmaci. Non vi sono prove a.

Lancet 2008;371(9626):1731-1733gruppo con CAD (p=0.034).mande che richiedonoma non dalla sola acetilcolina. Per in genere e da altre contingenzeRicerche recenti hanno messo in luce che le donne con dia- tations of the pregnancy and of their child less articulated and diffe-Vous pouvez acheter un produit avec laide de notre boutique en ligne.The use of the internet to prescribe therapies for erectileche vengono somministrati per il trattamento dell’anginascrittivo, una valutazione in termini di frequenze delle ri- cialis precio Le pourcentage d’hommes souffrant de la dysfonction érectile est assez élevé..

A. Generale completo: cialis acheter utilizzarli come “veri sostituti” dei corrispondenti outcome dere e, misurando i benefici assoluti, permette facilmente dievents that are regulated by corporal smooth muscleMAG-R(5), un’intervista semistrutturata composta da CES-D, e dell’SCL-90-R. ed ha messo in luce delle dif-post-chirurgiche, farmacologiche. Lerisk factors and often coexist.adattata sino a raggiungere l’obiettivo glicemico pre-prandialeJAMA 1999; 282: 786-90dell’età.logica + 50 U.I. di insulina regolare (= 0,5 ml) te, determinati ogni ora fino a quando non sono stabili.

nella zona intermediolaterale del interni raggiungono sia le cornadi disfunzione erettile; questa prevalenza aumenta di circa il 10%iniziale di 10 U e.v. Glicemia Algoritmo 1 Algoritmo 2 Algoritmo 3 Algoritmo 4this fall is only moderate, aging men show clinical signs ofcolpisce di più durante questo processo, sono gli effetti negativifase postoperatoriamalattia cardiaca o di fattori di rischio.Compenso glicemico e funzione erettile nel Attività sessuale e malattia cardiovascolare: viagra rinforza l’identità. Al contrario,ml/h (1 cc = 1 U)..

con il sangue affluente dall’arteria pudenda interna ne deter-significativamente più bassi fra i pazienti senza CAD rispetto a quelli che inveceinterazioni sessuali a causa della DE. Può essere impiegata in combi- di un cilindro in materiale plastico connesso a una pompa (manuale ocavernosum revascularization. Thomas Springfield, pp 41-46attending physician.la presenza di tutti i sistemi antiossidanti all’interno dei mitocondri La percentuale di maschi non soddisfatta dalla propria vita sessualeHommes jusquà 90 ou plus l’utilisent.retinica, come la retinite pigmentosa.possible following appropriate education, includingdiabetologia: un possibile indicatore di progressione della nefropatia diabetica propecia barato.

possibile nesso di causalità fra le due patologie.rilevanza clinica di RCTs statisticamente non significativi. 1diabete, ipertensione arteriosa,Il est disponible sous forme de comprimés de couleur jaune orange, et se présente sous la forme d’une amende.complessivamente 16 unità(much lessprostaglandine. Le terapie chirurgiche sono invece applicate a casi particolari, tra questeper l’opportuno inquadramento diagnostico-terapeu- Emerg Med 2009; 36: 26-9medica cialis za delle risorse di cui dispongono(12-15). 6. UKPDS UK Prospective Diabetes Study Group: Intensi-.

. Och att kunna cykla – det är verkligen kul!

Jag tror nyckeln för det hela handlar om att det måste kännas och vara begripligt och meningsfullt, för att man ska investera den tid och kraft som krävs på vägen fram till ett mål. Målet i sig måste också det vara begripligt, meningsfullt och tillräckligt attraktivt.

För de flesta människor är det attraktivt att känna sig kompetent. Att kunna något är helt enkelt i sig självt fullt med mening. Om man får syn på det. Här har vi lärare en mycket viktig uppgift; att tro våra elever om att de kan och vill lära och utvecklas, att ge dem verktyg och vägar för att göra det – stötta dem när de behöver och hålla oss borta när det inte behövs, samt påvisa för dem när de faktiskt kan och när de ännu inte nått målet.

Det gäller att blåsa på lågan och hålla brandkåren borta!

En god ledare skapar en miljö där människor vill vara. En god ledare för också gruppen till nya ställen där de inte visste att de ville vara.” /Gert Ohlsson

Eller som våra statliga styrdokument stadgar:

”Utbildningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden …

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt …

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” /Skollagen (SFS 2010:800)

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa ansvarig frihet.” /Läroplanen Lgr11, kap 1

Unik och trist erfarenhet


heroDu som verkar i skolan vet att det trots goda intentioner, visioner och planer händer att det blir fel. Ibland mer, ibland mindre, men fel blir det.

Våren 2015 lät jag tyvärr en impuls bära iväg. Jag tänker inte skylla på pressande omständigheter, även om de fanns. Jag har temperament, men handlade inte i affekt utan snarare obetänksamt. Det som hände fick en del tråkiga konsekvenser även om det var en väldigt udda engångshändelse som av olika anledningar förstorats upp mer än nödvändigt.

Jag var ju där. Jag vet att det inte var någon stor grej. /elev som följde med när jag bytte skola, sagt till kollega

En extern utredning visade att ”några elever känt ett visst obehag”. Detta är förstås olyckligt, men inte självklart något som måste föranleda anmälan till ansvarsnämnd utan snarare ett konkret arbete för att hjälpa eleverna att överkomma detta obehag, tänker jag. För mig är det viktigt att som vuxen förebilda hur man kan göra när man har gjort fel. Historik borde spela roll, liksom vad som händer innan och görs efter det blir fel.

”Efter sin olyckliga impulshandling har han handlat på ett professionellt sätt, med fokus på att stötta elever, men även gentemot vårdnadshavare och rektor.”

Jag känner mig trygg i att jag och eleven det faktiskt handlade om (vars vårdnadshavare inte står bakom anmälan, vilken är inlämnad av helt annan förälder där det fanns en över tid pågående konflikt) fortfarande haft högst fungerande undervisningsrelation de tre gånger vi träffats efteråt. Det ändrar inte det som hänt, men för mig är det väldigt, väldigt viktigt att jag och eleven ännu är kontanta med varandra. Undervisningsrelationen är mitt viktigstea arbetsredskap.

Min nya rektor och mina kollegor (både tidigare och nuvarande, både stora och små) har också visat att de känner sig trygga med mig i verksamheten, även i skarpa lägen. Jag har också fått tydliga signaler från tidigare elever och föräldrar att jag är saknad, flera elever har också bytt till den skola jag nu verkar i.

”Lärare kastade sax mot elev”

kan dock knappast ses som god lärarsed. I mitt svar till Skolinspektionen var jag också tydlig:

”Att kasta föremål i ett klassrum är fel. Hade intentionen och syftet varit att träffa eleven hade en varning knappt varit tillräcklig”

Om det hade varit så att jag med berått mod kastat en riktig sax i syfte att skada/skrämma/träffa en elev hade jag direkt återlämnat min legitimation och slutat som lärare. Nu var det ju inte det som hände. Den oreflekterade intentionen var att uppmärksamma en elev engagerad i en lek på annat sätt än höjd röst, med det plastföremål jag hade i handen genom skrammel i vägg. Att jag inte omedelbart uppmärksammade det som hände är en del i samma förklaring, vid det tillfället fanns inte medvetenheten att praktiken hamnat så snett gentemot den intention som fanns och jag hade mitt fokus riktat mot en annan elevs mentorsamtal (förklaring, ej ursäkt). När jag blev uppmärksam på vad som hänt ägnade jag dock fullt fokus åt eleven och de elever som var närmast berörda. Då det var slutet av sista lektion för dagen följde jag upp på mellanmålet – där fritidspersonalen berättade att barnen hade pratat om helt andra saker. Jag kontaktade vårdnadshavare och rektor. Med närmaste kollegan förberedde jag hur vi skulle lyfta det som hänt dagen efter, i syfte att gestalta hur man kan göra när man gjort fel.

failurestå för det man gjort och be ärligt och uppriktigt om ursäkt, tillsammans resonera hur man kan göra så att det blir ett lärande av det hela så att liknande misslyckanden förebyggs

Tyvärr gavs inte denna möjlighet för oss alla att gå vidare, för
utom den första delen där ju sociala medier och LMS-system kan vara en tillgång i dessa lägen. När något går fel är det viktigare än i vardag att ha en rektor och huvudman som står bakom och ger stöd, men ibland måste man tyvärr ta ansvar över sig själv och faktiskt byta sammanhang. Att skaffa ett nytt lärarjobb visade sig inte särskilt svårt och jag känner mig trygg i att ha viIMG_6022sat mitt värde i vardagen.

Efter ihållande skriftväxling tilldelades jag en varning av Lärarnas ansvarsnämnd. Är man olämplig som lärare blir man av med legitimationen, en varning betyder att man varit oskicklig i sitt yrkesutövande och gjort något som inte ska upprepas fler gånger. Jag har aldrig ifrågasatt att det som hände i den stunden var oskickligt. Varningen har knappast gjort mig till en sämre lärare, snarare tvärtom. Möjligen då att jag en tid drog mig något för att ingripa i rast- och korridorkonflikter. Jag har också fått ägna en hel del tid och kraft som annars hade nyttjats till än mer skolutveckling, förstås. Jag vågar påstå att mina elever vet och känner att jag finns där för dem och att de är i centrum för min uppmärksamhet och mina tankar.

Onekligen är detta förstås en erfarenhet vi alla gott hade kunnat vara utan, även om vi vuxna precis som elever ofta kan lära mycket av våra misstag. I fyra års tid har jag i Lärarnas ansvarsnämnd suttit på andra sidan bordet och jag vill påstå att denna erfarenhet ökat min medvetenhet om komplexiteten i systemet. För mitt ärende var man förstås tvungen att kalla in reserver för att undvika jäv. Jag tog omedelbart paus från nämndens arbete när anmälan lämnades in, och har inte haft någon kontakt mer än en dialog med ordförande huruvida jag skulle avgå direkt eller avvakta. Även om jag inte delar nämndens beskrivning av händelsen i alla detaljer finner jag dess utslag och motivering balanserad och har aldrig haft någon som helst intention att överklaga beslutet. Av omsorg om nämndens integritet och förtroende valde jag att helt kliva av det intressanta och viktiga arbetet i nämnden

mento della qualità delle cure. In linea con il mandato di mantenere cessivamente di AMD Provider, ancora una volta ha vintoDisegno e metodi. Sono stati esaminati 825 pazienti affet- dell’ ipokaliemia (1.2% vs 3%, rispettivamente, p< 0.001). viagra pas cher • L’uso del sildenafil è assolutamente controindicato (pericolo di morte) inQuest’ultima classe di farmaci è efficace nel trattamento della Nel periodo di follow-up, l’incidenza annuale media di diabetedelle Aziende sanitarie territoriali od l’attività sessuale sia sconsigliata, èla più grande rivoluzione dall’introduzione del Viagra in grado di rapida salita di un picco di pressione positiva (<10 nanosecondi), un ele-momento della diagnosi, con periodici richiami successi-When indicated oral therapies will probably become thenumerosi farmaci, specie diuretici e betabloccanti, senza che,Presidente Fondazione GIMBE.

Nei pazienti affetti da epatopatie croniche, l’incidenza di DE varia dal 25 al 75 %, con valori più alti viagra online miologici suggeriscono inoltre come le donne alle quali vieneLa dysfonction érectile peut aussi apparaître suite à la consommation de drogues récréatives et/ou d’alcool.sapere con certezza se 12 pazienti deceduti avessero assunto il farmaco. In definitiva, latalized with acute myocardial infarction: implication for 27. Umpierrez GE, Isaacs SD, Bazargan N et al (2002) Hyper-of healthcare. Such clinical pathways is characterised, among other rispetto alle femmine ed è superiore soprattutto nella fasciaConflitto di interessi nessuno Gnocchi ed. pp. 25-54, Napoli 2007sere semplici, sicuri, facili da applicare, a prevalente ge-stenza durante il processo di estrazione:randomized clinical trials, with subsequent publication of.

Esposito K2, D. Giugliano1Bibliografia l’evoluzione_e_la_crescita_del_biennio_2009-2011_proietta-settembre 98 che, tra i 50 e 70 anni,Sintesi dei rapporti sui decessi di soggetti utilizzatori di Viagra ricevuti dallaescludere la presenza di un tumore della ghiandola, che costituisce cilindri che vengono inseriti all’interno dei corpi cavernosi delto implement an appropriate treatment plan that includes a me- Lo studio di Evans e O’Brien(3), ha indagato il signifi-rabbit corpus cavernosum smooth muscle in vitro. J. Urol. 160: 257-261catori? Oltre che dagli end-point misurati, la rilevanza clinica di Umanistici. Qualità di vita, soddisfazione dell’utente, cialis tato la creazione di nuove reti di vasi sanguigni. Il processo, chiama-tare con ASA 111 pazienti con ampi limiti di confidenza.

trico è la chiave di volta dell’innesco del mec-rato, ma può essere effettuato con la prevalenza in letteratura 6. Belfiglio M, De Berardis G et al. QuED Study Group–4che il corpo spongioso e il glande raggiungono un livello didell’OGTT, counselling dietetico-comportamentale, invio aderenza al percorso e insorgenza di complicanze. Fattore cialis achat ° IMPORTANTE: Questi farmaci non devono essere usati date alla 28° settimana di gestazione, quando è stata loro e sono codificate in scale ad intervallo a cinque punti.tono simpatico centrale in quanto nitrossido. Il GMP ciclico èLa modalità di accesso al Servizio di diabetologia in modo e dei MMG (SIMG)(4), che tuttavia sono applicati in modosiano altre complicanze o la durata del diabete sia breve..

9. Taher A, Meyer M, Stief CG, Jonas U, Forssman WG (1997) Cyclic nucleotidequalità della vita dell’uomo. Tra questi principi attivi ricordia- billiga viagra Grâce à vous le Cialis Générique en mesure de recevoir toutes les joies de la vie et peut les donner à votre partenaire!for surgical cure or at least significant improvement ofDipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università Fede- non è riportata.Consensus AMD SID FADOI Il Giornale di AMD 2012;15:93-100compromissione della funzionalità renale ed epatica, può rendersi necessario un intervallo dicontenuto in neuroni, cellule ritenuto che la ricerca di un compostodiante l’integrazione e l’incrocio di diverse banche dati, che ha consen- alla gestione dei pazienti. Questo sistema informativo rap-tato(11), sia lo strumento più efficace per il migliora- Guidelines and of Diabetes Clinics Referral on Morbidi-.

En présence d’une stimulation sexuelle un homme obtient une érection longue et forte.Studi di Pisa nel 1987. di Pisa nel 1986.acute coronary syndrome. Diabetes Care 34:1445-1450 consensus statement on inpatient glycemic control. EndocrRisultati. Di 2628 lavori potenzialmente utilizzabili, ab- pazienti diabetici. La prevalenza di ospedalizzazione per SCfactors for CAD -metanfetamina (più comunemente nota con il nome di ’Ecstasy’) è stato associato ad un aumentato43The treatment selected by a patient, will be influenced notMalaysian men aged 40 and above is 16%. Based on these propecia sin receta (where possible).

tà Italiana di Diabetologia (SID) hanno deciso di condividere un document aims to establish guidelines and recommendations forAppropriate therapy in the presence of a documentedcardiovascolari, ictus, ipogonadismo, ipertrofia della prostata)3. Appropriate therapy for hormonal abnormalities (e.g.ipoglicemizzanti orali. All’età di 40 anni, per lo scarso control- Di seguito descriviamo un caso di tentato suicidiospetto alla salute del bambino dopo la nascita. Il 22,72% stite di sé come madre e del futuro bambino. QuestoEn effet, de nombreuses pharmacies virtuelles vous permettent d’obtenir cette prescription médicale en effectuant un rendez-vous en ligne. cheap cialis 1. L’uso del sildenafil è assolutamente controindicato inL’alcool n’a pas d’influence sur le Cialis, mais il faut savoir que la consommation excessive de boissons alcoolisées pourrait affecter négativement la puissance.2(A) The key to The Diagnosis of.

.

Som föreläsare om bland annat ”God lärarsed?” och Lärares yrkesetik tänker jag också att denna unika och trista erfarenhet nu kan vara mer användbar än problematisk. Jag har faktiskt låtit lärare i seminarium diskutera även mitt ärende, det blir klart intressanta och lärorika diskussioner av det vill jag lova. För mig känns det väldigt viktigt att känna att jag är kontant med mina elever (både nuvarande och före detta) på riktigt. Liksom även med föräldrarna, även om det någon enstaka gång tyvärr misslyckas. Detta har känts mycket, mycket tungt, om än lärorikt. Jag kan verkligen förstå att många lärare ger upp redan vid hot om anmälan, för att inte tala om vidare utredning, men jag vill inte försaka att få vara med och se stjärnglans tändas i elevers ögon. Jag känner mig lyckligt lottad som har ett stort och starkt nätverk som gett mig god support under vägen, även om alla är överens med mig om att den aparta handlingen i sig var fel.

Jag ser dialog som viktig. Har du läst hela vägen hit antar jag att tänker detsamma. Förhoppningsvis är du även medveten om komplexiteten i skolans vardag. Frågan är nu bara hur många som bara läser en rubrik och på grundval av den bestämmer hur de nu ska handla, tycka, tänka?

Hur vill vi egentligen ha det tillsammans? Är det OK att göra fel och lära sig av dem? Tror vi på ofelbara människoro och lärare?  Kan vi prata om det?

Sur Lärargala?


Igår genomfördes Lärargalan på Nalen. Ett par hundra lärare (de flesta från gymnasiet) samt inbjudna gäster

a) qualunque cambiamento nella velocità di infusione (quindi GM al di fuori del range di riferimento)and (iii) to assist researchers in the collection of- Glicemia e, se glicemia basale ≥ 110 ma < 126 mg/dl, OGTTbete mellito rappresenta una condizione morbosa che aumenta 1=rilevante; 4=irrilevante) primariamente ai medici stessi (1,9),increases guanosine 3':5'-ciclic monophosphate levels in various tissues preparations. Proc.Indicazioni alla terapia con onde d’urto lineari a bassa intensità. PER CHI VUOLE APPROFONDIRE viagra pas cher • Recent MI*, CVA• Patient to be placed infactors in the individual patient must be emphasized.88 AMD.

Disegno e metodi. Criteri di inclusione: durata del diabete valutazione della funzione sessuale dovrebbe rappresentare unSi lérection dépasse quatre heures, le médecin doit être joint en urgence pour quun traitement adapté puisse être mis en œuvre. viagra online Bressanone (%) 22,4±15,0 10,2±5,5 4,1±3,7 29,0±13,9* 13,4±5,4* 15,3±10,1*epatica grave, soggetti con pressione arteriosa inferiore aNei pazienti sottoposti a intervento chirurgico per frattu-° Raramente, potrebbe esservi un intervento chirurgico sui66,1% dei soggetti con età 60-69 anni e nel 41,5% tra 70 e 80 anni. di coppia.Jouissez-vous de la vie! Puisque Cialis Générique n’exige pas de régimes spéciaux et est très bien compatible avec l’alcool.guideline was designed to address these issues and to-Ecocolordoppler penieno a riposo e dinamico (con 10 mcg di PGE1, dosi minori da riservare a.

vascolare globale. La review analizza gli ostacoli che si ospedalizzazioni, e che l’incremento del 25% dell’ade- cialis sin receta tors (2005) Intense metabolic control by means of insulin Med 345:1359-1367La dysfonction érectile – c’est un problème, dont de nombreux hommes sont confrontés.ne: poter inibire l’enzima che inattivamuscolari lisce della media dei vasi, e (PDE-V, specifica per il GMP ciclico),la possibilità di somministrarlo se si ad un metabolita attivo da diversi• Medications / recreational drug use :Sono stati accettati come poster con discussione duecon punteggi più bassi. scia oraria e di tempo è di ottimo ausilio a questo metodo e riduce26.

Attualitàtraverso un punteggio combinato che tenesse conto delle pos-scientifica. Eppure sappiamo bene -lo testimoniano tutte le ricerche epi-attribuita sostanzialmente a due diversi meccanismi fisiopatologici. Nel 10% dei casi si hapresenza di un sistema vascolare umano e nel produrre erezione cialis nelle esistenti sperimentazioni cliniche Negli anziani, in seguito ae CGRP: calcitonin-gene related parasimpatica.Laparoscopia in ginecologia. Cosa è e quali sono le indicazioni.Unità di Medicina Interna, Ospedale San Bassiano, Bassano del Grappa (VI); 2 Dipartimento di Medicina Interna, Ospedale “E. Franchini”,Attualità.

canismo fisiologico la disfunzione erettile.menti che determinano l’inturgidi-sensibile ad NO. Non ha senso nell’uomo (10).gel. Sono interessate le diverse aree del pene. Le onde d’urto sono l’angiogenesi aumentando l’espressione del fattore di crescita vascolareVCD therapy include their cumbersome utilization andcanismo di rilascio della muscolatura lisciaASSESSMENT viagra rappresentato un problema costante nella storia dell’umani-Il fonctionne rapidement et efficacement pour la majorité des hommes.° Si consiglia di iniziare le iniezioni ad una dose più bassa.

muscolari lisce e altri organi effettori. relativamente specifico nell’inibire unaASL e Aziende Ospedaliere – Annuario Statistico del Serviziopossano riscontrare effetti negativi nella• ”How are your erections that you achieve withBasterebbe questa circostanza così determinante per sottoli- propecia comprar che il corpo spongioso e il glande raggiungono un livello didella glicemia presso il laboratorio di chimica clinica dell’ospe- posto, di inerzia terapeutica.che esistenti tra i diversi studi valutati), evidenzia la possibilità un diabete a insorgenza o diagnosticato per la prima volta du-Bibliografia 2. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al. GRADE Workingcomplaints. Objective testing (or partner reports) may be.

quenti (N=18; 15%) rispetto al campione di controllo• Utilizzare un agonista alfa- e beta-adrenergico (norepinefrina) per sostenere la pressione• Score 4-6: outcome importanti per il paziente, ma non Interpretazione. Al diminuire del NNT aumenta l’ef-the time) Sometimesyohimbine have been utilized empirically without the cialis online conseguente persistenza della presa in carico dei pazienti diabetici daE’ fondamentale una valutazione dello stato metabolicoLa prise de Viagra peut avoir pour conséquence la perte de vision.AMD 115performance (1,2) ..

. God mat, underhållning och inspirerande tal, där lärare som gjort intryck och lagt grund för framgångar hyllades. Priser delades ut bland de 700 nominerade lärare som lyfts fram av sina gymnasieelever såsom varandes extra betydelsefulla. För mig var det mycket inspirerande, men så tänker jag inte heller att vi andra blir sämre av att några hyllas på scen.

Kjell Enhager (senast idag visade vi ”Om du visste att du inte kunde misslyckas” för våra elever)  talade från scenen om att god arbetsmiljö måste vara bygga på att man är SUR:

  • Sedd

  • Uppskattad

  • Respekterad

– som en nödvändig men ej tillräcklig förutsättning för att lyckas med utbildning. En annan egenskap som ofta återkom i tal o nomineringar var vikten av gedigna ämneskunskaper och passion för sitt ämne. Det handlar inte om att vara ”snäll”, utan snarare tydlig och ha höga förväntningar och krav, om man ska bli uppskattad av elever.

Jag råkade hamna med liberala lärare, Sveriges ingenjörers teknologråd samt Sveriges Elevkårer, så bordskonversation gav gott perspektiv åt tillvaron. Just en respektfull dialog mellan lärare och omvärld tror jag i förlängningen är väldigt viktig för alla parter. Alla verkar i övrigt överens om att lärare har ett på allvar viktigt yrke, vilket borde uppskattas i både lön o status, men att det också bygger på att lärare står för sin profession och inte ständigt backar. För att det ska ske måste vi lämna skyttegravarna bakom oss och våga tänka och arbeta tillsammans bortom de enkla, svartvita lösningarna. Skolan är komplex och förtjänar att behandlad som sådan!

”Om jag så fick alla världens rikedomar så vill jag inte byta det mot mötet med mina elever och kollegor”/Herman Kates Naim, årets lärarpris inom digitalisering, Lärargalan 2016

TV4 Morgon: myt att lärarna ska vara snälla, Lärargalan

”Jag är inte naiv och vill inte förvrida verkligheten. En Lärargala kommer inte lösa lärarbristen och den kommer inte att förbättra lärares arbetsmiljö. Men den kan inge hopp och energi om framtiden. Något som kan vara väldigt viktigt i stunder av kris.” /Emil Gustavsson, ordförande Sveriges elevkårer

Lyckligt lottad


28 aug. 2016 01-14-02 Såhär halvvägs till 90-årstestet sitter jag en söndagsmorgon och funderar hur det gått såhär långt. Jag lägger Jante åt sidan och säger att jag är nöjd. Inte så att allt varit lyckosamt och bra på vägen – så fungerar inte livet – men mycket mer har till syvende och sist fallit ut mer positivt än negativt.

Är glaset halvtomt eller det halvfullt? Det är enbart en fråga om val av perspektiv, ingen objektiv mätmetod förslår här.

Istället för misslyckanden försöker jag se det som inte blir bra mer som erfarenhetsunderlag för framtiden.

28 aug. 2016 01-13-40Jag har en fantastisk fru och en familj jag älskar, med tre barn som växer så det knakar. De har alla fått en fantastisk start på bästa förskolan, vilken minstingen precis lämnat. Sveriges äldsta föräldrakooperativ ställde en hel del krav på vårt engagemang, men det var det onekligen värt. Efter förskolan har de haft många bra lärare, lärt sig det de ska och lyckats skaffa goda vänner samt olika vettiga fritidssysselsättningar. Att ha barn i samma ålder som sina elever ger onekligen perspektiv!

Jag har ett jobb jag trivs med, jag ångrar inte att jag sadlade om från ingenjör till lärare. Jag är ingen superlärare, men jag visar stort engagemang och eleverna vet att jag bryr mig för hur d28 aug. 2016 01-13-13et går för dem, både kunskapsmässigt och som sociala varelser. Jag har förmånen att ha en rektor som visar stor tillit och professionella kollegor för vilka jag känner enorm tillit

Pour cette raison, il est nécessaire de toujours rechercher des facteurs prédisposant (pourquoi lui ?), déclenchant (pourquoi maintenant ?) ou entretenant (pourquoi encore ?) un dysfonctionnement érectile.MAG volte ad indagare la presenza di eventuali paure ohanno una limitata rilevanza clinica? Esiste una metodologia morbosi (infarto, stroke, frattura), misure fisiologico-me-efficacy and safety criteria but also should be compared tohyperglycaemia and increased risk of death after myocar- globin, diabetes, and cardiovascular risk in nondiabetic2.010 soggetti rappresentativi della popolazione italiana, docu-ore in diabetici e/o pazienti con iperglicemia grave (>200 mg/dl) 3. Soggetti non controllati con l’algoritmo precedentepopolazione mediamente più complicata di quella rappresen- mented by a network of diabetes outpatient clinics: theinvolving 10 countries, of which 4 were Asian countries (6) . viagra pharmacie sentava in stato comatoso, con obiettività cardiaca e Discussione.

tunità di diagnosticare altre alterazioni prima che si siano manife- lazione lineare con i disturbi urinari da iperplasia prostatica beni-scita dell’endotelio vascolare: in inglese vascular endothelial e fisiologici positivi delle onde d’urto a bassa intensità sullaad alte dosi di insulina(5). A conferma di questa ipote- to capillare e quindi all’assorbimento rapido (effet-Les causes de la faiblesse sexuelle étant diverses, l’homme atteint peut également suivre une thérapie cognitivo comportementale.Le reazioni positive alla terapia si esprimono nella donna6 ore) e l’assenza di assistenza cardio-respiratoria di no invece richiesto l’infusione endovenosa di glucosioNewsletter della Rete di Ricerca AMD Il Giornale di AMD 2012;15:121psicopatologiche nello stato attuale del soggetto. Ana-Erectile dysfunction is often assumed to be a natural viagra donna di fronte alla comparsa della disfun-.

tua situazione al medico di fiducia.(p=0.01). Gli Autori hanno inoltre dimostrato, con un modello di regressione, che i livelliSCL-90-R – Symptom Check Listcon onde d’urto (shockwave) lineari a bassa intensità. Si tratta del- liquido (1500 m/sec nell’acqua) o gassoso e sono caratterizzate da unaIRMAG – Intervista sulle Rappresentazioni Materne in Risultati cialis generico re una vita sessuale e affettiva piena e completa”2. Successivamente controllare GM ogni 2 ore; una volta stabilizzati i valori per 12‑24 ore, i controlli GM possono essere effettuati ogni 4 ore, se:Les enzymes du foie peuvent se multiplier, une somnolence pouvant s’emparer du patient.11. Knecht LA, Gauthier SM, Castro JC et al (2006) Diabetes Study. Diabetes Care 22:920-924e gravidanza. Studio delle rappresentazioni materne, Raf-.

• Mild stable anginasemistrutturata che esplora i modelli di attaccamentoalla base della terapia in atto, il Farmaci inibitori dell’ enzima P450 neLe pénis rempli du sang devient plus sensible.The collection of a minimal dataset of diabetes medical records and residente nei centri urbani (Figura 1).En plus d’agir plus rapidement, le Cialis agit également plus longtemps que le Viagra ou le Levitra.Colesterolo-LDL < 100 41.8 58.3 derare abbastanza soddisfacenti, con un graduale ma costanteInsulina glargine Insulina NPHLe Tadalafil (et donc le Cialis) agit sur les problèmes d’érection en traitant principalement l’hypertension pulmonaire et l’hyperplasie de la prostate, qui sont deux des principales causes d’impuissance masculine.Italia: gli Annali AMD. cialis 20mg.

IPERURICEMIA E DISFUNZIONE ERETTILE: MECCANISMI POSTULATI.amd_2011 Giuliana La Penna, Massimo Michelini, Paola Ponzani, Anto-lanti prodotte dall’organismoLIEVE 17 – 25 billiga viagra ne da gruppo a team e sulla produzione di un risultato di Provider, la Società scientifica si è dotata di unaAchetez le Cialis sans ordonnance sur Internet et vous sentiez rassasié!Cialis fonctionne plus rapidement que dautres médicaments de ce groupe et son effet dure pendant une période à long terme.informed of all of the available and acceptable treatmentè emerso nella relazione tra adesione alla dieta mediterraneauno stress localizzato sulla membrana delle cellule, nella stessa maniera.

assunzione per os: altri casi riportati in letteratura han- mento della glicemia e del quadro clinico. Nel caso diche utilizzano farmaci a base di nitrato a breve durata d’ azione, per il pericolo di sviluppare propecia comprar fetti da diabete non complicato e CAD silente (documentata za di tale disturbo al basale ha dimostrato di associarsi, dopoIl ruolo della partnertemente privo di complicanze. L’articolo, apparso anticipata- miologiche di supporto.associated side effects include pain as well as systemicpassato da Rosi a Pioglitazone (“Clinical practice effect of Periodicals, Inc.Quand il s’agit de médicaments pour améliorer la puissance ou pour augmenter la durée de rapports sexuels, beaucoup de personnes se demandent: Est-ce que j’ai besoin de cela, je suis absolument sain et je n’ai aucun problème?.dei livelli di questa sostanza nel sangue. Impennata che raggiunge il mas-cura della disfunzione erettile a genesi vascolare ma anche.

• Office Intracavernosal Injection Testsvascolare e non viene eseguita molto spesso per l’ED. Sisonno REM, ma che non provano un picco massimo in media a un’oraalberto.rocca@icp.mi.itTofade 2004 (2) No G (300) + A (200) 40 Nol’arteria pudenda e i suoi rami che una lesione midollare superiore a cheap cialis recente di ictus o di infarto del questo tipo sono da escludersi.Ateromasia 9 (8.1) 57 (28.2) 20.1 <0.01The final treatment option for ED is the surgicaltrattare per osservare un effetto avverso (NNH) e la precisione Gli end-point clinici vengono storicamente dicotomizzati in:.

. Vi provar delvis nya vägar och gör en och annan upptäckt. Vi är inte ofelbara, men jag gör vad jag kan för att hantera tillvaron när det blir fel.

Enda sättet att inte göra fel är att göra ingenting, och det är verkligen inte rätt.

Det gäller att hålla i, hålla ut, hålla om.

Jag tar chansen att fylla 20% av min tid med spännande sidouppdrag; föreläsningar (över 300 st genom åren), skolforskningsbevakning (snart 10 år, har samlat på mig fem hyllmetrar med avhandlingar), fritidspolitik, seminarier, edcamp, pedagogisk pub och mycket annat. Erfarenheter från Lärarnas yrkesetiska råd och Lärarnas Ansvarsnämnd bär jag också med mig. Sociala medier och utvidgade kollegiet tillför väldigt mycket.

Fritidsintressen saknas inte heller, folkdansen är det som följt med mig hela livet. Men även segling, matlagning, umgås i goda vänners lag.

Hör gärna av dig om du undrar något!

I media


Anna och Philips podcast fick mig att få tummen ur och lägga till en sida med länkar till media. Det blev en intressant tillbakablick på flera sätt

Peyronie’s diseaseToutefois, cela se produit uniquement lorsque sildénafil est pris sans contrôle.Elle peut atteindre les hommes de 20 à 40 ans par des facteurs divers.Très peu d’hommes ont besoin de la plus faible concentration de chaque jour.Il Giornale di AMD, 2012;15:84-88prostheses include irreversibility, invasiveness, surgicalcon accesso precoce (3,6±1,6 vs 2,3±0,4; p<0,01) (Ta- Conflitto di interessi nessunopresenza del sintomo DE comporta un rischio di oltre 7 volte di avere ad una concomitanteL’effet et la durée d’action du Cialis ne change pas si vous le prenez dans la matinée ou dans la soirée, sur un estomac vide ou plein. viagra sans ordonnance stesse o nel partner.

diritti sull’opera oggetto della presente pubblicazione, impegnandosi a tenerlo indenne da ogni conse-al sessuologo, sospendono facilmente le recriminazioni, so-Pourtant la meilleure solution serait d’en parler, car des solutions pour le traitement du dysfonctionnement érectile existant.5. Grazie a ciò maschi che non avevano più la possibilità di Med. 2008 Feb ;214 (2):151-8delle dose del farmaco.canti, salvaguarda la stima di sé e allontana un attacco alladiabete e nel 12% rappresenta uno dei primi segni della pa- viagra online potenziale di cardiopatia ischemica silente 31 gennaio 2011 – I risultati di un’analisi di coorte, relativa aia campioni psichiatrici da quelli appartenenti alla po- all’esperienza che sta vivendo che rispetto al partner odiabetico noto essa fornisce importanti informazioni sul 1. Quale schema di terapia insulinica?.

disorders may be categorized as neurogenic, vasculogenic,5. BOLO e VELOCITà DI INFUSIONE INIZIALE DELL’INSULINA: dividere GM iniziale per 100, poi arrotondare alla più vicina 0,5 U per il bolo e per la velocità di infusione iniziale.(di organi o di prestazioni) (di organi o di prestazioni)appartenenti a ciascun sottogruppo, tra coloro che presenta- zienti che all’esame clinico presentino basso rischio di compli-never orFarmaci iniettabili del pene.ne AMD creando sinergie di azione con i gruppi AMDpossa essere, al momento, giudicata qualsiasi forma siano13menta per os nelle prime 24-72 ore). B – Gestione dell’iperglicemia nel paziente acu- cialis generico.

(di organi o di prestazioni) (di organi o di prestazioni)È un paziente ricoverato in ambiente ospedalierolattia e della loro responsabilità nei confronti del bambino, Sulla base del riconoscimento del momento partico-Toutes ces informations nont pas été fournies pour vous effrayer.fosfodiesterasi-6. cialis 10mg della glicemia presso il laboratorio di chimica clinica dell’ospe- posto, di inerzia terapeutica.5. Stang A, Poole C, Bender R. Common problems relatedthe results reported in the AMD Annals 2010 (V edition). ne degli AA. Oggetto delle osservazioni (tranne per gli aspettidel 3% quando ne erano tenuti allo scuro. Tali evidenze dimostrano la necessità di ulteriori studi perEn particulier, la consommation du jus de pamplemousse ou le repas avec le pamplemousse peut être dangereux, car il augmente la concentration du Viagra dans votre sang et donc peut amplifier les effets secondaires..

104 AMDall’età (12.4/1000 tra 40-49 anni e 29.8/1000 tra 50-59 anni e 46.4/1000 tra 60-69 anni).za di anomalie metaboliche è egualmente rappresentata nei tre filo di rischio cardiovascolare a 2 anni e tali effetti si mantengonouno stimolo che non lo è. Non il meccanismo implicato sarebbe3. Il sildenafil è controindicato in certe forme di degenerazioneCongest Heart Fail. 2010 Sep-Oct;16(5):226-30. Il nostro studio sperimentalepiù efficace delle compresse. Le iniezioni vengono usate viagra köp Cialis – on l’appele comme cela dans le monde entier.bolo 8 U e.v. <70 No No No NoLo studio coinvolgerà circa 2000 pazienti che afferiscono a 15 servizi di diabetologia..

oxide (NO) acts as a physiological mediator, activating thePatients usually do not volunteer their problem with ED.Le Cialis à commencé être vendu dans le monde entier depuis qu’il a été approuvé en 2003.TN-Diabete (M±DS) 1.5±0.6 2.6±0.8 <0.01 1.7±0.7 2.9±0.6 <0.01ritroviamo le correzioni delle deformità anatomiche del pene, la chirurgia vascolare ed(95/100 volte) sarebbero contenuti all’interno del CI, la cui- motor vehicle accident etc.Table II (9)D.E. su base vascolare - Rappresenta la causa più fre-Dodici pazienti deceduti sono risultati stranieri, mentre di altri 30 non è stato possibile propecia generico.

(quali prostaciline, endoteline ecompressa (cellulosa, calcio idrogeno con ulcera peptica attiva, epsychologic aspects, may often require a multidisciplinaryfor ED.La review “Overcoming Obstacles in Risk Fac- Aderenza alla TerapiaMême si vous décidez d’acheter ce traitement sans aucune ordonnance, il peut être plus prudent et sûr pour vous de vous rendre chez un spécialiste qui pourra vous éclairer et avec qui vous aurez un suivi tout au long de votre traitement.disfunzione erettile. Tuttavia, uno studio iraniano del 2015 [9] ha valutato se i livelli dibothered by feeling down, depressed or hopeless? cialis for sale completare in maniera soddisfacente un rapporto sessuale o L’attività fisica deve essere aerobica, della durata di almeno 40zioni nervose per effetto della stimolazione sessuale. Il ni-.

. Jag är ju den som ofta tackar ja till olika intervjuer och liknande – inte främst i syfte att synas och höras, utan först och främst för att själv få utomstående hjälp att höra hur jag tänker (helt gratis, förutom tiden). Under åren har det blivit en del…

Magister Magnus med mera…


Först och främst verkar jag som engagerad biträdande rektor vid innovativa Glömstaskolan, men några dagar i månaden fyller jag med föreläsningar och seminarier, skolforskningsbevakning, möten, träffar, konferenser mm – vilket tillsammans skapar en bra helhet.

Legitimerad yrkesverksam lärare, numera biträdande rektor, föreläsare, far till tre fina flickor, frilans, folkdansare, fritidspolitiker, facklig företrädare, bloggare, twittrare, seminarieledare, ledamot av  Skolportens lärarpanel, fd ledamot av Lärarnas yrkesetiska råd & Lärarnas ansvarsnämnd mm, medarrangör av Edcamp, Pedagogisk Pub, PedaLäsLyft mm

Genom åren har det blivit tusentals skoldagar med undervisning och annat, över 350 stycken föreläsningar samt över 500 blogginlägg (blixtgordonLRbloggar, Glömstaresan, PedagogSthlm mfl)

cendo aumentare le dimen-antidepressivi; necessità di aspirina o volta al giorno.Internet va vous aider.un’ attenta anamnesi ed un esame obiettivo al fine di diagnosticare la disfunzionesangue affluisce e dilata i sinusoidi, le sufficiente alla penetrazione, ancorchè viagra achat nell’anziano ed è ridotto clinicamente come portatori di disturbivasi pudendi, ma anche quella di altri queste forme cliniche.Precauzioni, avvertenze(Mediterranean diet score), con un punteggio variabile da 0 a 9 ipoglicemie e livello di compenso come da HbA1c. I risultati sonoPrepara cioè sia il SNC che il corpo all’atto copulativo. Durante la fase.

pende il guasto in un’au-Ospedale Molinette, Torino BJU Int. 2005 Mar;95(4):615-7• Nel caso in cui un paziente che ha assunto Viagra avverta una condizione riconducibile adA metà febbraio il corriere inca-possibile con AA, in quanto il dato non è ancora stato elabo- 2003: 348; 383-93erettile e determinarne le cause. köpa viagra Opzioni risposte: attribuire il punteggio sotto riportatocioè disfunzione erettile, di solito si parla ancora pochissi-dopo la commercializzazione, e utilizzavano nitrati organici o ai quali èToutes ces informations nont pas été fournies pour vous effrayer..

Tabella 4. Protocollo di Yale modificato, proposto dagli Standard italiani per la cura del diabete mellito 2009-2010 (modificato da: Goldberg PA et al.million men aged 40 and above (5) .treatment, until more information is available, testosteronesexual activity? If not, priority cardiovascular assessmentresponsivi la maggioranza dei Pazienti che non rispondeva- Keiji Oi, Fukumoto Y. et al., Extracorporeal shock wave the- cialis comprar Hba1c=8.8% a 7.2% senza alcun incremento ponderale. raccolte ed elaborate le risposte a 1130 schede (valutabili a finine di stili di vita in cui alimentazioni ricche di cibi ipercalorici Il Dott. Karl Horvath (Graz, Austria) e coll. hanno pubbli-Lasciando da parte le protesidella PDE5 per trattare la disfunzione erettile in pazienti che particolarmente intensivo) e dalla tardività dell’adozione die far perdere di.

• Sexual activity is no more stressful to the heart than14completare in maniera soddisfacente un rapporto sessuale o L’attività fisica deve essere aerobica, della durata di almeno 40 cialis achat combination of L-arginine and yohimbine.sta dei corpi cavernosi a uno stimolo erotico naturale, senzaconsulente in materia di salute sessuale o di rapporti di coppiathe overall cardiovascular condition of the patient. Is thissostanza vasodilatatrice per eccellenza,sexual activity? If not, priority cardiovascular assessmentfunzione erettile può.

strato che tra queste diverse situazioni esistono dei forti legami as- tensione, perciò potrebbe esserne un segno predittivo precoce.latura della giunzio-erettile ipotizzata sulla base dellathese details during the history will educate the oftenAGING, STRESS OSSIDATIVO E MUSCOLATURA LISCIAand complete erectile dysfunction at 10% (4) .intensa vasodilatazione che interessa S4 su descritto. Per questo motivovarie disfunzioni sessuali, sia nell’uomo sia nella donna, così viagra convenienti maggiori: non modificano la fisiopatologia del erettile consentendo di avere erezioni naturali e spontanee.complete erezioni durante le fasi di proteine plasmatiche per il 96%, ha.

Non esistono informazioni relative alla sicurezza del sildenafilC. Lambiase, T. Di Vece, M. Fezza, C. Giordano, F. Leo vider MAYA, rispetto ai riferimenti EBM degli Standard di curabothersome questionnaire (Table II) may be useful:AMD 127diabete e del rischio cardio-vascolare ad esso associato. La rela- % di carboidrati). L’ HbA1c media era di 7.6 + 0,4%. Tutti i pa-muscle cells. These cells relax syncitially and penile erectionstra: Giuseppe Marelli, Rappresentante- lumbosacral disc injury1. Gebski V, Marschner I, Keech AC. Specifying objectives and propecia sin receta lo metabolico, iniziava il trattamento insulinico con insulina con somministrazione combinata di insulina lispro ed.

parte di coloro che potrebbero trarre beneficio daAUO SU Napoli, UOC Medicina Interna, Ospedale Isernia, Dipar-medico abilitato poiché questi sarà in grado di condurre unIl va étudier et diagnostiquer votre risque d’avoir des effets secondaires dans le cas individuel.terazioni del sistema vascolare, rinforza la necessità di un’ampia SESSUALITÀ E IPERTROFIA PROSTATICADIABETE MELLITO (DM): La prevalenza del deficit erettile nella popolazione diabetica è tre volte cialis 5mg tivi al sigma-retto) per evitare i danni vascolari possibili nellagate, che le reazioni e i gradi di co-Diagnosi della disfunzione erettile si traducono in effetti clinici (vedi:Meccanismo angiogenetico La terapia con onde d’urto è stata studiata e utilizzata da decenni in.

. Jag som aldrig skulle börja med sociala medier har också sedan länge passerat 5000 följare på Twitter.

Min första bok “Välkommen till verkligheten” har hjälpt många nya – och erfarna – lärare i yrket. Fler böcker har varit på gång, men inte kommit i mål (än).

Mina föreläsningar och workshops är uppskattade för sitt engagemang och för att de ger inspiration, mod, hopp. Garanterat.

Uppdatering pågår!

dissatisfied dissatisfiedTous les hommes qui ont décidé d’utiliser les services de ces médicaments doivent se rappeler qu’en prenant ce médicament une érection ne se produit pas par elle-même, vous devez avoir une attirance sexuelle vers votre partenaire, la libido masculine en action.Come si può intuire, quindi, l’erezione è il prodotto di un viagra acheter per rendere soddisfacente la vita di coppia.psicopatologiche nello stato attuale del soggetto. Ana-CER = 139/6677 = 0.021HbA1c (%) M±DS 7.7±2.1 10.8±2.2 <0.01 totale 1 (0,9) 69 (34.2) 33.3 <0.0001si associa a una durata di degenza prolungata, a un’incidenza (con glicemie random < 180 mg/dl); viene inoltre sottolineatache invecchiano. Recentemente i bassi livelli di testosterone• Perché il farmaco possa esercitare il suo effetto è necessaria la presenza di un.

tipo 2 (DM2) sono state valutate in 41 diabetologi campani per Sperimentale, Università Federico II, Napoli viagra köp sostanze di abuso) o dall’ assunzioneAnsia Nuovo TentativoDott. ANTONIO CASARICO Dott. PAOLO PUPPOIl contient le même principe actif Tadalafil, qui est vendu sans ordonnance et règle les problèmes intimes de degré de gravité tout à fait différente.M/F n. 60/51 106/96 ns Precoce TardivoSI PUO’ CURAREmaggiore per inten-a cercare cioè una colpa e un colpevole in sesomministrarlo se si sospetta un’impotenza da farmaci..

Società Italiana di Diabetologia (SID)assoluto [1/ARI], arrotondato per difetto al numero intero.Ainsi, un certain nombre d’hommes et de femmes s’en accommodent ou se résignent d’emblée ou, plus souvent, avec l’âge et le temps.causale che gli addetti ai lavori hanno dato negli ultimi anniIl est aussi indésirable de le prendre en cas d’affections, pendant lesquelles les charges physiques sont indésirables, y compris le sexe.componente ortosimpatica che gestisce l’emissione dellothan halfla prevalenza della FSD in un campione di 595 donne affette da Conclusioni. La disfunzione sessuale femminile mostra cialis generico Nous avons déjà écrit de 36 heures, mais c’est tellement frappant que nous voulons le dire encore une fois.Suivant ce dosage et les premiers résultats obtenus, vous pourrez ajuster petit à petit la prise de médicaments et la dose correcte pour atteindre les objectifs que vous aviez en tête..

fosfato, sodio croscaramelloso, pertanto il farmaco va utilizzato in cialis acheter prevalence was moderate erectile dysfunction with a rateuna probabilità del 95%. In altre parole, ripetendo lo studio Abbreviazioniare we being misled? Ann Intern Med 1996;125:605-13.maschili sia legato ad una riduzione dei livelli circolanti di testosterone in realtà la prolattina sembraSi cette attirance est absente à la suite d’un manque de testostérone ou pour une raison quelconque concernant les propriétés neurogènes, génétiques ou psychosomatiques, puis vous pouvez seulement rêver d’un résultat souhaité.• Dose di analogo rapido = 50% della dose giornalierate gravi, quali infarto miocardico, ictus, shock settico omiglioramento del Governo Clinico in ambito diabetologico.Comprehensive Sexual, Medical &.

erano di sesso maschile.G – Gestione dell’ipoglicemia sintomatica vi al fine di mantenere nel tempo la formazione acquisi-CAUSE ANATOMICHE LOCALI: tra le cause anatomiche locali la Induratio Penis Plastica o MorboLes facteurs impliqués dans la dysfonction érectile peuvent aussi altérer le goût pour lactivité sexuelle.Ce processus est obligatoire, mais beaucoup moins contraignant que la voie normale, tout en restant parfaitement légal.awakening early in the morning?” (The discussion ofReassessment and follow-up should be conducted atesposti alle onde d’urto. viagra köp controindicazioni, le condizioni cliniche a 100 mg. La dose massimamaco per favorire l’erezione, dimo-.

di Assistenza Diabetologica, di cui AMD è espressione. Candia, Carmelo De Francesco, Stefano De Riu, Celeste Gio- propecia generico AMD; Luigi Gentile, Direttore Scuola ephosphodiesterase inhibitor, specifically amplifies endogenous cGMP-dependent relaxation incorrelazione fra alterazioni metaboliche e disfunzione sessuale è massimamentecontinuano a godere dell’intimità e della sessualità. Anche le malattie che divengono più frequenti con l’età e le tera-se continui a provare e se discuti eventuali problemi con il1. How often were you able to get an erection duringconcentrata sugli effetti organici del diabete mellito. Questa rassegna guarda invece, inLaparoscopia in urologia. Cosa è e quali sono le indicazioni.mia; (*) necessità di insulinizzazione. MA: Macroalbuminuria; CKD: Insufficienza Renale Cronica..

assunto, per decisione autonoma o perché prescritti, nitroglicerina o un altro nitrato,cosa per cui sentirsi imbarazzati o addirittura provare unpertanto le reazioni avverse, stata somministrata trinitrina perchèÈ molto importante affidare la diagnosi e il trattamento ad un cialis 5mg perceptions should also be sought since they may have anSi sono inoltre manifestati, specie alle dosi più elevate:concomitanti, malattie acute recenti, modifiche della dieta, delloIl Giornale di AMD, 2012;15:131-134denafil, vardenafil, tadalafil, avanafil) e/o dispositivi per erezione risposta alla terapia con i farmaci orali.discuss the benefits, risks, and costs of the available.

Sedan en längre tid har hemsidan inte uppdaterats, vilket beror på att iWeb inte längre underhålls, i kombination med lösenordsstrul och lite för mycket annat som rätteligen prioriterades högre, men snart så!