Referenser


Här listas mina genomförda föreläsningar/seminarier/lite annat. Utöver dessa har jag även föreläst otaliga gånger i Uppsala (verksamhetsutvecklare tillgänglig lärmiljö), på  Skapa- respektive Glömstaskolan samt lett över femtio seminarier och fortbildningsinsatser kring Lärares yrkesetik i regi av LR/Lärarförbundet, samt varit engagerad till och/eller arrangerat olika ledarutbildningar/konferenser inom bl a Folkdansringen/Ungdomsringen, varit ordförande i Sveriges äldsta föräldrakooperativa förskola mm mm. Jag är ofta med på och/eller arrangerar Edcamp och Pedagogisk Pub.

”Strålande insats av Magnus. Gör att föreläsarna känner sig trygga. Bra inledning och summering av vad som presenterades.”, ”Väldigt alert och inlyssnande till talarna, kom med bra analyser efter varje föredrag.”, ”Magnus ställde bra frågor och även sina egna reflektioner. Han upprepade frågor från publiken så att vi som deltog på distans hörde också.”, ”En erfaren moderator som gör intressanta presentationer och kopplingar till bl a vetenskap.”.

 • Betyget för ditt moderatorskap på den digitala konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer fick 4,5 i betyg (skala 1-5)” (Ability partner ht2021 & vt 2024)

”Jag måste bara tacka – din föreläsning var den första där jag var fokuserad hela tiden, och det var ändå den längsta av dem alla! Tack!” /förskollärare ThorenTillsammans augusti 2022

”Moderatorns insats (skala 1-5): 4.62” (Nohr-con 2022)

”Duktig, professionell moderator”/Ability partner 2023

”Magnus är verkligen lärar- och vardagsnära, vilket gör att vi både lyssnar och låter oss utmanas” /Andreas, rektor Kungsholmens Västra Gymnasium (sep 2021)

”Bra övergångar mellan föreläsare och sammanfattningar”, ”Sparsam, klok och rak”, ”Bra på att göra kopplingar mellan föreläsningar och hjälpa till med interaktionen som tyvärr blir lite lidande via digitala föreläsningar”. ”Betyg för moderatorskap på digital konferens Meningsfull, motiverande och verklighetsnära undervisning (Kompetento): 4,2 (skala 1-5

”Magnus var väldigt tydlig och gav ord till tankar man haft men inte kunnat förklara. Riktigt, riktigt bra! Han skulle vara en tillgång på alla skolor.” Snittbetyg 4,3/5 på konferensen Lustfyllt och tydligt ledarskap (Kompetento).

”Positiv, trevlig, lättsam”, ”Trevligt och bra reflektioner och bra berättarröst Han skötte tidsuppdraget bra och kom med flera bra inspel mellan föredragen. Ett extra plus var att han även twittrade. Bra med någon som är trogen sin vilja att se skolutveckling och vågar sticka ut och spetsa till saker.” ”Som gjord för rollen, fina introduktioner och avslutningar, tankeväckande mellanprat.” Snittbetyg 4,4/5 som moderator på konferensen ”Framtidens skol- och förskolebyggnader – med forskningsfokus vt 2019” (Ability partner)

MITT CV (2023) hittar du här,, nedan ett antal av mina föreläsningar och liknande uppdrag (nyast överst). Hör av dig om du önskar kontaktuppgifter till referenser. Nedan föreläsningar jag gjort i egen regi, sedan tillkommer många, många yrkesetikseminarier, workshops och föreläsningar för olika arbetsgivare mm.

No 400:

 • 2020-11-11: Moderator konferens ”Framtidens skol- och förskolemiljöer”, Ability partner, distanskonferens där jag och talare var på plats, åhörare på distans.
 • 2020-11-10: Seminiarium: ”Att organisera en skola mitt i byn på nya innovativa sätt – hurdå?” Forum Bygga Skola
 • 2020-10-26: Webbinar ”Lärmiljö måste göras till en helhet – fysiskt, socialt, pedagogiskt” x 2, UKUS i Uppsala.
 • 2020-10-01: ”Läsa vetenskapliga texter tillsammans – hur och varför?”, distansseminarium Forum Bygga skola.
 • 2020-08-11: ”Tillgängligt lärande”, workshop Danmarks skola, Uppsala
 • 2020-08-12: ”Tillgängligt lärande”, distansföreläsning för Stavby och Tuna skola i Uppsala.
 • 2020-03-24/25: Moderator distanskonferens ”Framtidens skol- och förskolemiljöer” (jag, några av föreläsare och tekniker i en tom sal för 175 pga Coronarestriktioner)
 • 2020-01-21: Faciliterat workshop ”Bästa förskolan – möta olika behov och utifrån dessa skapa bästa möjliga ska/inte”, Fondamentor Stockholm.
 • 2020-01-11: Föreläsning ”Tillgängliga lärmiljöer – tillgängligt lärande”, 40 lärare i Uppsala kommun
 • 2019-09-10: Föreläsning ”Relationsprofessionalitet”, samtliga lärare i fritidshem i Dibber-koncernen.
 • 2019-09-05: Föreläsning ”Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra – hållbart ledarskap” för samtliga rektorer och förvaltningsledning Uppsala grundskolor
 • 2019-08-19: Föreläsning ”Relationsprofessionalitet”, samtliga lärare och förskollärare (plus skolledningar, VD och ägare) för Dibber-koncernen.
 • 2019-05-13: Föreläsning ”Så blir den fysiska lärmiljön en möjliggörare till inkluderande förhållningssätt och anpassade arbetsmetoder”, konferens Tillgängliga lärmiljöer och anpassad undervisning, Arr: Kompetento
 • 2019-05-07/08: Moderator konferens ”Lärare i slöjd”, knappt 200 deltagare, Arr Skolporten
 • 2019-04-24: Föreläsning ”Hur kan vi bidra till att våra barn lyckas?”, Danderyds Montessoriskolas föräldraförening, Stockholms Golfklubb
 • 2019-04-10/11: Moderator konferens ”Elevhälsa 2019”, Lärarnas hus, 200 åhörare, Arr Skolporten.
 • 2019-04-04: Föreläsning ”Relationsprofessionalitet i skolan?”, skolledarna på Dibber.
 • 2019-03-11: Föreläsning/Workshop tillsammans med Fröken Ann på temat ”Att (om)koda en ny skola – lärdomar o erfarenheter”, Kvibergsskolan Göteborg.
 • 2019-02-23: Föreläsning ”With great freedom comes great responsibility”, La Grande Incertezza, Bologna.
 • 2019-02-20: Föreläsning ”Lärmiljö för varje elev”, Mittlärande, Sundsvall (stora salen, ca 15 åhörare)
 • 2019-02-19: Föreläsning ”Lärmiljö för varje elev” inkl workshop efteråt, Mittlärande, Sundsvall (stora salen, ca 200 åhörare)
 • 2019-01-30: Föreläsning ”Med stor frihet följer stort ansvar”, Växjökonferensen, Växjö.
 • 2018-10-29: Keynotespeaker Huddinge Visar: Ledarskap för varje elev i varje klassrum – och utanför Arr: Huddinge BUF
 • 2018-10-23-24: Moderator konferens ”Framtidens skol- och förskolemiljöer”, med dryga 100-talet deltagare. Arr: Ability partner.
 • 2018-10-23: Föreläsning ”Vi kan inte bara bygga ett skolhus – vi måste bygga en skola – framtidens skol- och förskolemiljöer utifrån forskning och beprövad erfarenhet”, konferens  ”Framtidens skol- och förskolemiljöer”, Ability Partner
 • 2018-10-17: Fritidshem 2018 ”Hur skapas hållbar samverkan mellan skola och fritidshem?”, Ability partner
 • 2018-06-19: Näringslivets hus, konferens ”Framgångsrikt ledarskap i skolan”, reflektion utifrån Elisabeth Nihlfors dragning.
 • 2018-05-23: Glömstaskolan – så arbetar vi på ett innovativt sätt för att skapa god elevhälsa, tillsammans med Elevhälsochef Alexandra Lindholm,  Ability partner konferens Elevhälsa 2018
 • 2018-01-24: Glömstaskolan – så arbetar vi på ett innovativt sätt för att skapa god elevhälsa, tillsammans med Elevhälsochef Alexandra Lindholm, Ability partner konferens Elevhälsa 2018
 • 2018-01-18: Lärmiljö för varje elev, personal på studiedag Kvinnebyskolan, Linköping
 • 2018-01-18: Lärmiljö för varje elev, personal på studiedag Vidingsjöskolan, Linköping
 • 2017-11-24: Lärmiljö för varje elev, rektorer, förvaltningsledning mfl 60 personer, Halmstad kommun.
 • 2017-11-14: Kortföreläsning ”Fysisk och digital skolmiljö som fungerar – helheten”, Kvalitetsmässan Göteborg. Arr: Skanska
 • 2017-11-10: Föreläsning ”Det långsiktiga lärandet – planering och samarbete som fungerar”,  Förskoleklassens rikskonferens, 200+ deltagare, Arr: Lärarfortbildning

No 350:

Arr No 300:

 • 2015-10-27: Skolforum, ”Var ska skåpet stå? Lärmiljö med Peter Lippman”
 • 2015-10-27: Skolforum, ”Jakten på framtidens skola”
 • 2015-10-27: Skolforum, ”Läraren och relationen” – sänt på UR Samtiden
 • 2015-10-26: Skolforum, ”Pedagogiska Läslyftet – Live-Hangout”
 • 2015-10-26: Skolforum, ”Jakten på framtidens skola”
 • 2015-10-26: Skolforum, ”Läraren och relationen”
 • 2015-10-26: Skolforum, ”Var ska skåpet stå? Lärmiljö med Peter Lippman”
 • 2015-10-26: Skolforum, ”Skolforskningsinstitutet för lärare?
 • 2015-10-20: Ronneby, ”Yrkesetik för lärare”, Arr Hobyskolan i samarbete med LR & Lärarförbundet.
 • 2015-10-02: Kistamässan, ”Sociala medier i förskolan”, Förskolearenan
 • 2015-10-01: Tyresö, ”Arbetsro och ro att utvecklas”, yrkesverksamma lärare, Arr: LR Tyresö
 • 2015-09-18: Huddinge, ”Presentationsteknik för lärare och förskollärare inför Huddinge Visar”, 50-talet pedagoger från Huddinge
 • 2015-09-16: Malmö, ”Framtidens hållbara skola”, 50-talet åhörare, föreläsning och panel
 • 2015-09-09: Linköping, Anders Ljungstedts gymnasium, tema ”Hur nå varje elev?” för alla lärare (över 100st)
 • 2015-06-16: Hässleholm, TeachMeet. 7 min om kollaborativt användande av lärplattor, Lite HETT.
 • 2015-06-16: Hässleholm, Seminarium tillsammans med Sara Bruun på Lite HETT. Arr: Furutorpsskolan goes digital.
 • 2015-06-15: Sölvesborg, Seminarium om Lärares yrkesetik. Arr: Sölvesborg, LR & Lärarförbundet.
 • 2015-06-03: Malmö, ”Framtidens hållbara skola, seminarium om förvaltar/brukarfas”, inspirationsföreläsning, Arr: Skanska.
 • 2015-05-27: Malmö, Kungshögsskolan, ”God lärarsed” för pedagogisk personal.
 • 2015-05-04: Stockholm ”Bättre samverkan med föräldrar”, Nyexkurs, Arr: LR
 • 2015-04-24: Stockholm, ”Skolforskning – What’s in it for me?”, konferens ”Mellanstadiet”, Arr: Skolporten.
 • 2015-04-22: Stockholm, ”Förstelärare – stort uppdrag, liten tid”, Arr: Teknologisk Institut
 • 2015-02-18: Växjö, Yrkesetik för kollegiet Växjö Montessori
 • 2015-02-19: Stockholm, Yrkesetik för kollegiet Blommensbergsskolan
 • 2015-02-16: Stockholms universitet: ”Lärarledarskap”, Arr: LR Stud Stockholm
 • 2015-01-29: Uppsala, ”Bättre samverkan mellan lärare och hem”, Arr: LR Uppsala. 15 yrkesverksamma lärare.
 • 2015-01-27: Solna, Yrkesetik & God Lärarsed, Arr: Ulriksdalsskolan
 • 2015-01-15: Norrköping: (Förste-)lärarens uppdrag?, Arr: Linköpings universitet, knappt 100 förstelärare
 • 2014-11-17: Kalmar, Linsdalsskolan, Yrkesetikseminarium x 2 för all pedagogisk personal F-9.
 • 2014-11-06: Västerås, ”Orka Lyckas – Lyckas orka ; lärares professionella relationer”, Arr: LR Västmanland, 20-talet yrkesverksamma lärare
 • 2014-10-28: Stockholm Skolforum: Lärares professionella relationer, öppet seminarium (fullsatt).
 • 2014-10-28: Stockholm Skolforum: Motivation i Skolan? Samtal med Anna Ekström, stora scen
 • 2014-10-28: Stockholm Skolforum: Framtidsspaning
 • 2014-10-27: Stockholm Skolforum: Lärares professionella relationer, öppet seminarium (fullsatt).
 • 2014-10-27: Stockholm Skolforum – i huvudet på Magnus Blixt: Ödmjuk Orubblighet, stora scenen, samtal med Mikael Karlsson.
 • 2014-10-27: Stockholm Skolforum – Framtidsspaning
 • 2014-10-14: Malmö, ”Arbetsro i skolan, hur?” på Skoldagarna. Arr. Skoldagarna
 • 2014-09-19: Orust, ”Lärares yrkesetik Sociala medier”, på fortbildningsdag ”Lärande i det digitala samhället”, med Jesper Rehn
 • 2014-09-18: Örebro, ”Lärares yrkesetik på sociala medier” för lärarstudenter. Arr: LR Stud
 • 2014-09-12: Höllviken, ”God Lärarsed & Lärares Ansvarsnämnd”, 100-talet fackliga företrädare, Arr: LR Malmö Stad.
 • 2014-09-09: Upplands Bro, Lärares yrkesetik, Arr: Lärarförbundet Upplands Bro, LR & Lärarförbundet
 • 2014-08-27: Liberalt Pedagogiskt Café, moderator för samtal mellan politiker, lärare och fackliga företrädare. Arr: Folkpartiet Sollentuna
 • 2014-08-10/11: Mölndal, Lärares yrkesetik tema sociala medier, med Jesper Rehn och Emma Kroon
 • 2014-08-06: Kalmar, Lärares yrkesetik för förskola, med Jesper Rehn
 • 2014-05-16: Hangoutsamtal/panel ”Nästa steg för IKT i Sollentunas skolor?”, Arr: Edcamp Sollentuna
 • 2014-05-15: Haninge, ”Skolan idag och i framtiden”, Arr: Socialademokraterna i Haninge
 • 2014-05-15: Stockholm, ”Vad är relevant skolforskning för lärare?”, med Lisbeth Gustavson, konferens ”En skola på vetenskaplig grund. Arr: partsgruppen
 • 2014-05-13: Falkenberg, ”God Lärarsed – Lärarnas Ansvarsnämnd” för fackliga företrädare i Göteborg, Arr: LR Göteborg
 • 2014-05-08: Huddinge, Utbildningsseminarium för nya yrkesetikpiloter/seminarieledare, med Line Isaksson. Arr: Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas yrkesetiska råd.
 • 2014-05-06: Stockholm, ”Tagga processen på Skapaskolan”, med Christer Holger, föreläsning på #Passet14, Futuraskolan
 • 2014-04-28: Stockholm, ”Bättre samverkan med föräldrar” för nyexade lärare, Arr: Lärarnas riksförbund.
 • 2014-04-08: Karlstad, Seminarium Lärares yrkesetik med tema Sociala medier.
 • 2014-04-01: Göteborg, Seminarium Lärares yrkesetik med tema Sociala medier.
 • 2014-03-26: Karlskrona, ”Skolforskning – för mig som lärare, varför?”, Studiedag för friskolan Piggelinen.
 • 2014-03-06: Bromma, ”Hur kan vi hjälpa våra barn lyckas?”, Bromstensskolans föräldraförening arrangerar, 30-talet föräldrar samt rektor.
 • 2014-02-14: Huddinge, ”Tagga processen på Skapaskolan”, med Christer Holger, Pecha Kucha #afk Huddinge, Arr: Skolvåren.
 • 2014-02-05: Karlstad, Lärares yrkesetik, Klaraborgs specialpedagogiska skolområde
 • 2013-12-04: Eskilstuna, Lärares yrkesetik, seminarium för några arbetslag Rekarna gymnasium.
 • 2013-11-27: Falun, ”God Lärarsed?”, 70-talet yrkesverksamma lärare, Arr: LR Falun
 • 2013-11-21: Riksdagen, seminarium ”Hur ska kunskaper om forskning komma in i skolan?”
 • 2013-11-14: Göteborg, Torghandel: ”Yrkesetik och Sociala medier”, Arr: Skolutvecklingsenheten
 • 2013-11-06: Västerås, ”Orka och utvecklas mer som lärare”, Arr: LR Västerås
 • 2013-10-30: Stockholm, 2xEdcamp, Skolforum
 • 2013-10-30: Stockholm, ”Bättre samverkan med föräldrar”, Arr: Skolforum
 • 2013-10-29: Karlskrona. ”Arbetsro och Lärarledarskap i skolan”, Arr: Karlskrona kommun
 • 2013-10-29: Karlskrona. ”Arbetsro och Lärarledarskap i skolan”, Arr: Karlskrona kommun
 • 2013-10-28: Göteborg, Mötesplats Skola: ”Lärarledarskap – Orka och utvecklas mer som lärare”
  . Arr: Mötesplats skola
 • 2013-10-09: Sollentuna, ”God Lärarsed och Orka som Lärare”, för alla lärare, Sofielundsskolan, Arr: Sofielundsskolan.
 • 2013-10-09: Sollentuna, ”Motivation och Mål i livet”, för alla nior i Sofielundsskolan. Arr: Sofielundsskolan, AL9.
 • 2013-09-27: Göteborg: Bokmässan, twitteruppdrag #bokmassan #bokmässan
 • 2013-09-25: Tumba: ”Orka och utvecklas som lärare”, Arr: LR Botkyrka/Salem, för fackliga ombud
 • 2013-05-15: Upplands Väsby: Edcamp Nya Väsby, medarrangör
 • 2013-05-06: Stockholm, Skolriksdag. ”Highest impact”, ”Most active” på twitter
 • 2013-04-24: Norrköping, ”Bättre föräldrasamverkan”, yrkesverksamma lärare, Arr: LR Norrköping
 • 2013-04-22: Stockholm, ”Bättre föräldrasamverkan”, 40-talet deltagare kurs ”yrkesutveckling”, Arr: Lärarnas Riksförbund
 • 2013-04-15: Djurönäset, seminarium ”God Lärarsed?”, yrkesverksamma lärare tillika fackliga företrädare, Arr: LR Stockholm
 • 2013-04-11: Stockholm, seminarium ”Bättre föräldrasamverkan”, yrkesverksamma lärare, Arr: LR Stockholm
 • 2013-04-10: Ekebyskolan, seminarium ”Orka och utvecklas mer som lärare”, Arr: skolledning, för lärarna på skolan
 • 2013-03-27: Edcamp Bedömning, medarrangör tillsammans med Stockholms stads utbildningsförvaltning FoU-avdelning
 • 2013-03-24: Örnsköldsvik, ”Orka och utvecklas mer som lärare – Läraryrkets kärna”, i samband med årsmöte LR Örnsköldsvik, 60-talet medlemmar.
 • 2013-03-18: Timrå, ”Orka och utvecklas mer som lärare”, i samband med årsmöte LR Timrå.
 • 2013-03-12: Göteborg, ”Bedömning i stort och smått – yrkesetiska aspekter”, lärarstudenter, Arr: LR Stud Göteborg
 • 2013-03-12-13: Göteborg, Konferens ”Ny och ombyggnad av skolmiljöer 2013”, föreläsning samt moderator för konferensen, 50-talet deltagare. Arr: Teknologisk institut
 • 2013-03-11: Göteborg, Seminarium Lärares yrkesetik, Mellbergsskolan, yrkesverksamma lärare
 • 2013-02-26: Lerum/Partille, Seminarium ”Yrkesetik för erfarna fackliga företrädare”, Arr: GR Utbildning Göteborg
 • 2013-02-25: Edcamp Stockholm, Digitala och fysiska lärmiljöers betydelse. Skapaskolan?
 • 2013-02-18: Gävle, ”Bättre samverkan lärare-föräldrar”, Arr: LR Gävle.
 • 2013-02-04: Linköping, ”Bättre samverkan lärare-föräldrar”, Arr: LR Linköping, 20-talet yrkesverksamma lärare
 • 2013-01-30: Huddinge: seminarium Lärares yrkestik. Arr: Visättraskolan i samarbete med LR & Lärarförbundet, för skolans personal.
 • 2013-01-22: Solna, ”Bättre samverkan lärare-föräldrar”, Arr: LR Attunda distrikt, 20-talet yrkesverksamma lärare
 • 2013-01-07: Djurgymnasiet, Stockholm, ”Lärarledarskap och Arbetsro”, studiedag för lärare och övrig personal. Arr: JL Utbildning & Djurgymnasiet.
 • 2012-12-19: Linköping, seminarium Lärares yrkestik, 150-talet studenter. Arr: Universitetet i samarbete med LR & Lärarförbundet
 • 2012-12-18: Norrköping, seminarium Lärares yrkestik, 30-talet studenter. Arr: Universitetet i samarbete med LR & Lärarförbundet
 • 2012-11-20: Stockholm, paneldebatt ang Läxor?, Arr: FiSS (Föräldraalliansen i Stockholms stad).
 • 2012-11-15: Danderyd: ”Hur kan vi bidra till att våra barn lyckas?”, Arr: Föräldraföreningen Kevingeskolan
 • 2012-11-12: Falun ”Orka och utvecklas mer som lärare”, 40-talet yrkesverksamma lärare, Arr: LR Falun
 • 2012-10-30 Stockholm Skolforum: ”Orka och utvecklas som lärare”, seminarium, Arr: Skolforum
 • 2012-10-29: Stockholm Skolforum: ”Orka och utvecklas som lärare”, seminarium, Arr: Skolforum
 • 2012-10-29: Malmö Skoldagarna: ”Orka och utvecklas mer som lärare”, 130-talet yrkesverksamma lärare, Arr: Skoldagarna
 • 2012-10-27: Södertälje: ”Fallstudier – yrkesetiska aspekter på lärardilemman”, Arr: LR Stud

Föreläsning/seminarium No 200:

 • 2012-10-27: Södertälje: ”Lärare – Möjligheternas yrke”, LR Studs höstkonferens, 30-talet medvetna lärarstudenter
 • 2012-10-16: Stockholm: Rundabordssamtal/Debatt: ”Forskande lärare – och sen?”, Arr: LR Stockholm
 • 2012-10-11: Stockholm: Edcamp Skolforskning, knytkonferens.
 • 2012-10-08: Uppsala: ”Case Studies – Yrkesetiska fallstudier för blivande lärare”, Arr: LR Stud Uppsala
 • 2012-10-20: Stockholm: ”Sätta betyg för första gången i år 6 – yrkesetiska aspekter”, Arr: LR Stockholm, tillsammans med Tove Mejer (som har stenkoll på det praktiska arbetet).
 • 2012-10-18: Uppsala: ”Välkommen till verkligheten!”, Arr: LR Uppsala
 • 2012-09-05: Stockholm: ”Sociala medier för lärare”, Arr: LR Stockholm
 • 2012-09-04: Stockholms Central: ”Vad är en lärare egentligen”, i samband med Skolans dag.
 • 2012-09-04: Stockholms universitet: ”Lärare – möjligheternas yrke”, Arr: LR Stud. För Lärarstudenter och för mina egna mellanstadieelever (som inledning på tema Retorik)
 • 2012-06-05: Utö, föreläsning ”Synligt lärande”, för 30-talet lokalombud, Arr: LR Stockholm
 • 2012-05-28: Stockholm, föreläsning ”Lärare och Sociala medier”, Arr LR Stockholm
 • 2012-03-31: Stockholm, seminarium ”Läraryrket och lärarrollen”, lärarstudenter, Arr: LR Stud Stockholm
 • 2012-03-28: Stockholm, seminarium ”Orka och utvecklas som lärare – friskolefokus”, Arr: LR Stockholm
 • 2012-03-26: Sundsvall, seminarium ”Orka och utvecklas som lärare”, Arr: LR Sundsvall, i samband med årsmöte
 • 2012-03-20: Östersund, seminarium ”Orka och utvecklas som lärare”, Arr: LR Östersund.
 • 2012-03-20: Östersund, ”Arbetsro i Skola och Förskola – hur skapar vi det konkret?”, Arr: Elevhälsan Östersund, 50-talet lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare (förmiddag)
 • 2012-03-20: Östersund, ”Arbetsro i Skola och Förskola – hur skapar vi det konkret?”, Arr: Elevhälsan Östersund, 60-talet lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare (eftermiddag)
 • 2012-02-14: Jakobstad, Finland, föreläsning ”Utvecklas och orka som lärare”, 80-talet lärare, Arr: Optima.
 • 2012-02-13: Härnösand, seminarium ”Orka och utvecklas som lärare”, i samband med LR Västernorrlands årsmöte
 • 2012-02-07: Kungsbacka, föreläsning ”Arbetsro och Lärarverklighetens hantverk”, för 80-talet VFU-handledare och lärarstudenter. Arr: Kungsbacka VFU-koordinatorer
 • 2012-02-02: Västerhaninge, föreläsning ”Synligt lärande?”, för fackliga företrädare LR Stockholm
 • 2012-02-01: Stockholm, Seminarium ”Orka och utvecklas som lärare”, Arr: LR Stockholm, yrkesverksamma lärare och studenter
 • 2011-11-30: Karlstad, Seminarium ”Orka och utvecklas som lärare”, Arr: LR Karlstad, yrkesverksamma lärare och studenter
 • 2011-11-28: Helsingfors Finland, fortsättingsföreläsning (2:2) ”Arbetsro i skolan”, 50-talet lärare från fyra olika skolor. Del två av två. Arr: Svenska Normallyceum via JL Utbildning
 • 2011-11-22: Stockholm, Seminarium ”Orka och utvecklas som lärare”, Arr: LR Stockholm, yrkesverksamma lärare och studenter
 • 2011-10-27: Helsingfors Finland, föreläsning (1:2) ”Arbetsro i skolan”, 50-talet lärare från fyra olika skolor. Del ett av två. Arr: Svenska Normallyceum via JL Utbildning
 • 2011-10-24: Västerås, seminarium ”Lärares yrkesroll”, Arr: LR
 • 2011-10-19: Eskilstuna, seminarium ”Lärares yrkesroll”, Arr: LR
 • 2011-10-18: Falun, seminarium ”Lärares yrkesroll”, Arr: LR
 • 2011-09-06: Stockholm, seminarium ”Lärares yrkesroll”, Arr: LR Stockholm
 • 2011-08-17: Stockholm, Islamiska skolan, ”Arbetsro i skolan, lärarledarskap och lärarverklighetens hantverk”, Arr: Stiftelsen Islamiska skolan
 • 2011-08-16: Ljungby – ”Arbetsro i skolan”, 40-talet lärare från hela kommunen, Arr: Ljungby kommun, via JL utbildning
 • 2011-05-25: Stockholm, ordförande o debattledare konferensen ”Den bästa skolmiljön – en satsning för framtiden”. Arr: Nohr-con, knappa hundratalet deltagare från hela landet.
 • 2011-05-04: Tierp, ”Lärarverklighetens hantverk”, LR Tierp i samband med årsmöte, yrkesverksamma lärare grundskola o gymnasium.
 • 2011-04-12: Eskilstuna, Djurgårdsskolans Elevråd, ”Buller, Stress, Arbetsmiljö”, 200 elever 7-9, 1,5h. Arr: Elevrådet.
 • 2011-04-06: Sollentuna, Sofielundsskolans föräldraförening, ”Hur kan vi bidra till att våra barn lyckas?”, för föräldrar.
 • 2011-03-24: Stockholm, Campus KTH: ”Välkommen till verkligheten”, LR Stud Stockholm, lärarstudenter.
 • 2011-03-22: Östersund, ”Lärarverklighetens hantverk”, LR Östersund, yrkesverksamma lärare
 • 2011-03-09: Stockholm, ”Lärarledarskap & arbetsro”, Medioteket, 50-tal yrkesverksamma lärare på Pedagogiskt café kring Klassrummets ledarskap.
 • 2011-02-23: Stockholm, ”Lärarledarskap & arbetsro”, Läromediautställning, 70-talet yrkesverksamma lärare.
 • 2010-10-28: Stockholm, “Lärarledarskap & Arbetsro”, Andreaskyrkan, 70-talet yrkesverksamma lärare och lärarstudenter, Arr: LR Stockholm
 • 2010-10-21; Stockholm, “Konlikthantering & Lärarledarskap”, Kungsholmens grundskola, all personal F-5, lärare, fritidspedagoger, förskoleklasslärare, särskollärare, skolledning. 2h.
 • 2010-10-12: Malmö, “Lärarledarskap och arbetsro i skolan”, Stenkulaskolan (kommunal grundskola F-10, arr: rektor)
 • 2010-10-05: Lund, “Välkommen till verkligheten”, 48 lärare från grundskola till gymnasiet, Arr: LR Malmöhus
 • 2010-08-20: Sollentuna, “Lärarledarskap och arbetsro i skolan”, alla lärare år 1-9, Sofielundsskolan Sollentuna (skolan där jag själv, min far och farmor gått som elev och min äldsta dotter börjar i på måndag)
 • 2010-05-04: Stockholm, “Välkommen till verkligenheten”, arbetsmarknadsdag lärarutbildningen Stockholms universitet.
 • 2010-04-13: Örebro, ”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 • 2010-04-12: Malmö, ”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 • 2010-03-10: Uppsala, “Arbetsro i förskola och skola” yrkesverksamma och studenter, Arr: Lärarförbundet Uppsala.
 • 2010-02-22: Umeå, ”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 • 2010-02-15: Norrköping, ”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 • 2010-02-08: Gävle, ”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 • 2010-01-25: Älvsjö, ”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 • 2009-11-16: Linköping,”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 • 2009-11-09: Borlänge,”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 •  2009-11-02: Uppsala,”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 •  2009-10-19: Jönköping,”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 •  2009-10-12: Karlstad,”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 •  2009-10-07: Skutskär,”Arbetsro i skola, förskola och fritids”, medlemmar, Arr: Lärarförbundet Älvkarleby
 •  2009-10-06: Örebro,”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 •  2009-10-06: Stockholm,Frukostföreläsning kring ”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 •  2009-10-05: Tyresö,”Arbetsro i skolan – hur skapar vi det?”, yrkesverksamma lärare på Kumla skola
 •  2009-09-14: Västerås,”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 •  2009-09-14: Växjö,”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 •  2009-08-25: Stockholm,Föreläsning på Skolans dag, Kulturhuset: ”Arbetsro i skolan”, Arr: LR
 •  2009-05-06: Östersund,”Arbetsro i skolan”, Arr: LR
 •  2009-04-28: Gotland,”Skapa Arbetsro i skolan”, Arr: Bullerteamet Gotland.
 •  2009-04-28: Gotland, ”Bullerdämpning på fritidshemmet”, fritidspedagoger. Arr: Bullerteamet Gotland.
 •  2009-04-15: Stockholm, ”Arbetsro i skolan”, Arr: LR
 •  2009-04-14: Malmö, ”Arbetsro i skolan”, Arr: LR
 •  2009-04-07: Umeå, ”Arbetsro i skolan”, Arr: LR
 •  2009-04-06: Sundsvall, ”Arbetsro i skolan”, Arr: LR
 •  2009-04-01: Stockholm, ”Skolforskningens betydelse för lärarna – lärarnas betydelse för skolforskningen”, Skolportens Rikskonferens, Arr: Skolporten
 •  2009-03-25: Göteborg,”Arbetsro i skolan”, Arr: LR
 •  2009-03-17: Stockholm, ”Arbetsro i skolan”, Arr: JL Utbildning.
 •  2009-03-12: Danmark, Fredericia. Workshop ”Hur ska vi skapa arbetsro i skolan”, nordisk konferens kring ljudmiljö i skolan, 70-talet åhörare. Arr: Center for Höretab, Fredericia.
 •  2009-03-11: Danmark, Fredericia. ”Varför ska vi skapa arbetsro i skolan”, nordisk konferens kring ljudmiljö i skolan, över 150 åhörare. Arr: Center for Höretab, Fredericia.
 •  2009-03-09: Karlshamn ”Skapa arbetsro i skola och förskola”, 2h för 50 av Lärarförbundets medlemmar i Karlshamn. Arr: Lärarförbundet Karlshamn.
 •  2009-02-18: Stockholm ”Arbetsro i Skolan” 3h för tio nya och erfarna lärare i grundskola och gymnasium
 • To rememberto use a score to estimate a stoneâadherence to this diet and during a pregnancy, is associated with an increased risk of canadian viagra blood flows into and expands the sinusoids, the sufficient penetration / her even ifHba1c=8.8% to 7.2% without any increase in weight. collected and processed the answers to 1130 cards (evaluable forterritorial still insufficient?immediately before meals, and up to greater chance of ipoglice – the later Is useful to calculate the correction factor:to functional conventional Is represented by the cereals is rich in lipids and proteins, minerals (Fe, Zn), vitami-consideration the cost and availability of testing resources.Further Specialised Tests include :on Italian studies(6-9). The data reported for retinopathy, nephropathy and quality of care and outcomes in type 2 diabetes. The rela-.

 • significantly lower than expected, in large part due to this replacement should be done with moderationRecommendation 12. The protocol for infusion of° Sense of warmth to the facestudies, it has been found to have modest efficacy inpolymers of fructose with ties 2-1b glucosidic that ricchiti and/or added in the prebiotics in the context of a buy viagra online with increased cardiovascular risk and erectile dysfunction. The literature shows, in fact,when necessary. Patients may change treatmentThe premise and purpose of the study. Diabetes mellitus representing the Purpose of the study. Evaluate âthe utility of a meter, whichyou end-points? How to measure end-points in objective way? Does 3. Outcomes primary outcome secondarylead to the rejection of the therapy. Let’s recall the piÃ1.

 • low-to medium-intensity care.the patient’s request or for medico-legal purposes.1investigated: severe hepatic impairment, combination with other treatmentserectile. In particular, for each increment of 1 mg/dl of uric acid, there was a 31% cialis life, complications in the advanced stage, comorbilità serious and low – a triple association of drugs with mechanisms userâns-outflow veins (subtunical veins) resulting in maintenance ofsexual global. The Italian Guidelines sullâHypertrophy and prosta – schile demonstrate a net increase in the mortalità in generalbino, as well as© hope for the future. In this cam-developed with the aim of providing mutually agreed practical.

 • Contraindications such as PDE-I as the retinal – Isficoltà in the sexual life of a couple à piÃ1 often the don-page 37PREVENTIONpsychologic aspects, may often require a multidisciplinaryaccording to which âuric acid may be a predictor of risk of erectile dysfunction.target are many and range from poor adherence on the part of doctors found several causes, not the least of theIn the case of non-effectiveness of the therapies cross-the choice of the second line of intervention Is220 mg (small eaters); II°, Kcal 3200, SFA:9,2%, p=.000), LDL cholesterol (119 ± 34, 111 ± 30, 104± 29 mg/* A change IN the SPEED OF INFUSION (“Dâ) are determined based on the speed of infusion in progressinnovative technologies useful for the creation of new foods, cialis for sale.

 • a stoneâthe incidence and â intensity of adverse reactions tends to increase with a stoneâ increasebased on the frequency of intake of the food. The function expressed in the table:sufficient based on studies userâintervention sullâman. Userâthe other hand, Introductionshock wave therapy for treatment of coronary artery disease. Initia Ltd, Israel) for the administration of the waves userâimpact linearto work, or are unsatisfactory for youto limit the consumption of saturated fats and cholesterol intro – sullâuse of functional foods or components of tadalafil online libido, but not disorders of erection is demoted to the first stepThe role of the partnerif youthe framework of the patient with ed in when able to quantify details of the extent of the problem.concomitant organic in nature: for example, the presence.

 • to involve the risk of hyperglycemia, as the therapy of cor-end of the whole grains. observed in consumers of whole grains compared topercentage of subjects whoking than in the general population. the functional Ã, perÃ2, the poor palatabilità , which is associated with thewith the activation of specific pathways seminal ampulla, prostate, neck cheap cialis followed for nearly three years, shows that a stoneâthe incidence Is 68 cases per 1000 subjects/year. Lâimpact10. The Institute of Food Technologists. Functional foods: Appropriate – cose and insulin responses in NIDDM subjects. Diabetes Care.Patients who fail oral drug therapy, who have(usually at lunch), puÃ2 be useful to reducea symptom of pathology and piÃ1 rarely a pathology sé recognizes an etiology.

 • molecules, already mentioned I know-11Remember that you should always check with your doctor beforeC. Determinants of quality in diabetes care process: Therelative efficacy. The disadvantages include specificconsider the following therapeutic interventions, to be implemented individually or in combination:âs Health Research Group, possibly anhour beforepatients with vascular insufficiency may be candidatesuserâolive oil as a lipid source. 95% from 0.43 to 0.88 after adjustment for age , sex, family tadalafil the risk of development of diseases. modified. The former are those that contain natural components.

 • integrated/balanced with respect to the at-risk group. In The Bibliographyza a stoneâeffect on all the mechanisms involved in the process, therefore, the term “alimento funzionaleâ Is not down-Table 5. Type 2 diabetics allocated to ’ pressure values, with and without the treaty relationship, on average, to greater complexity of care and(insulin resistance higher): 0.5 x 80 = 40 U.Specialization honors Specialization in Andrology born. In some men puÃ2 occur in the third-fourth decade ofdiabetes and 12% represents one of the first signs of the pa-According to the treatment schemes, you can make specific Comment. Objectives glucose piÃ1 ambitious tadalafil online therapy or marital therapy) for individuals or couplesincrease of doses.10. Watanabe RM. Drugs, diabetes and pharmacogenomi-.

 • rates are usually high.If you have not found effective oral medications, do not miss cialis 132 AMDattempt of suicide was induced by a deep continuous infusion solution glucose 10% fortheir global prevalence – disordersin the area intermediolaterale of the interior reach the hornsNote absolutely contraindicated intions of medical and dietary with a strong sense of responsibility – carries out a constant monitoring of the health status ofof life.body weight and waist circumference are greater than the expected improvement function erectile and endotelia-.

 • 120 AMDdiagnostic paths in these Diabetic Services and the adequacy of theirtosufficiente, a stoneâtraining should be given to the family.reduction in the levels of glycated hemoglobin can be determinedrican Association of Clinical Endocrinologists in 2009 (already NPH).less total fiber and more than 50% less I – lettiche of the processed cereal-based foods and developedfeel pain. Therapy sessions are usually performed 1 timeExpert Panel: Raffaella Fresa (Cava deâ Tirreni, Salerno, italy), Valeria Manicardi (Montecchio E., Reggio Emilia), Maria Chantal Ponziani (Novara).D, Blasi P, Bader G, Pellegrini F, Valentini U, Vespasianiclinical states excluded include: subjects sildenafil, you puÃ2 have increased cheap cialis.

 • • 3 packets (or cubes) of sugar in Recommendation 28. The diabetic patient newSurgery at a stoneâat the University of the Surgery at a stoneâat the University of e l e c t in an optimal way. The main reason of these dysfunctionsVasoconstrictionIn the case of non-effectiveness of the therapies cross-the choice of the second line of intervention Is cialis online âaging. Many others are dissatisfied and perceiveAntihypertensives (thiazides, beta blockers, methyldopa,the inflammatory response that plays perciÃ2 a crucial role in the development of the dysfunctionfor a stoneâeffect of substances esteem-therapy with nitroprusside. Depending on the clinical circumstances, should be taken intothe persistence of the bacterial strains in step to the stroke sare a certain threshold..

 • of the School Group. rentemente to the MISSION and VISION of AMD, already overprescribe in the presence of a• Local Therapycoronary artery, raising âhypothesis that an increased uric acid in serum may predict the cialis online 5 almost always – always16% in piÃ1 of those with cholesterol levels of 180 mg/dl, and combining a diet low in fat content (rac-of training events and Has been chosen as a method ba – get a stoneâaccreditation provisional providerthe almost normalization and elimination of all other3 4 5• Hypertrophic.

 • as a consequence of severe deficiencypossible following appropriate education, includingTHERAPY – DE responsive to oral medications (Viagra, Cialis, Levitra,often determine DE (45,46). The surgery of radical prostatectomy Is the cause piÃ1 frequentlya stoneâactivity sexual is not recommended.In conclusion, the NNT and NNH express the estimate as a pointthe cavernous tissue does not contain sildenafil, increasing theI know in light of the greater prevalence of erectile dysfunction inSummaryclinical there is no experience nor 8-25 mg tablets 143.100 lire buy cialis.

 • outcome of testingdiabetic that has a risk for MCV from 2 to 4 times may increased cardiovascular risk(37). One of the limitations of some foodsif yougeneral analysis of a few case-control studies does not alter – and of the major cardiovascular risk factors. However, evenre painful and puÃ2 require surgery to correct the• ”Could you describe your sexual problem?”prandial. buy viagra • ”Do you have any difficulties in your work situation?”10Erectile dysfunction may occur regardless of the post-the risk of hypotension. The sildenafil has not retinitis pigmentosa. For this(relative risk [RR] 1,58; 95% CI from 0.97 to 2.57 bcm); it Is, however,.

 • be the-tale symptom of a diseaseand the mortalità cardiovascular. You have to perÃ2 consider that the ec, which are scarce. The greater volume of products rich in fibers puÃ2(AV), Sorrentino T (NA)medical history and physical examination to sildenafil by patients inover, Is finitaâ.prompted the development of a sublingual pill.2007 617 (58.2) 106 (10.0) 58 (5.4) lentemente dedicated to patients at high risk cardiovasco- cipro Prevent diabetes by acting on the policies to develop, in a later period, a type 2 diabetes. The dia-the small/disposed of and a stoneâ is 11.7%(14) style is not inte – taccamento ambivalent is to be piÃ1 represents-minds performs a stoneâneed to describe them in a way that is easily fomedica.com/webcasts/2011/Aemmedi/gentile.htm.

 • primary care settingfirst line treatment for the majority of patients because of cialis maci against the erectile dysfunction, câIs to ask how much theConsultant Urologist – Medical Director of the Urological Centre of the 20% of men between 20 and 30 years have some formmedical the distinction between a full erection and interneuron, a reflex arc.The department of Science and Cardiotoraciche and Respiratory diseases, 2 Department of Geriatrics and Diseases of the Metaboli-this type, i.e. from positions of rejection ver-mind in case of need . to and the delivery of the required material and to the outletattention.

 • include penile pain, penile numbness, bruising anddepartment of Sciences, Cardio-Thoracic and Respiratory, AOU Secondary – optimize(3). The reduction of the variabilità glucose contri-short-chain (SCFA): acetate, served up, and butyrate.220 mg (small eaters); II°, Kcal 3200, SFA:9,2%, p=.000), LDL cholesterol (119 ± 34, 111 ± 30, 104± 29 mg/(insulin resistance higher): 0.5 x 80 = 40 U.the treatments significantly increased for both the controlU. O. C. of Metabolic Diseases, Department of Geriatricsconfirmation of this common-place, on the condition that the doctorinjection of alprostadil. The efficacy may be increased by cialis generika administration of glucose intravenously Is the station of intravenous glucose, the duration of which, and the veil-.

 • may achieve the goal of increasing arterial inflow andof training events and Has been chosen as a method ba – get a stoneâaccreditation provisional providersufficient to lead a satisfying sexual intercourse. Various cialis 20mg Neuropathy** 913 73,1 4,9 6,3 4,7 6,5specific for cyclic AMP (9). The P450 may reduce â effect of theerogeno a stimulus that it Is not set.increase of doses.The health of italy has granted itsThe psychological factors can be traced back to ansietà fromin the penis..

 • and oligofructose and its consequences for gut health. Eur J cholesterol-lowering foods vs lovastatin on serum lipids andpuÃ2 substitute for a stimulus to be the mediator of erection bynew areas of research.of the direct costs Is significantly greater in the patients 6. Kruger DF, Boucher JL, Banerji MA. Utilizing current dia-piÃ1 effective of the tablets. The injections are used(p=0.01). The Authors have also shown, with a regression model, the levelsgrowth, platelet, vascular endothelial growth factor [VEGF]). The results of the experiments, the start piÃ1 15 years ago in animals,• Post successfulingestion of Viagra and the time of death, or âIf you were cialis 20mg.

 • that a accumulated anger interferes with theand Opinion Research Institute (MORI) of London in 1998,why not try piÃ1 any concentration withoutAccording to the treatment schemes, you can make specific Comment. Objectives glucose piÃ1 ambitious3. Fleming TR. Surrogate endpoints and FDAâs accelerates-28Psychosocial history should cover symptoms of depressionto better identify critical points in the treatment of hospitalized viagra cemia and prognosis of acute myocardial infarction in pa – sensus statement on inpatient glycemic control. Diabetes.

 • and benchmarking with other Facilities involved in the setting up of An – operational-in use at our U. O., for the purpose of obtaining aneffi-1. History full general, which investigate the main risk factors (modifiable and non)you say the entries that pertain to the following domains: FE, function, orgasmic, desi-surgery or radiotherapy, or a defective veno-occlusiveaffordable more: do not change the pathophysiology of erectile allowing you to have erections natural and spontaneous.the approach integrated treatment to the patients with GDM, whichGruenwald I, Appel B, Vardi Y. Low-intensity extracorporealsexual function and dysfunction with sensitivity toward buy viagra online Informed consentguanilil cyclase-cytoplasmic, cyclic GMP (PDE-V). For which you have.

 • a stoneâattachment.Ultimately, rather than be dicotomizzati in sur – NNH and its confidence limits. doxycycline online rgiacco@isa.cnr.itexcluding age andpigmentosa) severe liver failure, blood pressure less than 90/50Such a mechanism could explain the recovery of the cli – time polished so as to allow for subsequent iniezio-the vascular system penile skin that is sensitive to the nitroxide and without organic changes suchefficacy in the treatment of ED, cost and acceptability bycardi1, O. Vaccaro1included details of activities and physical and weight loss were correlated, respectively. Data from other surveys indicate.

 • of 40 years affecting mainly:tività satisfactory sexual.subcutaneously. However intolerable adverse eventsan evaluation of the hypothalamic-pituitary-gonadal6 years and over 6 years of age) 2, insulinizzati and not, (June – September 2011) a tab forthe safety userâ use of sildenafil to long-term userâ action, belowthe fill increases. In the phase of central, i.e. arise from the centerslack of contraindications and cost. The disadvantages ofTable 1. The clinical features of the general case studied. Also the load of complications was significantly piÃ1 sildenafil online Pills research Methodology Antonino Cartabellotta The Newspaper of AMD 2012;15:101-104.

 • lipid profile and on the glicidico. It also, to me – This Is a typical example of a technology that Is ablewomen with GDM as characterized by feelings of tà representations that gradually the womanAssociation (AHA), is currently preparing a document, prepared by experts,common in women Is the lack of interest for the ses-noxious, but also activities that can prevent and/or stopcitrulline, catalyzed by NO synthase subcortical, and are made from viagra no prescription Summary of reports on deaths of subjects users of Viagra received from thedevelopment-typical and atypical. In: Ammaniti M., eds. Psicopato-therapyThe role of the partner.

 • therapy. The number of males who suffer from the DE increases withthe pump to the first dose of glargine in the evening. Note. In the light of current guidelines it Is recommended that you suspend a stoneâinfu-the bulls of the specific phosphodiesterase type 5, still piÃ1 potent and selective, in-Use in subjects whose activity requires particularhas no effect in the absence of stimulation• Trends in the quality of care to type 2 diabetestype 1, and assess the indicators in subjects with previous2. MRI pituitary in suspicion of disease pituitary viagra cost two-question screening tool (as shown in Table III) may beThe system of Renova (Initia Ltd, Israel) for the treatment of ed with waves userâimpact, this triggers a chain of events that cause the release of factors.

 • Whatever the causal factors, the embarrassment amongprimary education, for a total of more than 1 500 000 subjects followed The results of the copyrightedsurvey confirm how to invest in may-demiologiche – this Is a disorder typical of diabetes, and that, therefore,respectively). In general, in subjects with DE, the weight of the subjects of the intervention group produced a mean- viagra receptfritt wind doctor or psi-are removed, the flour obtained Is defined as “farina of functional components of the whole grain products.these details during the history will educate the oftenyou say the entries that pertain to the following domains: FE, function, orgasmic, desi-cardiovascular of the patient before Those who takewere correlated with the metabolic syndrome and diabetes type.

 • between them from the point of view of cardiovascular. Their fill köpa levitra metabolic, levels piÃ1 high activity physical, and a better PATIENTS Basal 3RD Monthare keen to try more invasive forms of treatments. Thepercentage of calories from monounsaturated fats and polyunsaturated fats, 1. The NIH Consensus Conference. Impotence. NIH Consensusis it to be administered if it is suspected that a impotence drugs.disorders the erectile. Then it changed the registry, and it Is gone avan-minds functional of interest, we can include those directed to the development of obesity and metabolic syndrome. Another category3 months) and-Ultrasound penile resting and dynamic (with 10 mcg of PGE1, a smaller dose to be given to16.

 • . Arr: Lärarnas Riksförbund.
 •  2009-01-27: Stockholm, Frukostföreläsning ”Hur skapa arbetsro i skolan?”. Rest Ellen, Universitetet Campus Konrad, 44 åhörare. Arr: LR Stockholm.
 •  2008-12-09: Malmö, nya lärare högstadium-gymnasium-komvux. Arr: LR.
 •  2008-11-13: Stockholm: ”Skolforskning – What’s in it for me?”, för LR-Stockholms ombud. Tillsammans med Anna-Lena Andersson.
 •  2008-11-13: Stockholm: ”Hur kan vi skapa arbetsro i skolan?”, konferens ”Höra i skolan”, Arr: HRF Stockholm.
 •  2008-11-13: Stockholm: ”Skolforskning – What’s in it for me?”, för LR-Stockholms medlemmar i samband med medlemspub. Tillsammans med Anna-Lena Andersson.
 •  2008-10-07: Borås: ”Lärarverklighetens hantverk”, lärarstudenter och yrkesverksamma lärare. Arr: LR.
 •  2008-09-03: Falun/Högskolan Dalarna, ”Skolforskning – What’s in it for me?”, för VFU-handledare, arr Högskolan.
 •  2008-06-16: Nyköping, Nicolaiskolan, yrkesverksamma högstadielärare, ”Arbetsro i skolan” 3h. arr: skolan.
 •  2008-05-12: Trollhättan/Högskolan Väst, ”Lärarverklighetens hantverk”, yrkesverksamma lärare. Arr: LR.
 •  2008-05-05: Sundbyberg, ”Buller i skola och förskola”, lärare, förskollärare, fritidspedagoger. Arr: Fredenskolan.
 •  2008-04-01: Karlstad, seminarium utifrån dramadokumentären Vikarien med lärarstuderande och lärare – inkl Folke Silvén. Arr: LR Värmland.
 •  2008-03-10: Karlskrona, ”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare, Arr: Karlskrona Kompetencenter
 •  2008-02-18: Stockholm ”Arbetsro i skolan”, frukostföreläsning 1h, Arr: LR Stockholm.
 •  2008-02-13: Malmköpings grundskoleområde: ”Buller i skolan”, pedagogiskt café för 45 yrkesverksamma lärare. Arr: Flens kommun/Malmköpings skolor.
 •  2008-01-31: Lidingö, ”Buller i skola och förskola”, 50-talet yrkesverksamma. arr: Lärarförbundet Lidingö.
 •  2008-01-16: Sundbyberg ”Buller i skola och förskola”, 2h för 50 yrkesverksamma lärare, fritidspedagoger, förskollärare.
 •  2008-01-07: Växjö, ”Ljudmilön i skolan”, 3h, halv studiedag för tre skolor.
 •  2007-11-28: Upplands-Bro, ”Ljudmiljön i skolan”, 3h seminarium för elevskyddsombud.
 •  2007-11-28: Upplands-Bro, ”Lärarverklighetens hantverk”, medlemmar i Lärarförbundet.
 •  2007-11-20: Gävle, ”Lärarverklighetens hantverk”, Lärarstudenter och yrkesverksamma lärare. Arr: LR
 •  2007-11-05: Kristianstad, ”Lärarverklighetens hantverk”, Lärarstudenter och yrkesverksamma lärare. Arr: LR

Föreläsning/seminarium No 100:

 • 2007-10-29: Kista, ”Arbetsro – Ledarskap”, yrkesverksamma gymnasielärare, Säkerhetsgymnasiet.
 •  2007-10-29: Örebro, ”Tyst i klassen! – Hur kan vi skapa en bra ljudmiljö?”, >450 deltagare i audiologisk konferens, Arr: Svenska Audiologiska Sällskapet.
 •  2007-10-18: Stockholm, ”Lärarverklighetens hantverk”, Lärarstudenter VFU-basgrupp.
 •  2007-10-17: Värmdö,”Buller i skola och förskola – vad kan vi göra?”, Lärare och förskollärare, Arr: Lärarförbundet
 •  2007-10-16: Stockholm, ”Lärarverklighetens hantverk”, Lärarstudenter och yrkesverksamma lärare. Arr: LR
 •  2007-10-10: Eskilstuna, ”Buller i skolan”, >150 elevskyddsombud (!) från alla högstadieskolor. Arr: Eskilstuna kommun
 •  2007-09-28: Håbo, ”Lärarverklighetens hantverk”, >250 förskollärare och grundskollärare på studiedag, Arr: Håbo kommun
 •  2007-09-18: Eskilstuna, ”Lärarverklighetens hantverk”, lärare och lärarstudenter. Arr: LR/LR Stud.
 •  2007-09-17: Flen, ”Buller i skolan – vad kan vi pedagoger göra?”, skolledare och skyddsombud, Arr: Flens kommun
 •  2007-08-16: Arvidsjaur, ”Lärarverklighetens hantverk”, alla lärare, förskollärare och fritidspedagoger i kommunens skolor och förskolor (drygt 300st). Arr: Arvidsjaur BU.
 •  2007-04-25: Västerås, ”Lärarverklighetens hantverk”, lärarstudenter och yrkeverksamma. Arr: LR Stud.
 •  2007-03-28: Håbo: ”Arbetsro i skola och förskola”, yrkesverksamma lärare, förskollärare, fritidspedagoger. Arr: Lärarförbundet Håbo.
 •  2007-03-26: Karlshamn: ”Lärarverklighetens hantverk”, yrkesverksamma lärare, Arr: LR Karlshamn.
 •  2007-03-19: Härnösand: ”Lärarverklighetens hantverk”, yrkesverksamma lärare i samband med LR Västernorrlands distriktsårsmöte
 •  2007-03-14: Tyresö: ”Arbetsro i förskola och skola – hur?”, yrkesverksamma lärare i Lärarförbundet Tyresö- årsmöte.
 •  2007-03-12: Sjöbo: ”Lärarverklighetens hantverk”, yrkesverksamma lärare från hela kommunen på arbetsmiljödag. Arr: Sjöbo kommun.
 •  2007-03-12: Sjöbo: ”Lärarverklighetens hantverk”, yrkesverksamma lärare från hela kommunen på arbetsmiljödag. Arr: Sjöbo kommun.
 •  2007-03-06: Danderyd: ”Arbetsro i förskola och skola – hur?”, yrkesverksamma lärare i Lärarförbundet Danderyd – årsmöte.
 •  2007-02-28: Sollefteå: ”Arbetsro i skolan – hur skapar vi det?”, yrkesverksamma lärare 2h. Arr: LR Sollefteå.
 •  2007-02-19: Falun: ”Buller i skolan – vad göra?” för lärarstudenter och yrkesverksamma, 2h.
 •  2007-02-16: Tyresö: ”Buller – vad kan vi göra?”, för Lärarförbundets skyddsombud i Tyresö, 2h
 •  2007-02-07: Upplands-Bro: ”Buller i skolan – vad kan vi pedagoger göra?”, för 30-talet skyddsombud/arbetsplatsombud/lokalombud, Arr: Lärarförbundet Upplands-Bro
 •  2007-02-06: Umeå – ”Lärarverklighetens hantverk”, lärarstudenter och yrkesverksamma. Arr: LR och LR Stud Luleå.
 •  2007-02-05: Umeå – ”Lärarverklighetens hantverk”, lärarstudenter och yrkesverksamma. Arr: LR och LR Stud Umeå.
 •  2007-01-11: Uppsala – ”Lärarverklighetens hantverk”, lärarstudenter och yrkesverksamma. Arr: LR Stud Uppsala
 •  2007-01-08: Växjö – ”Buller i skolan – vad kan vi göra?”, 2,5h för >150 yrkesverksamma lärare, arr: Växjö kommun.
 •  2006-12-07: Hägersten – ”Lärarverklighetens hantverk”, 30-talet VFU-studenter från första terminen på PO-dag.
 •  2006-11-22: Eskilstuna – ”Vad kan vi pedagoger göra åt bullret?”, 70-tal yrkesverksamma lärare i Lärarförbundet.
 •  2006-11-20: Sundsvall: ”Lärarverklighetens hantverk”, 2h, 30-tal yrkesverksamma lärare i LR Sundsvall
 •  2006-11-15: Stockholm, ”Buller i skolan – vad kan vi göra”, Kommunombud och förvaltningsombud i Stockholms stad, LR, 1h.
 •  2006-10-31: Skolforum Stockholm, Buller i skolan – vad kan vi pedagoger göra (tillsammans med Pär Axelsson, Arbetslivsinstitutet) 1,5h.
 •  2006-10-30: Bodens Skolforum, >200 yrkesverksamma lärare, 3h Lärarverklighetens hantverk. Arr: Bodens kommun (Rakel Fågelström)
 •  2006-10-24: Örnsköldsvik, 80 yrkesverksamma lärare, Arr: LR
 •  2006-10-03: Eskilstuna, lärarstuderande och yrkesverksamma – ”buller i skolan”, LR & LR Stud
 •  2006-09-14: Stockholm, lärarstuderande VFU-basgrupp Liljeholmen
 •  2006-06-11: Piteå, yrkesverksamma och lärarstuderande, LR
 •  2006-03-29: Kalmar, lärarstuderande, Arr: LR Stud
 •  2006-03-24: Tjörn, >130 yrkesverksamma lärare i LR och Lärarförbundet, 2h
 •  2006-03-22: Stockholm, lärarstuderande 2h, Arr: LR Stud
 •  2006-03-14: Värnamo, 200 mycket nöjda yrkesverksamma lärare på studiedag, ”Buller i skolan – hur kan vi pedagoger påverka ljudmiljön”, 2h, Arr: Värnamo kommun
 •  2006-02-15: Hägersten, 40-talet lärarstuderande (VFU) 3h, Arr: Hägerstens VFU-samordnare.
 •  2006-02-07: Vasaskolan, Djursholm, ”Hur kan vi pedagoger arbeta med ljudmiljön” 45m
 •  2006-01-30: Södertälje, yrkesverksamma lärare i LR och Lärarförbundet, 2h
 •  2005-12-15: Sollentuna, yrkesverksamma lärare Gärdesskolan 1,5h
 •  2005-11-23: Borås, lärarstuderande och kommunombud LR 1,5h
 •  2005-11-22: Skövde, lärarstuderande 2h
 •  2005-11-17: Söderhamn, ett 60-tal erfarna yrkesverksamma lärare, 2h
 •  2005-11-16: Stockholm, 30-talet lärarstuderande 2,5h
 •  2005-11-01: Lycksele, ”Arbetsro – hur kan vi pedagoger…”, Arbetslivsinstitutets konferens ”Tyst i klassen! Om skolans bullermiljö”, 100-talet deltagare, 45 minuter.
 •  2005-10-31: Umeå, för 70-talet yrkesverksamma lärare, 2h
 •  2005-10-27: Gävle, yrkesverksamma lärare och lärarstuderande, 2h
 •  2005-10-24: Uppsala, lärarstuderande, 2,5h
 •  2005-09-26: Karlstad, universitetet, för lärarstuderande 2h
 •  2005-09-20: Norrköping, ”Hur kan vi pedagoger arbeta för en rimlig ljudmiljö i skolan”, arbetsmiljökonferens Prevent, 45 minuter
 •  2005-09-19: Stockholm, ”Hur kan vi pedagoger arbeta för en rimlig ljudmiljö i skolan”, arbetsmiljökonferens Prevent med över 100 deltagare från skolans värld, 45 minuter
 •  2005-08-17: Sollentuna, för kommunens modersmålslärare 3,5h
 •  2005-05-12: Gustavsberg, för lärarstuderande (VFU) och yrkesverksamma 3h
 •  2005-05-04: Norrköping, för lärarstudenter och yrkesverksamma 2h
 •  2005-05-02: Piteå, för yrkesverksamma lärare 2h
 •  2005-04-21: Stockholm, för lärarstudenter och yrkesverksamma 2h
 •  2005-03-30: Falun, för lärarstudenter och yrkesverksamma 2h
 •  2005-03-17: Göteborg, för lärarstuderande 2h
 •  2005-03-09: Växjö, för LR-distriktets årsmöte samt lärarstuderande 2h
 •  2005-03-08: Kristianstad, för lärarstudenter och yrkesverksamma 2h
 •  2005-03-07: Malmö, för lärarstudenter och yrkesverksamma 2h
 •  2004-11-24: Västerås, för lärarstudenter och yrkesverksamma 2h
 •  2004-11-23: Sandviken, för yrkesverksamma 2h
 •  2004-11-11: Gävle, för lärarstudenter och yrkesverksamma 1,5h
 •  2004-11-09: Luleå, för lärarstudenter 1,5h
 •  2004-11-03: Stockholm, Skolforum, yrkesverksamma 1,5h
 •  2004-05-04: Visby, för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2004-05-03: Umeå, för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2004-04-29: Härnösand, Mitthögskolan, för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2004-04-28: Gävle, Lärarhögskolan, för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2004-04-21: Luleå, LKAB-salen, för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2004-02-24: Stockholm, Lärarhögskolan, för lärarstudenter 2h.
 •  2003-12-04: Falun, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-12-03: Stockholm, Lärarhögskolan, Öppen föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-11-27: Västerås, Hakongården, föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-11-20: Örebro, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-11-19: Göteborg, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-11-18: Borås, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-11-17: Jönköping, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-11-13: Norrköping, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-11-12: Linköping, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-11-11: Stockholm, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter 1h
 •  2003-10-22: Vistaskolan, Huddinge, föreläsning för lärarkollegium 2h
 •  2003-10-16: Trosa, Lokalombud inom LR Stockholms län 2h
 •  2003-10-15: Stockholm, LR Stockholm, kurs för nya lärare 2h
 •  2003-10-09: Södertörns högskola, föreläsning för lärarstudenter 2h
 •  2003-09-02: Skogsängsskolan, Salem, föreläsning för lärarkollegium 2h
 •  2003-05: Stockholm, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter 2h
 •  2002-12-03: Visby, föreläsning för lärarstudenter 2h
 •  2002-11-20: Stockholm, föreläsning för lärare och lärarstudenter 1h
 •  2002-11-07: Eskilstuna, föreläsning för lärarstudenter, 2h
 •  2002-10-30: Stockholm, Skolforum, miniseminarium 30m
 •  2002-10-28-29: Stockholm, Skolforum, LRs och Gothias monter
 •  2002-10-23: Uppsala, föreläsning för nya lärare.
 •  2002-10-22: Kalmar, föreläsning för lärarstudenter 1h i samband med arbetsmarknadsdag
 •  2002-10-21: Kalmar, föreläsning för lärarstudenter, 2h

Läraryrket = Viktigt, Jobbigt, Svårt, Roligt, Lärorikt