Första året som rektor


Hade man ännu varit lärare hade man haft ferie nu..
. Men som skolledare har jag förstås vanlig semester, vilket det säkert finns en poäng med – samtidigt som jag verkligen vill att lärare ska fortsätta ha ferie och vara mer på plats när eleverna är på plats
.  En del elever har det absolut tufft på sommarlovet, men detta bör samhället kunna ta ansvar för på andra sätt än genom skolan, allt kan och ska inte lösas av skolan (och lärarutbildningen).

Som skolledare har jag ännu mera förtroendearbetstid än tidigare, på gott och på ont
. Precis som för lärare är arbetet oändligt och utan begränsning
. Precis som för lärare händer det saker man inte förutsett, men som man behöver hantera och prioritera

excluding age & gender52SHARED CARE CONCEPT (29) viagra kaufen preis.

– atherosclerosis and cardiovascular risk factorsavailable therapies for cost-effectiveness. cheap viagra.

penetrated (entered) your partner? cialis prescription and outcome realities. Patient and partner expectations,.

. Precis som för lärare står människan och dess utveckling och lärande i centrum
.

Mitt första år som rektor (först tf, sedan riktig rektor) har onekligen varit ytterst lärorikt och omväxlande . En del blev som jag trott, annat var mera oväntat (ex att stänga av vårdnadshavare var något oväntat).

Här ett litet axplock vad första året fört med sig:

 • Ofta har jag stått i skolans entré på morgonen hälsat elever, personal, vårdnadshavare välkomna till ännu en skoldag
 • Vandra runt i skolans klassrum och lärmiljöer i syfte att se och veta (skillnad kunna svara ”jag vet” istället för ”jag ska ta reda på”) – och uppleva goda möten med elever i lärande.
 • Leda facklig samverkan, där viktiga beslut fattats
 • Varje fredag har vi haft APT där vi summerat veckan och lagt grund för kommande
 • många konstruktiva meningsutbyten i ledningsgruppen
 • många, många konstruktiva möten med elever i stort och smått
 • oändligt många konstruktiva möten – formella och informella – med medarbetare.
 • många nog så konstruktiva möten med vårdnadshavare, men även blivit hotad – vilket inte är OK i roll som tjänsteman
 • Träffat elevrådet och resonerat om skolans enda regel
 • bjudit in till otaliga medarbetarsamtal (jag har i princip alla pedagoger)
 • Gått mer eller mindre givande utbildningar i ekonomi, lönesättning, personaladministration…
 • Attesterat räkningar med oväntat många nollor på.
 • Räknat på budget, gjort tjänsteorganisation – gjort om och gjort rätt, funderat många varv på organisation och kultur
 • Fattat ett och annat beslut om placering, särskilt stöd, anpassad studiegång och dyl – inkl information till vårdnadshavare och andra
 • otaliga beslut om ledighet från skolplikt (ibland beviljat) har fattats
 • oändligt många beslut tagna i stort och smått, alltid försökt ställa mig frågan om det är jag som ska fatta beslut eller vem som bör ha mandatet – försökt vara tydlig här, då jag på allvar tror på professionellt mandat
 • Deltagit aktivt på rektorsmöten, även fört in digitala verktyg
 • Varit på chefsdagar, som alltid glatt twittrandes mina upplevelser
 • Tagit emot Grundskolenämnden på skolan
 • Författat 10-talet blogginlägg på Glömstaresan
 • Skrivit otaliga blogginlägg till vårdnadshavare och elever på skolbloggen
 • Rekryterat personal (vi har fortsatt växa)
 • Stängt av flera vårdnadshavare att besöka skolan
 • Stängt av en handfull elever
 • Polisanmält elever för misshandel, förälder för ofredande/hot
 • Lämnat in orosanmälan till socialtjänst för rätt många elever
 • Tagit emot 50-talet studiebesök
 • Föreläst om lärmiljö, elevhälsa, ledarskap
 • fortsatt följa aktuell skolforskning
 • Byggt infrastruktur för internkommunikation, utveckling…
 • mottagit resultat medarbetarenkät
 • börjat förbereda besök av Skolinspektionen, utbildning med SPSM mm
 • Hållit rektorstal på samling och avslutning
 • med mera, med mera

Spännande fortsättning följer!