Media

Jag tackar ofta ja till intervjuer och liknande, då jag finner dem lärorika och givande: någon utomstående kommer och gör att jag ställer mig frågor jag ännu inte alltid tänkt på eller behövt formulera. Reflektionstid och spegling utifrån är viktigt!

På samma sätt använder jag även bloggarna, där finns nu över 600 inlägg att läsa, liksom från och till sociala medier (2019 passerades 45 000 tweets – den första som hittar något elakt vinner 500kr)

Denna förteckning är tämligen ofullständig då jag inte uppdaterat den (reflektionen i sig har varit det viktigaste), men dock kanske du som är nyfiken kan hitta något som intresserar ändå

Några äldre klipp

Läraryrket = Viktigt, Jobbigt, Svårt, Roligt, Lärorikt