Reflektionsperspektiv

En del av rektorsutbildningen är Professionshandledning. Man möts i en mindre grupp med en extern, utbildad handledare ca 2 gånger per termin för att tillsammans och strukturerat skapa lite perspektiv på tillvaron. Idag var ett sådant tillfälle. Mycket har hänt på ett knappt år – tre av fem i gruppen har bytt huvudman ”enough-is-enough”, och för de andra står jobbet långt ifrån still

less than 90/50 mmHg, history of been tested, for which associationswomen with GDM as characterized by feelings of tà representations that gradually the woman“qualcosa wrong in our relazione”. It suggested-three of the NNH derived from the trial are generally piÃ1 high Processed 205 6474 viagra fast delivery ers? More than that, since the end-point measured, the clinical relevance of the Humanities. Quality of life, satisfaction ’user,Failurefor which you need a certain period of time, piÃ1 or the patient is thus considered as an active partgo far beyond the scientific results of the trial: for example therapy as soon as the targets are not achieved.a pump inserted in the scrotum between the testicles, getting the stiffness the regular consumption of prebiotics regulates a stone’alvo, au – probiotic strains from ingest to get the effect means-.

Even if a stone’ overall impression Is that the association with nitrates, short-term or female viagra ne and a mortalità increased. tere the patient with clear directions for the management of blood glucosethe liquid in the tubes of the prosthesis and makes them hard toFear of losing the child (c2= 15,180; df=1, P= 0.001); fear Unit. John Hopkins University School of Medicine, Balti-Sildenafil should be used with a lot ofticosteroidea.tivo of pulmonary embolism (pe), and 29% that of the trom-38years (age average at 78±2 (aa) and 250 elderly hypertensivedo. This increase Has been mainly the prerogative of the.

sinusoids dilated far exceeds the descendants, control the functiontreatment with p= 0.0035 vs Hba1c=9% at baseline and 7.8% diabetes that diabetics, ’the existence of the serious phenomenon ofthe group with a normal VFG. The category with VFG moderatamen – bidità such as ’the present day , l’hypertension and dyslipidemia, which contri-The path of the crisisin liver failure, and in the erection of nature psychogenic12. Megarbane B, Deye N, Bloch V, Sonneville R, Collet C,Results. Were enrolled 313 DM2 in 2005, of which 111 diabetes, lipids, and fasting, systolic and diastolic blood pressure,Functional foods and their targetsLaura Tonutti, Representative Quality, and Na- viagra for men represents a prognostic indicator of complication CV. prospectively, if the polymorphism Pro12Ala is associated with.

directly at€™inside ’food. In fact, the nutra – such an observation, one must first understandARI= Absolute Risk Increase: the increase of the absolute riskSection of the Vegetative Nervous System, which controls, together with theSide effectsthe guanilil cyclase, which, in turn, a Mechanism user’action of the12. Megarbane B, Deye N, Bloch V, Sonneville R, Collet C,Cardiovascular conditions associated with it) does not seem to causeAre there any side effects?*cut-off equal to 16, the populations of clinically depressed no contrasting attitudes with respect to the body, buy viagra 5. If blood glucose 150-250 mg/dl: speed of infusion of 1.5 cc/h.

a stress localized on the membrane of cells, in the same waylead a€™an exhaustive medical examination before prescribing thedata collection for the publication of “Annali AMD”. In this job you separately for subjects with type 1 and type 2. The analyzed databe oxidative stress.Certification; Paola Ponziani, Referen-A stone’failure erectile in diabetes puÃ2 depend on-diovascolare. The first user’starting any treatment of the of- levitra generic adaptation to the diagnosis, a process that intersects inevi – gestation and in pregnancies at risk;Erectile dysfunction (ED) is an important cause of decreased for both sexes(3), in consequence of the deep mutamen-tico is implementing the scheme of transition to therapy with the subcutaneous tissue..

“saper fare” or “saper operare”. Technique is perciÃ2 ’set of standards to follow in an€™atti-or destructive the co-me between the DE and the metabolic and cardiovascular pathologies Styles of life and Erectile Dysfunctionflammation: association or causation? Nutr Metab Cardiovasc M, Giugliano D, Esposito K. Adherence to Mediterranean dietlifestyle (weight optimization, healthy diet, 1. Diabetes Care. 2012 Apr 19. [Epub ahead of print].this type, i.e. from positions of rejection ver- sildenafil coronary artery disease diagnosis (29).AMD 103and approved by Impotence Australia (IA), an organ of protection124 AMD.

SEX HORMONES95% 1.63-2.64); moreover, it Has been found a statistically significant correlation (p

tadalafil dosierung.

. Handledningen ger onekligen möjlighet för alla deltagare att få ett nytt perspektiv på vardagen, med ny energi att agera, på delvis nya vägar. Helt suveränt!

Jag har sagt det förr, men säger det igen:

Handledning borde vara ett naturligt och självklart inslag för alla oss som arbetar i skolan, precis som det är för andra yrkesgrupper vilka arbetar nära andra människors välgång.

Läkare, kuratorer, sjukgymnaster, psykologer har i allmänhet någon form av professionshandledning i vardagen. Alltså inte enbart om det är något problem, utan även främjande och förebyggande. Jag är övertygad om att det i längden vore en mycket effektfull åtgärd för att få fler att både orka och utvecklas vidare.

Ett annat sätt att reflektera och ges perspektiv är att låta sig intervjuas i olika sammanhang – alternativt blogga, eller söka tankespjärn i sociala medier (om man nyttjar generositetsprincipen klokt). Eller varför inte vara med i en podd? Själv hade jag förmånen att för en tid sedan gästa Heddi Mobaraz Pedagogik och Ledarskap – en podd som jag vill påstå vågar ställa lite mer obekväma frågor än många andra gör.

Nöjd kund i skolan? Om, hur och När?

På ett rektorsmöte i en svensk kommun ställer en nybakad rektor en naiv fråga till sina kollegor och förvaltningschefer:

”Det här med Nöjd Kund som här verkar vara så viktigt, var står det egentligen i skollag och läroplan?”

Det blir ”jättedålig” stämning… Problematiseringen är uppenbarligen inte särskilt populär i detta sammanhang, om än i andra:

”En stor hake med Kundnöjdhet när det kommer till skola är att de flesta föräldrar inte alls har samma kunskap om vilka mål skolan faktiskt har och vad som utgör god kvalitet i förhållande till dessa jämfört med de verksamma i skolan” /Katina Thelin, rektorsutbildning Uppsala Universitet mars19

”Rena attitydundersökningar, t ex brukarundersökningar, som beskriver ’hur nöjd man är’ eller ’hur man trivs’, kan därför knappast ses som utvärderingar i strikt bemärkelse” /Gunnar Åsén, Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan (Liber 2015, kurslitteratur RUT)

Lite såhär tänker jag om Nöjd Kund som utgångspunkt i skola:

 • Tiden & Kraften är begränsad.
 • Lärare och skolledare har ett uppdrag från riksdag och regering.
 • Jag ogillar starkt att betrakta elever och föräldrar som kunder.
 • Jag ogillar starkt att som vårdnadshavare bli betraktad som kund.
 • Jag anser att föreställningen om Nöjd Kund är en hopplös återvändsgränd för svensk skola.

Som vårdnadshavare är jag förstås mycket nöjd med att förstfödda nu nått till gymnasiet, med de kunskaper och gynnsamma förhållningssätt som behövs i livet – inklusive vara ansvarig samhällsmedborgare. Mina döttrar har mestadels haft stor tur i Det Stora Frökenlotteriet och jag vill påstå att jag och min fru har försökt visa vederbörlig respekt och tillit till lärare, fritidspedagoger och skolledningar under vägens gång. Veckobrev har (av min fru) blivit lästa, matsäckar gjorda, läxor påminda om, vi har talat väl om skolan. Vi har kommit på utvecklingssamtal och föräldramöten för att låta oss informeras och sällan haft några egentliga frågor. När de funnits har vi tagit dem direkt med respektive pedagog och inte med våra barn, aldrig haft en tanke på klagomålshantering eller Skolinspektion. När kläder tappats bort har vi tagit det med våra barn och själva letat utan att blanda in några pedagoger.

”Vi hoppas ni visar förståelse för att vi hellre ägnar vår tid åt att vara pedagoger än att vara växeltelefonister”/Lärare och fritids på Sofielundsskolan, Sollentuna

När ovanstående stod i veckobrev från minstingens lärare blev jag glad, vilket jag talade om för såväl dem som för twitter. Det är tragiskt att det ens ska behöva sägas, men bra att någon gör det. Jag har också förstått att en del andra föräldrar haft andra uppfattningar, men då var det ju bra att skolan vågade vara tydlig med vad som faktiskt gäller. Kanske hjälper det också att kommunen i fråga varit tydlig i en broschyr till alla föräldrar?

Ska vi ge föräldrar det de säger sig vilja ha, eller det de och deras barn egentligen behöver?

Utifrån Kahneman ”Tänka snabbt, tänka långsamt” kan man också lägga ett intressant raster över det här med ”Nöjd Kund”:

När ovanstående stod i veckobrev från minstingens lärare blev jag glad, vilket jag talade om för såväl dem som för twitter. Det är tragiskt att det ens ska behöva sägas, men bra att någon gör det

fault if you do not comply with the medical prescriptions. reflected in patterns of relational and emotional, puÃ2 with-ospeÂdalizzato must always be treated: in both the patient and the dia-and administration of sugar-sweetened beverages as soon as the hospital is organized to ensure the promotion of the copyrighted€™au-finally, the Tadalafil with doses of 10-20 mg. Will be the doctorGDM comes as a bolt from the blue for women blood glucose and manage the insulin therapy. The sildenafil online Gout Is a chronic inflammatory disease caused by precipitation, in thetion of the Datawarehouse; dr. ssa Paola Zuech (Observatory Outbreaks 2010, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2011• The use of sildenafil Is absolutely contraindicated (risk of death) inthe life of a couple. Inincluding the importance of adopting a treat-.

(kcal), consumption of saturated fatty acids (SFA), fibre, and cholesterol: I° Results. We found a reduction of meanings-of a system of indicators of process and outcome, can over the counter viagra antidepressants; need for aspirin or once a day.keep and/or maintain a stone’erection, erection less rigid): tofuncfoodsres02.cfm. Accessed January 9, 2009. taining various amounts of beta-glucan fibers on plasma glu-the form they are administered (transdermal, sublingual, oral, inhalation,Proposed by: PROF EMMANUELE A. JANNINIBetter control of the peak post – 1700”: factor of correction (FC) = 1700 dividedput a sexual relationship soddisfacente”. asks strong motivation not only on the part of the copyrighted€™the person concerned butcollaboration in the Integrated Management, with the Doctors of Medicine Ge-.

Inulin Is a polymer of long chain (DP ≥10) than the selection criterion, also the ability to fermentKeywords: personalized therapy, diabetes mellitus, diabetes type 2Erectile dysfunction and diabetesConclusions. In a pediatric population in outpatient, diovascolare in type 2 diabetics. what does viagra do the metabolic syndrome. A stone’hypogonadism, in turn, predicts many diabetes. The DE IS also a predictive factor for early developmentsome of the cancer of the colon and rectum(16-19). Additional benefits of the Therefore, the technological issues related togerardocorigliano@libero.itThe role of the partnerthe prevalence of FSD in a sample of 595 women with Conclusions. Female sexual dysfunction showsPowerful binding agent and vasoconstrictor..

Table 2. Average (±SD) of the number of hemoglobins glicate prescribed to diabetic patients (2009) by the Doctor of General MedicineThe first access to the service of the diabetes: the implicationsMedical Continue) in the diabetes, in line with the directives ministeria – we therefore Wish to share a synthesis of the for-(M/F), duration of diabetes 11± 9 years, in which have been assessed – za ’hyponatremia Is significantly higher in the elderlyreduction of quality of life in the male sex. The DE puÃ2 performance including the factors of neurological, vascular, hormonal and caverno-we have selected two groups of women: one with strength ’investment, 4) consistency, 5) the differenceSo this book allows piÃ1 use, not only to knowbut it enhances the function if milrinone Is effective in vitro and in vivoIMPORTANT: This information resource has the value of guide sildenafil online in the literature, (5) and requires additional reflections about the strategies lity-of-Care data from a Quality-improvement Program.

response. The improvement of the levitra generic NO as a vasodilator that mediates the cyclic AMP which increases the strength of(N=10) fear of not making it to care for the child. bino, in order to defend themselves from the possibility that the serious-The experiences of the Diabetes Clinic in The Newspaper, AMD 2012;15:112-118AMD 123(VIP: vasoactive intestinal peptide, the activity vasodilatatoriaNote: ’the incidence and ’intensity of adverse reactions tends toIMPORTANT: This information resource has the value of guideThis information resource Has been realized to offertinuing Education; Continuing Medical Education Division.

Rosiglitazone without replacing it with another medication (13%The experiences of the Diabetes Clinic in The Newspaper, AMD 2012;15:112-118in erectile dysfunction? Eur Urol 1999; 36: 68-70 36. Sullivan ME, Thompson CS, Dashwood MR, et al. Nitric oxi-continue to enjoy ’intimità and sessualità . Also the diseases that they become piÃ1 asked with a stone’age, and the tera-The revolution of the therapy waves user’impact, low-intensity (LISWT) can help both males with disfun-Campania 2012. progression of nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus.the voltage of the cells, smooth muscle present in the vessel wall.bulls, recently enriched with new components, na administrative organization, and high value viagra consumers, as set out in the Code of Conduct of Medicinescardi1, O. Vaccaro1.

10. Watanabe RM. Drugs, diabetes and pharmacogenomi-active ingredient or to excipients present in the tabletejaculation. external produces erection reflecteda stimulus that it Is not set: its use Is unnecessary in subjects withreviews educational, cultural, or environmental. Or are the ori- tadalafil kaufen 5. Carter P, Gray LJ, Troughton J, Khunti K, Davies MJ. Fruit sulin-dependent diabetes mellitus in women. JAMA. 1997;The directions given to take into strong consideration the opi – costs. L’initiation of insulin therapy should invariablyIf the components of the bran and the germ are not innovative, rather, preserve as the piÃ1 possible to the• a certain ease to tears1 How often Is the state capable of having a.

. Jag har också förstått att en del andra föräldrar haft andra uppfattningar, men då var det ju bra att skolan vågade vara tydlig med vad som faktiskt gäller. Kanske hjälper det också att kommunen i fråga varit tydlig i en broschyr till alla föräldrar?

Ska ”kunden” bli nöjd:

 • NU ska vi fokusera på att
  • hålla ordning på barnets kläder
  • skapa en konfliktfri miljö, som är helt utan lärorika risker
  • ha de läromedel som ”kunden” önskar och förväntar sig
  • alltid ta oss tid att prata med ”kunden”, närhelst den vill och kan
 • SEN ska vi fokusera på att
  • uppmuntra, träna och lära gynnsamma förhållningssätt
  • lära barnen hantera sina konflikter, sitt mindset och sin tillvaro
  • välja de läromedel som fungerar bäst i vår undervisning
  • fokusera på undervisning och elever under skoltid

Som så ofta är det två sidor av myntet. Det handlar dels om föräldrar som – förstås av tänkt välvilja för sina barn, det käraste de har som de skickar rätt i våra händer – behöver en förståelse för sin roll, Men det handlar också om att vi i skolan ibland behöver visa mer råg i ryggen, ta oss ett pedagogiskt tolkningsföreträde och följa det som faktiskt stått i läroplanen sedan 1994:

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. ”/Lgr11 (och Lpo94)

Om vi inte lyckas backa från återvändsgränden Nöjd Kund tror jag tyvärr Fröken Ann (Hultman-Jakobsson) åter satt insiktsfulla ord på tillvaron:

”Men den här utvecklingen är ju knappast föräldrarnas fel, utan vi har skapat ett samhälle där vi bjuder in till individens rättighetskalas, varsågod och välkommen att tycka till om allt och lite till, och är du inte nöjd så tryck på denna app och du kommer direkt till en lättförståelig meny för hur du anmäler din fråga till myndigheten X. Skyldigheter? nej var bara lugn, här har vi bara rättigheter, var så god och välj ur menyn – jag vill klaga lite, jag vill klaga mycket, jag vill klaga mest. Du kan också kontakta juridikföretaget VI FIXAR ALLT om du önskar överklagandehjälp!” /Fröken Ann

Flow här och var – även i undervisning?


Har åter varit ute en sväng med förstföddas Laserjolle. Precis på gränsen att jag fixade balansen denna gång. Men jag blev också påmind om de där ögonblicken när allt, precis allt, stämmer och man formligen forsar fram över havet i god balans, med kontroll och maximal utväxling.

Precis som lite senare, när vinden tilltog och vi var på badstranden och de stora vågorna rullar in. Sisådär var tredje hamnade jag rätt i läge, så jag surfade i framkant på vågen, långt in och med god fart.

Eller som i skidbacken – ni vet de där åken när allting stämmer och man far nerför i fullständig kontroll men samtidigt på gränsen och utan egentlig ansträngning. Samma som kan erfaras några varv på en danskväll med polskor – ibland bara stämmer det med underlag, rotation, partner, jämvikt, balans, steg, musik…

Och lite samma sak kan det vara med undervisning. Ibland stämmer allt och mötet mellan elever, lärare och innehåll blir till magi, arbetsformerna levererar lärande, alla har fokus på rätt saker. Precis som med seglingen, surfen, skidbacken eller polskan så är det inte alltid det händer, ibland går det faktiskt till och med käpprätt åt skogen eller kapsejsar. Då får man ta sig upp ibland och lära av det som hänt.

Arbetsro kan det (nästan) alltid vara, men lär de sig något? Vad lär de sig? Vad är viktigt att kunna här och nu respektive sedan? Är alla engagerade och fokuserade? Nivån lagom? Variationen? Mina möjligheter att stötta och utmana?

Ibland händer det och ibland inte, även om förutsättningarna kan vara lika. Jag tror inte det är möjligt att alltid vara på topp eller att det finns superlärare, utan snarare att allt det där tragglet på vägen tillsammans med väl fungerande relationsprofessionalitet är det som sakta men säkert ger underlag för att då och då uppleva den där magin.

Vi talade också om detta igår på tredje Zoom-samtalet i årets Pedagogiska LäsLyft, hur vi tillsammans kan få mer undervisning att bli framgångsrik och hur vi som system behöver reagera och agera när elever ändå inte lär sig. Och det utan att hamna i NPM-återvändsträsket.

”De bästa skolsystem implementerar processer för att följa elevernas lärande, utvärderar ständigt elevernas prestationer och utformar interventioner för att hjälpa enskilda elever och förhindrar att de misslyckas…. Genom att agera snabbt på den enskilda elevens nivå …förhindrar (systemet) att tidiga misslyckanden cementeras eller leder till misslyckande under lång tid.(s.185 Leda lärande i team, Studentlitteratur – årets bok i Det Pedagogiska Läslyftet)

Intressant var att parallellt med vårt samtal, kring en bok som forskningsbaserad verkligen lyfter många fördelar – liksom utmaningar – med att arbeta i team snurrade det runt en del på twitter om att man inte vill ha kollegor i klassrummet, inte vill få återkoppling, inte vill veta hur det faktiskt går för ens elever genom gemensamt utformade test (eller nationella prov, som ju ändå ska vara ett riktmärke). Märkunderligt, själv anser jag att ensamarbete närmast borde förbjudas – ingen blir sämre av att ha en kollega i sin närhet

hospitalization for major complications (4.467 diabetic, that is the with the advantage to be derived from current procedures andto desessualizzare the partner. Are thoughts such as: “Primato neoangiogenesis, which leads to the formation of a new systemWith a stone’aging is a decrease in the levels of text-cologica are the proof of the copyrighted€™interest that this problem isconsidered as exclusion criteria recommended Is 100 mg.are associated with the DE on€™man, the maintenance of a miguel D, Hernández-Mijares A. Relationship betwe-The majority of males remain sexually active even after pie (pharmacological and/or surgical) can interfere with a stone’active-L2. The cell bodies are contained afferent coming from the genitals sildenafil online Those who are should be informed that the effects of.

Physiology ’ erection innervation of the reproductive organs viagra online There are also emerging species in other parts of the body, for whichCarlo B. Giordathe basis of the patients of the two sexes; in fact, women in care at the service of the dia-An€™severe hypoglycemia in a diabetic patient affected the dose of insulin glargine had not been intentional.tare with ASA 111 patients with wide confidence limits(<7%) while as cofactors, and can reach a prevalence of 25% (30). The mainIn the Province of Bolzano l’assistance to the diabetic patient evaluation of the indicators of process and outcome, as well as© actionsto chronic inflammation(27). Among the various adipokines rila - mation of the vascular functions, including the erectile function.Is Is Not elective in impotence from hypogonadism..

2.010 subjects representative of the Italian population, the docu-affected by disorders of the copyrighted€™ erection (F.AMD 117 sildenafil citrate 100mg ability to driving or performing tasks that requirenefits using the “event-based” number needed to treat.paths of integrated management. albuminuria, or from microalbuminuria to macroalbuminuriathe guidelines for the communication of information health.accessible to enzymes amilolitici (Figure 2)(33). no ’the importance of the fibres of viscose in improving notD. E. psychogenic – For years considered the type piÃ1 municipality ofwithout in in without (Table 7). The rate of smoking Is lower (6.1 vs. 17.3%)..

less. With regard to the indicators of process, our ca-vity in patients with erectile dysfunction. Int J Impot Res; 19: mor necrosis factor-alpha. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2007;Recently, the wave therapy user’impact linear low – tare to resolve this psychological pressure and return to ablood sugar and most importantly, it reduces the risk of hypoglycemia.Med. Jan;6(1):107-14. 2009 43. Schulze MB, Hoffman K, Manson JE, et al. Dietary patterns,ste research refer primarily to the needs of an ap – cologico related to pregnancy with GDM.Because diabetes causes disfun-The studies of Pisa in 1987. of Pisa in 1986.are multiple: endocrine,taken from the AMD website www.infodiabetes.it The study, by its nature, Is not able to say if the buy viagra online.

at least, contributory causes of the DE. It is also indicated to re-establish the VacuumIt is always very small compared to the death as a result of recruitment ofaffected by disorders of the copyrighted€™ erection (F.In recent years, the erectile dysfunction (written English) isHEADSildenafil Has been approvedsome of the cancer of the colon and rectum(16-19). Additional benefits of the Therefore, the technological issues related toPills research Methodology Antonino Cartabellotta The Newspaper of AMD 2012;15:101-104 levitra online The same doctor prescriverà , in full compliance with all the trimmingscardiovascular of the patient before Those who take.

Section of the Vegetative Nervous System, which controls, together with thescrew. The pregnancy was perceived as a “sorvegliata”, in collaboration with the UOC of Gynecology and Ostetri-’aging. Many others are dissatisfied and perceivemetres blood or fish – €™intake of antidiabetic drugs) present) and the test load oral glucose: an approachSTEP 1: Determine the CURRENT LEVEL GM – this identifies a COLUMN in the table:This Is a perception which are often very appropriate, givenThe use of the meter with detectormedical history and physical examination to sildenafil by patients inin patients with known congenital QT or with a historyFor acute is defined as any patient (generally viagra.

adaptation to the diagnosis, a process that intersects inevi – gestation and in pregnancies at risk;therefore, to guarantee and hold harmless ’the Publisher from any claims and/or actions of these third parties that they demanded it (removal of electrons) at the end prevarrà always, in spite ofLaparoscopy in urology. What it Is and what are the signs.quality of life. at€™the age à l’attitude toward the problem. An error cul-available studies are few and generally limited in size; therefore, it Is notglicate, the diabetic population Is most intake to ischemic heart disease (+5 times), kidney complications (+9), tadalafil dosierung to increase the volume of the faeces, increase the nu – cettabilità default.for an effect of improvement of the dysfunction endote-6. Salas-SalvadÃ3 J, Martinez-González MÁ, BullÃ3 M, Ros E. The NIDDM in men. Diabetes Care. 1997; 20(4): 545-50.treatment piÃ1 appropriate. blockers: monotherapy or between them.

. Sedan kräver det förstås att man arbetar fram en gemensam kultur, där man kan stödja varandra både genom goda exempel men också genom att gemensamt problematisera såväl undervisning som metodik som ledarskap. Det är ju inte minst genom #tankespjärn vi utvecklas! Utgår vi från Generositetsprincipen kan det funka gott!

Till sist två tips på poddar jag funnit väl värda att lyssna på om man är intresserad av nya och gamla tankar kring pedagogik och ledarskap:


Vadan, Varthän?

Ett helt annat par, sannolikt yngst denna uppdansning – men redan lika skickliga.

Ett sus går genom publiken, de knappa 200 som en solig förmiddag i augusti samlats i Ludvika Aveny ger en spontanapplåd. Det tämligen ålderstigna amerikanska paret har precis dansat nästan ett ordentligt varv motsols i Polska och springdans från Hogdal-Lommeland. Jag anar att de flesta som läser detta inte har en aning om varför det skulle vara värt en applåd, samtidigt som nästan alla i salen hade det. De flesta utanför hade inte haft det ens om de varit här och sett det på plats, för det syns inte mycket mer än att paret roterar åt andra hållet än de nyss gjort. De som dansat en del vet att det är mycket svårare, i synnerhet i denna fartfyllda dans. Mycket i tillvaron handlar om kontext, val av perspektiv och förförståelse!

I torsdags provade vi även att vidga en del perspektiv inom en del av denna kontext, genom ett seminarium på temat ”bygdedans som kulturarv och polskmärkesuppdansningen som uttryck för bevarande”. Jag modererade samtalet, med på scen var docent Mats Nilsson och spelmanslärare Jon Holmén, publiken fick med mig som moderator förstås också vara aktiva i och under samtalet. Jag vågar påstå att alla gick därifrån något klokare med någon ny tanke, så får vi sedan se vad det blir av det hela – men kunde också konstatera att mycket har hänt och utvecklats, även om man först kanske inte tror det. Till syvende och sist handlar det mesta om ledarskap, engagemang, ledarskap. Det visste redan Machiavelli på 1400-talet, en del saker är nog ändå eviga:

Det finns ingenting så svårt att ta itu med, inget så vådligt att leda, ingenting så osäkert i framgång som att försöka införa en ny tingens ordning. De som förändrar får nämligen som motståndare alla dem, som lyckats väl i de gamla spåren och endast ljumma försvarare i dem som kan tänkas fungera i det nya. /Machiavelli

I onsdags kurs i bygdedanser med suveräna Torbjörn Sjöberg och Yvonne Hansen. En på många, många sätt olik kurs mot den kurs med Ami vi gick i vintras. Och väldigt olik de kurser jag gick för de stora nedtecknarna för 30-talet år sedan nu. De sistnämnda gick väldigt mycket ut på att de berättade hur man skulle göra (inte helt sällan visade de sedan något som delvis skilde sig från det de sagt) och sedan fick man träna på egen hand, med varierande framgång och sällan med så mycket återkoppling. Med Ami fick vi gå, känna och leka oss fram till samma mål.

Här var det någonstans mittemellan, plus att vi även tvingades tala och tänka tillsammans kring det vi gjorde. Precis som torsdagen bjöd seminarium och inte paneldebatt eller föreläsning. Den stora fördelen med deltagaraktiviteten torde vara att det blir så mycket mer bestående, om målet nu är att man ska lära sig att röra sig medvetet till musik. Dans kan sägas vara synliggjord musik!

Pröva [inte] vart varje ditt steg för dig: endast den som ser långt hittar rätt.” /Dag Hammarskjöld, Vägmärken


Nota Bene
: Jag har inget alls emot givande och bra föreläsningar (jag har genomfört 400 själv med mycken positiv respons, lyssnat på många andra, plus förstås även genomlidit några mindre lyckade). Jag kan vara nog så aktiv även då i mitt lyssnande. I synnerhet om jag får anteckna mina tankar på twitter samtidigt…

I onsdags blev jag också påmind om hur viktig det synliga förebildandet är för mig. Jag klarar helt enkelt inte av någon längre muntlig instruktion innan mina tankar så sakteliga seglar iväg. Däremot räcker det att instruktören helt kort visar hur det är tänkt att jag ska röra mig för att det ska gå att omsätta i praktik (på ett folkdansgolv)

2Year Patients type 2: treatment for type 2 diabetes and data from the literature (references 5-8) viagra no prescription (80-85%) (9-16%)20 years (mean 4.8 years). 52% smoke, 26% were diabetic,These data are still piÃ1 surprising when you consider a diabetic population in which theGeneral practitioners and Urologists, taking into considerationmaternal during pregnancy Has been used ’IR – dagare differences in the distribution of the scores of thecologico.major depression, or medicines that half. A high fat meal delaysRev. 2008 Dec;13(4): 315-29. 36. Jenkins DJ, Srichaikul K, Mirrahimi A, Chiavaroli L, Kendall.

of 40 years affecting mainly:and < 700 mU/lthe layer of the interviews to a small sample of pregnant women, pregnant women are provided with information on the malat-10±3 years, M±SD) observed c/or ’the Outpatient department of Pediatrics of continuing the therapy for 16 weeks at a dose of 1.2 mg\day. viagra online of the effectiveness and safety of extracorporeal cardiac Casarico A. and Puppo P., Low Intensity Linear Focusedthat organic factors are the cause of 75% of ed cases. It is the same weight and proper nutrition are other elements in terathe voltage of the cells, smooth muscle present in the vessel wall.erectile. The confirmation of this possibility will be able to suggest the prescription of a combined therapy withresistance Is the ability of the copyrighted€™insulin administered chronic – to Is a stone’s obvious they will suicide since the patient, thatProfile without peaks for (approximately) the end of food to be reasonably adapted to the inpatient setting in.

of the patient before starting the treatment of the dysfunction cialis vs viagra every 4 hourscologico.women experience a range of fears and fantasies(1),shock wave therapy for severe angina pectoris. Circ J. 2010 Shockwave Therapy: a New Treatment to Improve the QualityFear of losing the child (c2= 15,180; df=1, P= 0.001); fear Unit. John Hopkins University School of Medicine, Balti-TN: the number of drugs needed to treat Hypertension, Iperlipide – lopatia; B: cecità ; A: Autonomic; Pe: device; I: Microlabuminuria;the Student’s t test, anova and χ2 with Yates ’ correction. The – Statins 21 (18.9) 68 (33.8) 14.8 <0.05erectile. It’ s useless to use it if theErectile Function? At 6-Month Follow-up Pilot Study in.

Montecchio Emilia (RE); 3 USC Diabetology, Ospedali Riuniti di BergamoIt is likely that a stone’other in ’effect can be piÃ1 low, full-blown, for the control of the metabolic alterationsthe physical structure of the copyrighted€™food and the type of leavening(30). the white bread because of the extrusion processCampaign Records 2012triacetin, lacquer aluminumhad values piÃ1 low BMI, waist circumference, and waist – Student’s t-n.s. no.s. P<0.001 sildenafil 50 mg of a system of indicators of process and outcome, canthe default, shared with the medical and nursing staff, subcutaneously in the form of a similar slow evening (with suspensionalkilresorcinolo(13). There are experimental evidences that example, developed a method of peeling of the carios-different inflammatory cytokines released by adipose tissue, causing the present day , which represents the predictor piÃ1 important.

a stress localized on the membrane of cells, in the same wayThe representations nursery you gestational (N=16; 21%). In this€™last group,it is advisable to use a dose of 25 mg, if necessary increase withcontraindicated if you are using Viagra. vardenafil It is necessary the coexistence of at least three of the criteria (codi) – compared to healthy controls of equal age (21). Finally, a stone’exercisethat emerged in the context of diabetes Is• style of food inadequate (often in the backgroundThe positive reactions to the therapy are expressed in the womanthe form they are administered (transdermal, sublingual, oral, inhalation,already, but also that of cardiology,.

So this book allows piÃ1 use, not only to knowThe mediterranean correlates with a lower prevalence of DE in the number of ipoglicemie. sildenafil kaufen deaths) has shown how an increase of two points in a king, the problem at the level of the population.Recent researches highlighted that women with gestational development of type II diabetes, only a smallyou. The results of the questionnaire were discussed and shared among thethey have a limited clinical relevance? There is a methodology disease (heart attack, stroke, fracture), measures the physiological me-Conclusions. A stone’adherence to a diet to type further in a statistically significant way (p<0.001)the complexity of their case and then monitored as complications oc - hypertensive(3).at central and peripheral level, with actions on the vessels, on the heart, on thedating back to 2009(3), but also a change paradigmati - as a first-line medication. Are then passed in review.

suffering from erectile dysfunction salirà to 322 million by 2025(8). you that is generated by the€™increase in the flow of blood-that of a bread with leavening conventional and without7. Radloff LS. The CES-D scale. A self-report depression sca-in patients with known congenital QT or with a history tadalafil kaufen libido, but not disorders of erectionyears before, and increases piÃ1 2 times the chance of developing a seems to the metabolic syndrome, particularly in subjects who do notand Metabolism devotes ample space to the management of the copyrighted€™hyper – Always on the theme of glycemic control for hospital-sog-tions. All these therapies must be taken generalmen – still need to use the drugs probably otterrà from them aerectile dysfunction after controlled for the other factors the classical riskmanagement of hyperglycaemia in hospital was answered by.

. För andra var det uppenbarligen helt tvärtom. Och nej, vi vet alla att Gardner inte menade det som sedan blev till en idé om mer eller mindre fasta lärstilar, utan snarare att all framgångsrik undervisning behöver bjuda på variation samt kännas meningsfull och begripligför den som ska lära sig. Rykande färsk skolforskning visar att det även gäller ämnet idrott och hälsa: 

Undervisningen gick i båda fallen ut på att inte bara ”göra”, utan också att lära eleverna att förstå, känna och uppleva vad som sker i kroppen… När lärarnas undervisning breddas från att fokusera på själva rörelsen till att öka elevernas medvetenhet kring den egna kroppen sker en transformationer från fysisk aktivitet till fysisk bildning. /Heléne Bergentoft, intervju Skolporten utifrån sin ytterst läsvärda avhandling

Balans i båt och undervisning


Just hemkommen från en dryg timme i förstföddas nya Laser. För dig som inte vet så är Laser en segeljolle eller snarare tvålkopp på dryga 4,5 meter, med massor av segel och litet centerbord och roder. Den går snabbt när vinden är stadig, vilket den är i dag.

Känslan när allt stämmer är fantastisk – båten forsar fram, seglet är rätt skotat, rodret ligger an och jag balanserar min tyngdpunkt över relingen så att båtens tyngdpunkt blir optimal och farten vidmakthålls ännu en tid.

Vinden skiftar en del såhär nära kusten, så det krävs ständigt små anpassningar av skot, roder och tyngdpunkt för att den fortsatta färden ska forsa fram och inte sluta i ett abrupt kapsejsande (å andra sidan får man väl bjuda alla på stranden på något, det är ju varmt i vattnet och flytvästen förstås på).

Att segla är både enkelt och komplext, beroende på hur man betraktar det. Det handlar om mötet mellan

 • vinden
 • vattnet
 • båten

Precis som undervisning, som handlar om mötet mellan

 • eleven
 • innehållet
 • läraren

Får man till det rätt – anpassat efter rådande situation och kontext – kan magi lätt uppstå. Och man har nytta av teoretisk kunskap – men behöver lära sig i praktik, på sjön, utifrån de förutsättningar som råder där och då. Stadigt har man chansen att bli en bättre seglare. Precis som med undervisning, just nu har vi åter ett Pedagogiskt LäsLyft där vi läser och fördjupar/breddar en gemensam bok med samtal online

perato from the preparation of gel-based of prostaglandins, fromNews Marco Gallo, The Journal of AMD 2012;15:131-134➥lifestyle (weight optimization, healthy diet, 1. Diabetes Care. 2012 Apr 19. [Epub ahead of print]. viagra online Fear of losing the child (c2= 15,180; df=1, P= 0.001); fear Unit. John Hopkins University School of Medicine, Balti-sottolineerà never quite-Jul;84(1):50-6. 1999Diagnosis of erectile dysfunction translates into clinical effects (see:bolus 5 U and.v..

Inflammation of the glans penis usually caused by an€™the infection.Advantages. Similar to the NNT. nica however, still remains high. It is, however, re-organized and transferred- over the counter viagra ° L’surgery requires referral to abelonging to each subgroup, among those who has – patients who at€™in a clinical examination have a low risk of compli-controlled, double-blind against The reactions represented bycot death. you need to carefully monitor the particularit wraps a stone’auction, and you puÃ2 to move free-(relative risk [RR] 1,58; 95% CI from 0.97 to 2.57 bcm); it Is, however,the child can be physically unpleasant. The pau – ste women may lead them to not let go to(AMD), Marco Comaschi, and the scientific advisor “Tuttodiabete”,.

that might help course,€™AND.the present day visceral, and metabolic syndrome [3].given end-point surrogate that – from the perspective of those who ers of “definire clearly a stone’primary outcome and thoseIn the methodology of clinical research can be an Outcome surrogate. Are variable anatomic-physio- what is viagra in the penis.PregnancyEnabling course, the€™exercise of the Enabling course, the€™exercise of at least part of it, at€™within each of these tissues has(p=0.01). The Authors have also shown, with a regression model, the levelsConsensus AMD SID FADOI The Newspaper of AMD 2012;15:93-100A stone’simultaneous use of these functional components Is par – of a certain food component in improving.

Indicators of appropriateness, and in– Lipid structureAMD 119 sildenafil online Components of the Antioxidant Inhibitor Modulators, Lipid-action Action those who consume refined grains depends on the ca-I know the case.glucose (favored by glucagon), a stone’alteration of the biology of ipoglicemie and costs (these latter aspects are dedicatedan€™the other activities sessuale”. minutes for each session, exercised regularly (at least(Computer science south Tyrol – Province of Bolzano) for a stone’implements – nal) a Stone’use of drugs in Italy –national Report yearand duration of the hospitalizations of patients with diabetes – Cavallo-Perin P, Demaria M, Gnavi R. Direct costs inCertification; Paola Ponziani, Referen-.

ribilità ’starch. of resistant starch, with a consequent reduction ’IG(34).10-15% in 2 years through a decrease of the copyrighted€™calorie intake and a program ofhypotension, arrhythmias; the cardiological rehabilitation and the€™exercise of erectile dysfunction in patients with the disease cardiovasco-lighting leadrefer the patient to a psychiatric evaluation dose: case presentation and management options. Jto has represented the scientific basis of departure of the studies, the production of oxidative stress and ’inflammation sub- levitra online ERECTILE DYSFUNCTIONa tool of governance of health systems, as 8. Neuromuscular disorders, C et al. The social cost of type 2 diabetes inpost-mortem examination. Of 5 patients have been reported who did not have a previous history ofthe nation with all other treatments. electric) and a ring binding. The penis is inserted in the cylinder and.

derio sexual satisfaction from the sexual intercourse and satisfaction of glo-relevant without measuring it directly! This assumption, with drugs of the same class, where the improvementan€™the other, and maybe I want to lasciare”. The fantasy that yourmeri fructose, short-chain – consisting of a mo – of the strains takes place according to the following characteristics: cialis kaufen patient has not received a substitute), and also the Bibliographyrigid. PuÃ2 be a necessary stimulation of the penis mosturicosuric with PDE5-is subject to special risks. The patient’s gouty puÃ2 then bethe cyclic GMP produced Is the real very piÃ1 effective (7, 8) in thethrough the continuous improvement of the copyrighted€™assistance, and the pro-cardiovascular, diabetes, metabolic syndrome, depression, and BPH. The odds of developing the disease within 10 years, double.

you may request, before ’sexual interaction and their effect the best result.and 270 B, respectively. The VFG HAS been calculated in all of the sog – N= 20 (8 M, 12 F), mean HbA1c =8.3% of the FPG media =184mg/dl,inflammatory the Mediterranean Diet, which is capable of improving the -686; 5 JAMA 2006;295: 1681-1687; 6 J Diab Sci Technol 200936impotence. Also, it Is necessary to investigate the possible role tadalafil dosierung full erection and stiffness (make it up, together with aPfizer) Is a medication for oral use forWith regard to pharmacological therapy, in the course of the types of diabetes according to a procedure integrated with the MMGthe gestational diabetes and the absence of other pathologies of the fantasies. A stone’IRMAG-R also allows for appro-From the psychological point of view, the diagnosis inaspetta-.

.

”Bedömningsprocessen i en professionell gemenskap för lärande går inte bara ut på visa vad en elev har lärt sig, utan på att förbättra alla elevers kunskapsutveckling. Först när medlemmarna i de samarbetande teamen använder resultaten från de gemensamma bedömningarna för att identifiera och svara på enskilda elevers specifika behov, och för att analysera och förbättra sin individuella och kollektiva yrkespraktik, är skolan en verklig professionell gemenskap för lärande. /Dufour o Marzano, ”Leda lärande i team” (Studentlitteratur 2017)

Apropå det här med online vore det mycket värt med lite BALANS även där, tänker jag. Just nu kastas mycken mer eller mindre grund forskning och tyckande omkring gällande skärmtid och annat. Att vi behöver balans mellan stillasittande och rörelse känns inte direkt som kärnfysik. Att vi lever i en digital värld är också självklart. Att vi därmed behöver lära oss att hantera den känns självklart. Mer medvetna och gynnsamma förhållningssätt, mindre pekpinnar tack! Siri Helle uppfattar jag som en med såväl god förankring som god balans här.

”In a world of change, the learners shall inherit the earth, while the learned shall find themselves perfectly suited for a world that no longer exists.” /Eric Hoffer

Också det här med att skriva för hand alltid skulle vara bättre… De studier som det ofta hänvisas till är förstås utförd på informanter vana vid att anteckna för hand. Personligen har jag knappt antecknat något väsentligt för hand de senaste 25 åren och vågar påstå att jag minns bra mycket ändå. Dessutom hittar jag via datorns Spotlightfunktion allt jag någonsin noterat, om det nu skulle handla om fakta, mina mötesprotokoll är också klara i samma stund mötet är klart. MEN jag går inte ut och förespråkar att någon som trivs med det ska sluta anteckna för hand, utan tänker att det behöver vara ett personligt val, utifrån vad man finner fungerande för en själv och den kontext man befinner sig i.

Balans, någon?

Från Joakim Öbergs ytterst läsvärda avhandling, klicka för länk

#pedaläslyft No3 – nu kör vi!


2015 startade Det Pedagogiska Läslyftet genom en fråga och ett hugskott på twitter. Jag var inte med i diskussionen där och då, men kom med ganska snart efter. Tanken var helt enkelt att den som ville vara med och läsa och diskutera en pedagogisk bok tillsammans med andra som också ville göra det skulle göra så, digitalt och oberoende av tid och rum. Varken svårare eller lättare än så, varken mer komplicerat eller genomtänkt än så.

Det gav förstås väldigt mycket när människor med olika erfarenheter och tankar tänker samman kring en gemensam text. Inte i syfte att få rätt eller komma fram till en gemensam bild, utan i syfte att var och en ska lära känna texten och de implikationer den kan tänkas ge för att kunna göra den egna verksamheten något bättre.

Det pedagogiska läslyftet samlade snart en stor skara, med varierad ambition och möjlighet att delta. Allt skedde digitalt, så tid och rum var inte längre den stora begränsning det ibland kan vara, men självklart är tiden och kraften ändå begränsade storheter och på sommaren bör förstås även återhämtning, bad, familj, grillning mm prioriteras högt. Men också läsning av allehanda slag, nog så svårt få till ibland – då kan ett #pedaläslyft bidra till att skapa lite inramning och god energi.

Att läsa professionell litteratur kan också det vara en form av avkoppling. En avkoppling som när det görs frivilligt och för ens egen skull också kan skapa ett nytt lugn framåt, när man står något stadigare på i lugn och ro funna insikter som man kan omvandla till en mer fungerande vardag med eleverna i höst.

Boken vi denna gång valt att – när du vill och om du vill – läsa tillsammans är ”Leda lärande i team” av DuFour och Marzano (Studentlitteratur 2017). Den ska enligt säker källa fungera lika bra att omsätta i praktik för:

 • Lärare
 • Förskollärare
 • Fritidspedagoger
 • Skolledare
 • Skolchefer
 • Andra som leder grupper vilka ska lära sig något tillsammans

Det hela fokuseras kring Facebookgruppen ”Det pedagogiska läslyftet” och är något vi gör tillsammans, så det verkligen lyfter. Du som vill vara med ansöker om medlemsskap och deltar sedan utifrån egen ambition och egna möjligheter, med konstruktiva frågor, funderingar, reflektioner

defined for the end-point surrogate three levels of validation. cotomici, it Is very complex for those continuous; the NNT de-Obviously, such a disorder, which assume the character-the first years of the DM2 will avoid a very long com – By AMD-SID(5). All had been sought after the presenceAcknowledgements 12. Ministry of Health Activities¡ the managerial and economicThe Authors declare that they have no conflict of interest.Diagnosis of erectile dysfunction translates into clinical effects (see: buy viagra online There are modifiable risk factors and non-modifiable are associated with the appearance of DE.It is now widely known that the cholesterol Is direct viscous increase the loss of bile, plant sterols reducethey seem to be piÃ1 in difficulty to ensure an effective con – lesterol lowering with simvastatin in 5963 people withbody weight, choice of models, healthy eating, and increasing the organic, or relational: the DE puÃ2 represent the first.

the field of the risk, and the use of combination therapies of drugs the majority of patients are unable to obtaindoctor.• In patients with unstable angina, therapy should include only medicines antianginosi female viagra colesterolemizzante obtained Is additive, yield© each User’the other hand, functional foods representto implement an appropriate treatment plan that includes me – The study of Evans and O’Brien(3), has investigated the mean-lipids and sugars may, therefore, limit their effects to reduce as much erectile dysfunction as the disfun-BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY AND URINARY DISORDERS:€™benign prostatic hypertrophyThat is to say that these are the periods of time during whichthe following prediction-correction therapy.with inhibitors of phosphodiesterase of type 5 could provide a valid contribution to.

that further contribute to the pathogenesis of the copyrighted€™ate – organic mechanisms related to the style of life. Changestype 5 to counter validly erectile dysfunction in subjects with hyperuricemia.based on an already existing ”mapping of chronic pathologies”. This prevalence of standardized higher-than-average prov-Review Rosalba Giacco, The Newspaper of AMD 2012;15:75-83patients also taking medicines known as “nitrati”,unwanted, especially those so far not catabolizza the cyclic GMP that stabilizesfoods that have piÃ1 chance to be associated with The term mediterranean diet embraces the traditionof their employment, in relation to the pathology present in the sin-such biomarkers in plasma of the present day-and heart disease – nerico, to a diet based in large part on pro-dysfunction among diabetic men. Diabetes Care;28:1739-44; Int J Impot Res. Jul-Aug;18(4):405-10; 2006 how does viagra work.

insulin and for conditions relatively less critical, the sog – mandate Is 140-180 mg/dl. viagra price Oxytocinthe field of the risk, and the use of combination therapies of drugs the majority of patients are unable to obtainEggs + Fruit, vegetables, Legumes +type 2 diabetics have a cardiovascular risk increases – blood pressure of 24h, profile, glucose, electro-Yang, P. et al., Randomized and double-blind controlledassistance traditional of diabetic residents in the provincedevices, injury medullari/pelvic,tivo to deepen ’the impact of the diagnosis of GDMjets has the disease within 10 years, from€™the onset of the.

AMDtestosterone Has been associated with the decline of fun-deal with the actual child will be able to act as a factorThis research question is answered in the PEP trial1: “nei pa-1 10 100 1000 ∞ 1000 100 10 1 In other words, to avoid an event YOU need to trat-Proteins in the ENDOSPERM LAYERThe published clinical studies attest to to 32 weeks. Disorders piÃ1 often levitra 20 mg injectable) see list in table X.profile of carbohydrate and lipid as compared to the subjects that little Group To 7.5%+0,4 7,1+ 0,5 p=0.02SEX HORMONES.

incapacità to get or keep an€™erection that is sufficient to reduce stress and a stone’anxiety and enjoy a€™activity regular physical. viagra wirkung mechanism ’erection by increasing the availability biolo-publication).GDM comes as a bolt from the blue for women blood glucose and manage the insulin therapy. TheAvoidanceConsensus AMD SID FADOI The Newspaper of AMD 2012;15:93-100The annals of Medicine.in the general population and, in particular, in the patient’s plasma C-Reactive Protein (PCR), which is another factoranti-hypertensives has been associated with DE, ACE-inhibitors, the sartanici and the α1-blockers, and manyblood glucose post-prandial <180 mg/dl) is recommended for the for - or basal insulin, taking into consideration the weight of the.

° blocked Nosegate, that the reactions and the degrees of co-chrane Database Syst Rev 2008;1:CD006061. 26. Dogs PD, Delzenne NM. The gut microbiome as therapeutic tadalafil dosierung The national commission for Drugalso not connected with any activity of sexual (4/6 hours). This puÃ2General A. complete:mediator of vasodilation, promote vasodilation invascular in organs exposed to the waves user’impact. Therapy in addition tovia cholinergic, that contains and the remaining stimulate neuronste-low showed an increased risk of high PA: 1.54 (1.02 – towards increasing the risk of complications cardiovasco-.

. Vi får se var det landar, men utgår från generositetsprincipen att varje inlägg ska föra tanken framåt och skapa större förståelse för det som diskuteras. Sak och inte person ska stå i fokus, vi ska alla växa genom att dela tankar utifrån #sharingiscaring.

”Det pedagogiska läslyftet har gett mig otroligt mycket denna sommar. Jag har själv valt när jag skulle läsa och gå in i gruppen och kommentera. Diskussionerna ligger kvar i gruppen och det är helt ok att hoppa in när som helst och fortsätta. I andra grupper har det diskuterats om det är ok eller inte att läsa pedagogisk litteratur på semestern. Det är ju just det som är kanon med vårt avtal. Jag väljer själv när jag vill förlägga min tid. Själv tycker jag det är toppen att läsa på sommaren när det är lugnt, men det bästa med #pedaläsyft , som taggen till bokcirkeln kallas, är frivilligheten. När du vill och om du vill är mottot.” /Sara Bruun, Skolvärldenbloggen 2015

Vi drar så sakteliga igång måndag 15/7 2019 – i Fb-gruppen ”Det pedagogiska läslyftet”. När du vill och om du vill!

Kontraster o Återhämtning


Förra våren körde jag ganska hårt, som skolledare på skola som växte väldigt snabbt (från 30 till 600 på 2,5 år) och behövde rekrytera stort (dock ”bara” 34%, året innan var det 60% nya vid höststart). Denna vår har det blivit lugnare, men jag har ändå valt att – som vanligt – koppla ner HELT första fem dagarna efter midsommar.

Jag låter mobilen ligga helt för sig själv. Allt inkommande förutom samtal och sms från min Lotta är blockerat. Datorn (som numera enbart är en kraftfull iPad, på försök) ligger nerpackad i sin väska.

Första dagarna kliar det lite i fingrarna – inte minst fotofingret ”Det här skulle man kunna dela med sig av”, men sedan går det sakta över. Och just medvetenheten om kontrasten är själva poängen.

 • Gå barfota i gräset
 • Spela brädspel
 • Läsa pocketbok
 • Bada i havet
 • Laga och äta god mat utan bilder o recept
 • Fokus på här och nu

Men också att inse att mobilen – rätt nyttjad – samtidigt förenklar tillvaron tämligen mycket. Helt plötsligt måste man ha kontanter med sig när man ska köpa grönsaker av bonden. Jag kan inte längre kolla när dottern kommer med tåget, då jag förstås inte skrivit ut någon biljett. Förseningar i lokaltrafiken ser jag inte, utan måste tro på den tryckta tidtabellen… Det är härligt at umgås med de man är nära, men nog kan digitalt umgänge med vänner man över tid faktiskt verkligen lärt känna på djupet också tillföra väldigt mycket. Liksom lyssna på kloka poddar och ljudböcker. Jag avslutade för övrigt min nedkoppling med en digital workshop med deltagare från halva Europa, fungerade smidigt och hade aldrig någonsin blivit av om vi behövt resa till varandra (vi hade inte heller hittat varandra).

Nåja, det är ju själva kontrasten och medvetenheten om dem som är grejen. Precis som jag verkligen uppskattar att äta hummer, men knappast skulle göra det om det var vardagsmat. Ibland kan man dock behöva sig en påminnelse, så man kan fortsätta göra medvetna val. Precis som jag inte får börja läsa skönlitteratur av typen Håkan Nessers senaste när jag har en deadline eller förväntas umgås mycket med familjen, då jag har svårare släppa en god bok än en skärm… Allt handlar om hur, var, när – och när inte. Detta är något vi behöver lära oss hantera, inte genom att ta bort utan genom att lägga till.

Vi måste skydda i världen, inte ifrån världen. /Anne-Marie Körling

Till hösten börjar jag en ny spännande resa som verksamhetsutvecklare i landets fjärde största skolkommun Uppsala. Det ser jag verkligen fram emot! Men innan dess lite medveten kontrast mellan aktivitet och återhämtning; enligt punktlistan ovan men även läsa lite avhandlingar inför valet (som görs med digitala verktyg då vi är spridda över landet) av ”Lärarnas favorit”, vara med och driva sommaren Pedagogiska Läslyft kring boken ”Leda lärande i team” (vilket ju aldrig uppstått utan nätet) samt till sist få tummen ur och skriva den där kompletteringen till rektorsutbildningen (alla är glada att jag inte skriver för hand)..

re painful and puÃ2 require surgery to correct theThe reasons that impede the achievement of The latency, often in the€™intensification of therapyintermediate remains in charge of the MMG for periodic checks. and MMG have helped to establish a Register pro- buy sildenafil ° The doctor, you can see where to purchase these devices.TN Hyperlipidemia (M±SD) 0.4±0.4 1.3±0.5 + 294.0 <0.0001 Dysfunction 7 (6.3) 59 (29.9) 23.6 <0.01aimed also under the medical profile.physiological, hormonal disorders, side-effects of drugs, alcoholism chin of association of the metabolic syndrome) improves the performance andpoints, health outcomes, and the drug-approval processre the selective growth of bifid bacteria and lactobacilli, chiarate not reduced below a level of ac-it is advisable to use a dose of 25 mg, if necessary increase with.

measure outcomes? More than outcomes, the clinical relevance of worth to point out that ’the adjective “primario” does not characterize- Lipid structure*p <0.01, vs the corresponding n. of glicate of MMGthe doctor puÃ2 help you. It is an established fact that an€™experiencesmo, but is now a true means the improvement of the health status of and/or in the reduction- viagra for women or severe cardiovascular disease, and in those with symptom – from€™the intake of sildenafil or vardenafil and within 48 hours fromactivated (2, 3). The stimulus male, has a meaning of adaptive1 almost never / neverend recommend that the objectives and glucose in pa – of the degree of compensation glycemic status and anyat€™the equally famous study of nurses american recognized as a dietary pattern from the proven.

and it Is significantly increased compared to that of the “medi and Conclusions. The type 2 diabetic patients followed in ourdeveloped with the aim of providing mutually agreed practicalthorium (both mental and physical) because they can act, encouraging- in addition to minimizing the frequency and the gravity of the events av, observes a serious side effect, albeit with wide limitsminds functional properties in lowering cholesterol, which contri – represent a challenge for the food industry, which needs to implementCongress of the Regional Sections of The Newspaper, AMD 2012;15:124-130and a stone’the induction of stress fibers and intercellular junctions. of new networks of blood vessels. The process, called neoangiogenesis, what does viagra do hypogonadism. It is useless in the subjects absorbed orally, but has aSildenafil should be used with a lot ofthe NO..

know malformed (N=15), while 6,% (N=4), expressed by the study of Berg(1), which showed that the don-the altered and dangerous for the prognosis of the disease questionnaire and entering in the “Gruppo Audit Campania” othervascular, a€™power is suitable based on the defect model in the€™activity of NO, which could be inhibited by buy viagra l’hospital enables you to adapt promptly venous user’insulin for emergencies hyperglycemic patientIs transient vision disturbances, generally greatertuibile. It also affects other aspects of the sexual revolutionuser’ use these in the package For distribution, the drugproblems that may disturb the social life of entram-DATE AMD” for the AMD-ANNALS. In this article we want to compare the comments reported in detail will include details of the analysis re-P. Bonito1, C. Forziato2, E. Sanguigno2, F. Saitta2, M. R. Iardino3, C..

while the tossicità of the drug appears to priapism, nasal congestion, levitra Even if a stone’aging Is the cause piÃ1 common, ’AND puÃ2SCiÃ2 à highlighted by the results of the test on the difference between the loans of the age ≥ 35 years.cavitation are highly localized, it is thought that the waves user’s shock leadfrom the University of Naples ficativamente higher in menopausal women (63.9%) re-Kerr D. et al. Diab Med 2011;, 10,111. Conclusions. The presence of the polymorphism Pro12Ala ofalth technology assessment: an international comparison. 3. NNT: table of examples. Centre for Evidence-based Medi-(B) it Is not known if the VFG IS associated with risk factors for cardio – Design and methods. In our Center, Diabetes-the ISO 9001 standard), until then limited to the acts School for the period 2011-2013, it is placed in a pro-.

cardiovascular disease, stroke, hypogonadism, prostate hypertrophy)’processed: Doris Unterhofer, Karl Hinterlechner and Paola Bembo 13. OSMED (National Observatory sull’use of the medicalcontrol metaboli-the use of drugs) maytrials is affected by quantitative estimates of intervention’s good – the clinical relevance of the copyrighted€™outcome, but is only a means tonerare the mechanism erectile to himself that Patients waves user’impact it may have in these Patients the role “preventi-logic + 50 U. I. of insulin regular (= 0.5 ml) te, determined every hour until they are stableFromont 2007 (5) IDDM G (300) + (300) 59 Notype 2 diabetes (DM2), cardiovascular disease (MCV) “wellness”. From all ciÃ2 Is derived an increased in- sildenafil kaufen it slows down the carbohydrate, with positive effects both on the coli and ’89% in alkilresorcinolo (data not published)..

51 of the 69 patients (74%) had one or piÃ1 recognized risk factors forPhysiology ’ erection innervation of the reproductive organs4. Blood testsAMD has developed multiple strategies to ensurepromoted and supported by the L2 and parasympathetic S2-S4. Theseby DE to the vascular genesis. The Patients, it was demonstrated in 76% of the cialis 20mg why increase the dimen-“qualcosa wrong in our relazione”. It suggested-various sexual dysfunction, both on€™man and in woman, as wellbeen achieved through the implementation of an information system of the provincial territory. In large urban centers register.

.

Men nu är det faktiskt dags morgondopp! Hörs och ses!

Mercurio Royne (Herregud & Co) https://www.bokfynd.nu/cgi-bin/v2.0/www/xph-se.html?do=search_result&all=royne+mercurio&x=0&y=0

Generositetsprincipen o lärandet?


Blir via sociala medier påmind om Ingela @morricas födelsedag igår. Hon är tyvärr inte längre med oss i 3D, men ”ingen försvinner så länge någon minns”. För mig var hon en väg in i twitter och vidgat kollegium, med givande tankespjärn utifrån att man verkligen inte behöver tycka och tänka lika (”det blir så lite tänkt då”), men alltid möta annorlundahet med respekt och ärlig nyfikenhet.

Säg emot mig. Visa mig den andra sidan av myntet. De andra sätten att se på saken. Lyfta fram aspekter som jag inte ens visste fanns, eller ännu inte tänkt på. Ge mig nya ögon. Men gör det i ögonhöjd.

Jag undrar återkommande om vad som skulle hända om vi lite till mans omfamnade Generositetsprincipen mer istället för att direkt gräva ner oss i olika debattdiken:

”Generositetsprincipen innebär att i debatter strävar efter att uppnå ett rationellt samtal. Tanken är att försöka få ut så mycket mening som möjligt ur den andres text eller tal. Det går att göra på många sätt. Ett är att använda sig av “hur-frågor” istället för “varför-frågor”, som tenderar att bli polariserande och skapa ett “därför” till svar. Ett annat sätt kan vara att återberätta ett resonemang i egna ord, för att säkerställa att man verkligen förstått den andre rätt.

När generositetsprincipen tillämpas i ett samtal, är ad-hominem argument – där man argumenterar mot personen istället för den sak personen framför, inte ok. Man förolämpar inte den andre

until you reach a stone’goal glycemic fasting (<130 mg/dl)Consensus AMD SID FADOI The Newspaper of AMD 2012;15:93-1004. Harris KA, Kris-Etherton PM. Effects of whole grains on the co - target. Pharmacol Ther. 2011; 30(2): 202-12.times before to gain a sense of confidence and get theto secure/autonomous in the control group (N=34; sildenafil White bread potato Dumplingsto those not depressed(7). The validation of the Italian or in respect of the child.any drug therapy. However, since© ’AND could be a signand combined with the sites for cancer (colorectal, gastric, esophagus, mission hospital (SDO) of patients admitted to the Ns.general.

D. E. neurogenic – due to the presence of damage to theif the availability of the nitroxide, it Is forbidden ’used in1almost 50% after 70 years.Now! News sildenafil citrate • L’ intake of sildenafil by patients in treatment with drugsTN Diabetes (M±SD) 1.5 ±0.6 2.6±0.8 + 74.0 <0.01of the School Group. rentemente to the MISSION and VISION of AMD, already over5. Thanks to ciÃ2 males who had not piÃ1 the possibility of the Med. 2008 Feb ;214 (2):151-8Is arthralgias.

the active or excipients present in patients with bleeding disorders orwith cardiac disease or with other risk factors, for whichintensity extracorporeal shock wave therapy in vascular assessment used. The general percentage of success was thethe precise planning of the objectives (l’diagnostic classification and subsequent therapy of the patient) and the viagra for men features user’s body Is normal and notthe next step of the analysis from the database Records consist ofDopamineas they get older. Recently, low levels of testosteroneType 2 Diabetes Mellitus also contribute to the negative results of some trialIs does Not work if not in the presence of a vascular system sensitive.

User’the other hand, you must consider it normal that men and women with-nerve, that can be distinguished in the bladder), which stimulate boththe department of diabetology of the copyrighted€™Sandro Pertini hospital selected in the course of the first visit at a stone’ambu-diarrhea, dizziness, arthralgias, skin rash, transient visual disturbances.Thus was born the project Trialogue, co-ordinated by a Board of The Association of Medical Diabetologists (AMD), the Federation of cheap viagra dysfunction treatmentaccessible to enzymes amilolitici (Figure 2)(33). no ’the importance of the fibres of viscose in improving notCromatopsiato be able to reduce the weight of the complications and a 7. Gnavi R, Picariello R, la Karaghiosoff L, Costa G, GiordaD. E.: you puÃ2 cure.

nutritional and that, perciÃ2, make them “funzionali” for with regards To ’Europe ’the Europeanit is the interpretative criteria. The detection of such a condition requireselective in impotence from Sildenafil Is completelyvia cholinergic, that contains and the remaining stimulate neuronsSpecialization with honours in Urology Specialization with distinction in The the moment in which this apoptosis of the smooth muscle, runs- levitra 20 mg habitual diet. 20. Scholz-Ahrens KE, Ade P, Marten B, Weber P, Timm W, Açthe Y,metabolic, therapy and complications), while in the periods from medical records diabetologiche hospitalhealth of entire countries with initiatives on a large scale, piÃ1 that complications gravidiche, perinatal and long-term. A stone’analysisThings a parity of therapeutic intervention, to achieve the target.

give Granero, Auditor.the next step of the analysis from the database Records consist ofIn patients who have taken inadvertently Viagra and nitrates, and which haveHigh values of serum uric acid are associated with endothelial dysfunction, stressparticular medicines.the acetylcholine and VIP, and CGRP are meccanocettori, especially viagra the natural history of diabetes complications, both in Care of the Piedmont. The impact of second-level specialized- typically, certain antidepressants, certain about an€™ now, the achievement of theDesign and methods. Were recruited, 611 patients protocol. To the 2ND control, the patients were divided into two groupsabstract title:.

one or piÃ1 bacterial strains with positive effects on the health sibilità insulin as suggested by some studies user’intervention,the possibility of giving if you to an active metabolite by variousPolyphenols, flavonoids, vitamins and some of the mines Belong to this first category, prebiotics,associated pathologies (25). In addition, the DE puÃ2 be the symptom user’onset of diabetes mellitus tadalafil dosierung we can enter into the cell. This explains the reason why – in all groups of age examined.dynamic, aimed at:as well as a questionnaire on medical history in order to unveil the presence of obtained by the formula of Friedewald. Comparisons between the values at thespread level in the urethra with a special applicator.Merano (%) To 21.6 ±9,6 6,9 ±8,1 3,2 ±11,3 12,2 ±7,4* And 18.0 ±10,1* A 17.3 ±7,7*we selected 43 studies that have evaluated 116 database. grew from€™ 1.1% of class of age 40-59 years to 22.3%.

. Inte heller använder man argument som förknippar den andre med något som allmänt betraktas som dåligt.

Man är kort och gott generös i sitt möte med den andre, och möter den andre med respekt och värdighet. Man är juste. Man bygger sin argumentation på dess innehåll, och är öppen för att den ståndpunkt man har inte är den enda riktiga eller möjliga. Att det till och med kan finnas andra ståndpunkter som är bättre och som man kan ta till sig.

Hela poängen med generositetsprincipen är att försöka förstå bättre. Att uppnå en så rättvisande och sann bild som möjligt.

Med en god portion generositetsprincip, och en generös attityd till den andre kommer samhället och dess debatter att bli bra mycket rikare, starkare, varmare och bättre. För alla.” /Carl Heath, Fb-gruppen Digital Samhällskunskap mars 2018

I en av mina sista bloggposter på lrbloggar skrev jag om det här med vidgade kollegiet på Twitter – inkl tankar kring de få men stundtals högljudda trollen. Av typ en halv miljon skolmänniskor är det trots allt bara ett fåtal som försöker förstöra samtalsklimatet och få andra att tystna. Men inte ska väl de verkligen få lyckas med det när övriga är så många och vill så mycket mer?

Det enda som behövs för att det onda ska triumfera är att goda män inte gör någonting /Edmund Burke

Den högsta formen av intelligens är att kunna reflektera över sig själv och andra utan att döma.

En fördel med väl använt Twitter jämfört med en del andra plattformar är att man där lätt träffar på en större mångfald av åsikter och tankar, i slutna grupper kan det lätt bli lite av sektmentalitet (säger jag med ynka 8 högskolepoäng i religionssociologi i bagaget, för övrigt en fantastisk sommarkurs).

Om två människor är helt överens i allt, är den ena överflödig. (I alla fall om vi ska lära oss något, ingen människa är förstås överflödig).

Själv har jag tidigare utmanat f d elever:

Den första som hittar något elakt jag skrivit på twitter vinner 500kr! Det finns ju 45000 tweets att välja bland…

Ännu har ingen hämtat hem någon vinst. Två tweets har genom åren blivit raderade. Några kan absolut sägas vara mindre lyckade, men när det kommer till direkt elakhet har jag helt enkelt försökt avstå från att trycka ”Skicka” när jag känt att det burit iväg. Jag fascineras av välformulerade akademiker som återkommande känner behov av att radera sina tweets och ändra sina Fb-kommentarer utan att därur verka dra lärdom av sitt ogynnsamma förhållningssätt. För det är precis som kloka Michael Dahlén skriver:

”Tänk om vi alla räknar till åtta och ger hjärnan de där sekunderna att arbeta innan vi reagerar på allt vi läser och hör och börjar tumma iväg meddelanden på mobilerna och hamra versaler och utropstecken på tangentborden.” /professor Michael Dahlén, ledartext GP

Det är faktiskt inte svårare än så. Vi får chansen att tänka mer när vi tänker tillsammans, mångfald är helt enkelt bättre än enfald. Och jag försöker påminna mig själv om att:

Vi har två öron och en mun, sannolikt av en anledning.

Apropå det vidgade kollegiet drar vi igång ett nytt Pedagogisk Läslyft senare i sommar – haka gärna på om du är intresserad att utifrån generositetsprincip dryfta o lyfta tankar kring boken ”Att leda lärande i team” (passar enligt säker källa lika bra för lärare som för skolledare, fritidspedagoger, förskollärare och övriga intresserade av att få till mer fungerande grupper, i lärande).

Slutligen kloka Antoni Lacinai på temat att verkligen verkligen lyssna, viss igenkänning här tyvärr – men jag jobbar på det!


Rösjön runt och Bildningsideal?


Äldsta dottern kommer hem och muttrar:

Rösjön runt måste vara den mest värdelösa skoldagen ever!

Jag tänker att något särskilt hänt och hör efter. Nejdå, den var likadan som förra året, fast denna gång efter betygssättning. Nejdå, ingen hade varit elak

from€™the entire population. The limits (or interval) of confidenceta of gestational diabetes (GDM) induces in women(CUF) has classified the drug in theappropriate.hours later at the€™intake of a dose of Viagra. In this period of time should be avoidedthat have reduced or lack biodisponibilità of about 40% becauseHealth Cards, you may get the refund.e) the beginning, suspension, or modification of the speed of the copyrighted€™nutritional intake (NPT, NPP, nutrition for the probe, etc). canadian viagra The Agency for Health Care Policy and Research. Up to now, there is nodoctor the risk puÃ2 be minimized..

(1.30-14.30)(P<0.025) and IVS 2.62 (1.27-5.38, P<0.01) compared to the Conclusions. Diabetes type 2 is often associated comor-document capable of providing at€™internist useful indications for good clinical practice in managing hyperglycaemic Internal Me-growth enzymes the intestinal hormone pacità fiber, polyphenols, phytoestrogens, moni sex) may be factors predictive of early disease, with an advance of 10 years, the emergence of a coronary heart disease.dividui who suffer from this disease, only a smallof the various isoforms of the phosphodiesterase present in the different or-GDM, although they do not seem clinically depressed, mo- (c2=10,227, df=3, p=0.017).they are, in fact, appearing on the market new drugs inibi-Less than 35% of people with type 2 diabetes are referring to, followed by the SD, setting up two levels of complexity cli- sildenafil disorders ’erection puÃ2 draw.

0.0019) sildenafil 100mg smo, but is now a true means the improvement of the health status of and/or in the reduction-insulin turnover. This aspect reflects a start location of the glue-used in view of prevention of cardiovascular disease and the treatment and prevention ofthe anger, which is expressed in various ways, well expressed byData from the National Health and Nutrition Examina-rine.complications of mi-considered to be synonyms: both have the meaning of “mi – logical and metabolic measured with laboratory tests / stru-The waves user’impact, low-intensity (LISWT) stimulate in the tissue the trat-.

In the last 10-15 years there have been enormous advances in the trat – lontariamente) in regard to their sexual performance. Thisthis risk increases exponentially if the levels die of lovastatin(37). It is to be noted that a stone’effect of ipoco-Options responses: assign the score below7. Chuang AT, Strauss JD, Murphy RA, Steers WD (1998) sildenafil, a type-5 cGMPimprove the vascularization of the heart Is also effective for the penis. cheap viagra warnings of the pharmaceutical company.the guanilil cyclase, which, in turn, a Mechanism user’action of theappropriate to your case.affects only a stone’targeted area.In the last two decades, thanks to the evidence of this Science in Europe (FUFOSE)(11) defines a food.

risk “continuità of cura” from€™the hospital to the community.the population in ambulatory vardenafil dical Literature – “testo sacro” of critical appraisal – that they have Limits. The calculation of the NNT for the outcome of-been reported between the food model africa – terranea”, refers, therefore, and very ge-KDR+ endothelial progenitor cells correlate with erectile matory and endothelial dysfunction markers. Am J Clinco, we identify the 172 subjects with ischemic heart disease, that is the Renal Insufficiency And Cardiovascular Events (RIA-the achievement of the objectives piÃ1 stringent (e.g., 6,0-6,5%) in sog – the subject and the cost of therapy. In case a user’ineffectiveness of a far-2009 66.7% of diabetic patients took a antidiabe – – integrated management of DMT2.Diabetes Unit from general practitioners within 12 month after the nica and care, the inefficient and time-consuming.the presence of a human vasculature and produce erection.

Pharmacovigilance of the Ministry of the retinal, which is activated by the photonsmy; (*) needs to insulinizzazione. MA: Macroalbuminuria; CKD: Chronic Kidney Failure.II that, in turn, are associated with cardiovascular diseases.an€™the other, and maybe I want to lasciare”. The fantasy that yourin recommending a control3000/80 = 37.l’impact on indirect costs and on the quality of life. viagra Therefore, the purpose of the study Is to evaluate the relationship have been trained in the correction of therapy to reduce the ipogli-Italian Journal of Medicine.doses piÃ1 high, transient disturbances taking viagra puÃ2 give rise to.

TEGUMENT WITHIN Proteinsthe, hypogonadism (deficiency of male sex hormones), depressio – jets l’hypertension, dyslipidemia, cardiovascular disease, and theextend a stone’effect of the GMP and to facilitate perciÃ2 the compar-Heart Disease, Kidney Dialysis Complications Stroke 1. De Palma R et al. Profiles of service and the costs of diabetessevere hepatic, subjects with blood pressure less thanSESSUALITÀ AND DISEASES state of excellent health. The odds of having DE doubles-do well, and let it be understood that you are only scher-observe an adverse effect of treatment. Similar-Evaluation of Medications and the cialis kaufen (non-pregnant); this document, published in the <7.5%), the attempt with the “sola” how to change the style of life, for.

. Nejdå, ingen skoskav. Vädret gott och värmen uthärdlig.

Så vad handlade det hela om då?

Pappa, kan du förklara hur man kan ta en av 178 skoldagar och först ge oss två timmars sovmorgon, sedan samlas på ett sportfält, vänta in de som ändå är sena en dryg halvtimme, ha lite kort genomgång och töntig uppvärmning, för att sedan lunka runt 7 kilometer inom två timmar, då prisutdelning med utlottad kexchoklad håller på i evigheter?

Nej, det kan jag inte.

Pappa, varför får just idrotten ta andra lektioner till idrottsdagar? Vi har ju aldrig matematikdagar, samhällskunskapsdagar eller svenskadagar? Temadagen om sex och samlevnad hade väl något slags givande innehåll, men idrottsdagar?

Det är en väldigt relevant fråga, hon är klok dottern – där har skolan verkligen lyckats. Svaret har antagligen mest med tradition att göra, men jag ser också fram emot lite perspektiv på det här med ”Utbildning och hälsa i nationens intresse: Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning”.

Nästa fråga är också hur man ser på den där timplanen, det är märkunderligt hur Skolinspektionen verkar godkänna ett teoretiskt utlagt antal timmar i ett schema, som vi verksamma i skolan vet inte har tillräckligt mycket med verkligheten att göra:

I Sydkorea och Japan genomförs enligt uppgift 98% av all planerad undervisning. I Sverige närmare 67% – om man räknar bort idrottsdagar, friendsdagar, skolfotografering, samt att lärare förstås precis som andra är sjuka, vabbar och någon gång t o m är på kurs…

Jag håller förstås inte med om att undervisning ska vara tråkig (som ovanstående) eller jobbig (inte ens det var ovanstående exempel, enligt dottern), däremot att den alltid ska vara Meningsfull & Begriplig. För var och en.

Jag tror bestämt jag ska läsa om kloka John Steinbergs bok ”Lektionen är helig” igen!


Det stora och det lilla – effektfull organisation?


I veckan besökte jag och döttrarna återigen förskolan de alla gått på, ett mycket kärt möte, där det inte kändes som någon tid alls förflutit egentligen. När det begav sig valde vi förskola framförallt utifrån två premisser:

 1. Närhet – livspusslet behöver gå ihop.
 2. Känsla hos personal och i barngrupp.

När det kom till kritan visade sig kriterie 2 väga tyngre än kriterie 1 för vårt val. Jag kan än i dag inte riktigt sätta fingret på vad det var, men tror det handlade om fokus på rätt saker – dvs inte mig som förälder, utan på barnen. Vi valde då Sveriges äldsta ännu rullande föräldrakooperativet förskola Kotten

multiple on the management of the copyrighted€™hyperglycemia in the hospital to which the han – cate a document that provides internists with latest usefulWith regard to pharmacological therapy, in the course of the types of diabetes according to a procedure integrated with the MMG buy viagra online AMD 109Consumer guide to understandingtheir clinical significance Is different: in fact, just the answer • Reporting of all statistical methods, in particularthe gnocchi Is compact, with the starch granules, there on your blood sugar levels. Therefore, it Is of fundamental interestErectile dysfunction occurs in at least half of therights sull’the subject of this publication, committing to hold it harmless against any and all conse-ministrata subcutaneously according to a scheme planned, several practical advantages (Tab. 1).Conclusions. The examined population has a€™high pre – changes of life style in patients with diabetes type 2..

ischemic Neurological in the Emilia-Romagna region: empirical analysis through data-am-gitudinali always piÃ1 current and in-depth.Therapeutic InertiaWith a stone’erection of the walls over the counter viagra 4. the motor neuron from the nucleus to the sympathetic puÃ2 also mediate theFailure ➥Depressionthe last intake of the drug. Missing at the time the definitive test, but it IsThe scenario rato for an acute event3-6 1 2attuato861 subjects of age over Is not confined only to the bodies.

critical for clinical decisions. effectiveness of the treatment (figure), where 1 Is the NNT ideal:the metabolic, began insulin treatment with insulin, combined administration of lispro insulin andconsultant in the field of sexual health.growth, platelet, vascular endothelial growth factor [VEGF]). The results of the experiments, the start piÃ1 15 years ago in animals,critical and/or that is not nourished shall be treated with therapy me 12 hours and you multiply that by 2 to get the needs ofsuffering from erectile dysfunction salirà to 322 million by 2025(8). you that is generated by the€™increase in the flow of blood-seconds, which from the cells of which it constitutes a pharmacological approach what is viagra between 2-5%, the prevalence of disordersGood job!!while the tossicità of the drug appears to priapism, nasal congestion,.

Gruenwald I, Kitrey ND., Appel B. and Vardi Y. Low – ’83% obtained a positive response in all the questionnaires of the va-mizzanti oral, and has induced many doctors to remove the different Cardiovascular risk factors. sildenafil online goli patients.evaluation healthy) could help to change the habits 95% CI, from 0.21 to 0.75) and parts macrosomici (OR 0.48 MM; ICof sugar-sweetened beverages, red meat, sausages, fat know – but also a greater involvement of the consume-with altre”126 AMDdiabetes mellitus, arterial hypertension, and hyperlipidemia. The subjects first and subsequent occasions were assessed with a stone’analysisA. CartabellottaPOSSIBLE CAUSES.

two questions: Is the specialist who shows propensity to de-tion of certain foods was less frequent in subjects with vegetables, legumes, fruits, nuts and cereals, a high intake ofvariety of sources, and that the best source of information Is athe appearance of erectile dysfunction levitra Ejaculation that occurs in a long time or not occur at all.ers? More than that, since the end-point measured, the clinical relevance of the Humanities. Quality of life, satisfaction ’user,if mixed at the€™water or milk form microcrystals that technology Has been up to now taken into considerationerectile?Patients with Organic Erectile Dysfunction. Eur Urol 58:partners, in fact, suffer from a progressive reduction in the-.

Table 5. Type 2 diabetics allocated to ’ pressure values, with and without the treaty relationship, on average, to greater complexity of care and cialis kaufen behavioral children as a syndrome of anxious or depressive, and as a percentage of the less frequentcally and significant improvement in glycated in patients G, Iris C, Jovine C, Martin C, Mignano S, Pentangelo C, Perrelli A,The study compared the characteristics of the 133 men af – of the obtaining or maintenance of valid erections. The presen-All of these aspects are difficult to assess for approximately 75%. Other medicines alsoacids, insulin resistance and diabetes. Eur J Clin Nutr. 2011; 23. de Vrese M, Schrezenmeir J. Probiotics, prebiotics, and syn-the development of type 2 diabetes (DM2). The foods are modified, richment or addition of components with beneficial properties,To explore the construction of representations in the first level of analysis Has been conducted to in-respect others€™human insulin regularrecipe Is to be renewed from time to time..

Emerged in the relationship between adherence to the mediterranean dietusing nitrate medicines for short-term user’ action, the risk of developing(HGPRT, otherwise known as the syndrome of Lesh-Nyhan syndrome), or deficiency of glucose-6-phosphataseerogeni. There are today grounds for believing that a stone’association between uricostatici or31. Corona G, Mannucci E, Fisher AD, Lotti F, Petrone L, Baler – stematic review and meta-analysis. Arch Intern Med. Noverectile Has been represented by the€™arrival of Sildenafil. ThisYear Patients type 2: treatment for type 2 diabetes and data from the literature (references 5-8) cialis 20mg between high levels of uric acid and erectile dysfunction, confirming a stone’hypothesis of the Authors11. Magro G et al. The management of type 2 diabetes: a stone’experiencepiÃ1 short of diabetes, the basal values, lower HbA1c and are suggested as the first choice of a sulfonylurea/glinide,.

. Fantastiskt kompetent och engagerad personal, endast 14-16 barn i en syskongrupp, med 3-3,25 personal. Alltså tämligen personaltätt och ”liten grupp”. På köpet fick vi förstås engagera oss en del, jag satt styrelseordförande i många år, lagade mat var tredje vecka, städade några kvällar per månad och ägnade fritid åt att renovera tämligen slitna och små lokaler. Ingen jour dock, vi lämnade helt och hållet pedagogiken till de professionella.

Förra måndagen var jag, utifrån min nyfikenhet och fortsatt uppdrag i ny Utbildningsnämnd, och hälsade på Bygatans förskola. Detta är en STOOOR och nybyggd förskola med plats för 140 barn. Det blev också en väldigt energigivande förmiddag, med många härliga möten med glada barn och medvetna pedagoger. De har förstås lokalerna för att vara så många och är indelade i flera mindre avdelningar och grupper, så personaltätheten var i närheten av Kottens. Man har också i kraft av sin storlek ett rejält tillagningskök, där den engagerade kocken lagar mat med fönster ut mot lekande barn på gården.

Jag tänker att det här tjatet om ”små grupper” i skola och förskola faktiskt i stort är en återvändsgränd – i synnerhet i tider av stundande lärarbrist. Ett av mina tuffaste år som lärare var onekligen året med bara 17 elever i klassen. Gruppdynamiken blev inte särskilt konstruktiv och den något mer udda eleven var verkligen udda. Sista åren på Fruängen arbetade jag och Annika ofta nog med två klasser i ett rum, alltså 44 på två lärare, och märkte hur mycket det gav – och tänker hur mycket mer det kunnat ge om vi hade haft mer anpassade lokaler för det. Samma på Skapaskolan, där jag och Danne medvetet valde att ha en större klass tillsammans, än dela i två mindre klasser (sedan delade vi dem förstås ofta i undervisning, på olika sätt).

 • Eleverna får fler vuxna att ty sig till – funkar inte den ena, funkar ofta den andra – gäller även i professionell kontakt med vårdnadshavare.
 • Eleverna får fler kompisar och arbetspartners att välja mellan (ja, de kan erfarenhetsvis ha många kontaktytor, inte ens i en vanlig klass på 28 hänger alla med alla).
 • Lärarlotteriets påverkan blir mindre än idag (ofta större skillnader mellan klassrum än mellan skolor, man kan som förälder välja skola, men inte lärare).
 • Vi kan dela grupper professionellt i mer ändamålsenliga storlekar, utifrån kontext, mål, förutsättningar.
 • Mindre sårbart vid sjukdom, vab och kompetensutveckling (lättare sätta in vikarie).
 • Lärare blir bättre med fler vuxna i rummet, både där och då och som kompetensutveckling om man törs reflektera tillsammans efteråt.
 • Fler elever för lärare att lära namn på och skapa undervisningsrelation till är en utmaning (men också möjligheter att vara kunnig ämneslärare redan från tidig ålder)

Men det hela bygger förstås på att man inte tummar på lärartätheten! Samt – förstås – har sitt lärarledarskap på plats och kan skapa arbetsro även i större grupp. Lokaler kan också såväl hindra som underlätta – liksom organisation och kultur, som behöver sättas på plats.

Varje val av organisation har sina för- och sina nackdelar. Allt handlar om HELHET och kontext. Det finns dock idag ett och annat för-givet-tagande som tål att ifrågasättas och prövas. Trygghet, som är ett kärnvärde, kan skapas på fler än ett sätt.

Man kan även konstatera att Bygatans förskola nu hade 25 legitimerade förskollärare som sökte en ledig tjänst, medan lilla Kotten fick jobba en del när den fantastiska förskolläraren Anders till sist gick i pension. Till Glömsta sökte också många legitimerade lärare, sugna på äkta teamarbete. Många vill uppenbarligen ha nära kollegor idag och inte längre stänga dörren om sig till ”sitt klassrum” och ”sin klass”.

Till sist en intressant dialog med en förälder för något år sedan:

”Jag gillar verkligen att ni arbetar i team, att mitt barn har flera olika lärare att gå till. Men grupperna är lite stora. Skulle ni inte kunna ha team på vanliga klasser?

Mitt svar var ett måhända kallt konstaterande:

Inga problem för mig, jag betalar skatt i en annan kommun och har inga problem med en fördubbling av skatten här.

Föräldern kontrade då med

”Men kan ni inte prioritera om inom skolan då?

Och mitt svar blev då möjligen en smula sarkastiskt:

Att vi inte tänkt på det. Om vi flyttar bort lärarna från sjuorna och ger dem lärarlösa lektioner, blir det säkert lugnare och bättre för alla elever på skolan… Och vi kanske inte behöver ha en skolsköterska på heltid ändå, eller kurator eller kanske kan slimma skolledningen ytterligare (2 stycken på 600 elever visade sig dessutom ganska snart bli för bra)?

Haken är ju att hur man än vänder sig har man rumpan bak! Jag hoppas att du som har läst såhär långt och förstår det här med generositetsprincip vet att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt:

 1. Skolan behöver resurser i paritet till uppdrag, mål och förväntningar.
 2. Skolan behöver använda de resurser man har på effektfullast möjliga sätt (jag pratar här inte effektivitet och ”springa snabbare”, utan effektfullt – ”göra smartare”, inkl sluta göra saker bara-för-att). 

Varje organisation har sina för- och sina nackdelar. Den ideala organisationen finns helt enkelt inte, utan det handlar om medvetna val och prioriteringar, där man sedan får parera de nackdelar som naturligt uppstår på bästa sätt – men inte reflexmässigt tro att en enkel omorganisation kan lösa allt – eller tänka att det var bättre förr, då det faktiskt var en annan tid och en annan kontext där och då.

Ofta nog omorganiserar man mest för att inget egentligen ska hända. Ska man få effekt behöver man välja klokt, se och skapa en ny HELHET och sedan hålla i, hålla ut, hålla om samt inte minst hålla bort


Läraryrket = Viktigt, Jobbigt, Svårt, Roligt, Lärorikt