Vad Gör Rektor? Kultur?

Det är mycket nu…

Och har också varit det en tid, därav lite paus i bloggande. Under tiden har jag förstås fortsatt fundera vad uppdraget som rektor egentligen innebär. Där hjälper även god rektorsutbildningen till med bra perspektiv.

…ledare, juristuttolkare, spontanmötare, chef, mötesorganisatör, rörmokare, teammedlem, ekonom, föreläsare, utbildare, barista, rektorskollega, medarbetare, förebild, strukturbyggare, rekryterare, betraktare, mötesordförande, kommunikatör, incidentrapportutredare, städare…

Jag inser dock mer och mer att min viktigaste uppgift nog faktiskt handlar om att vara med och skapa, vidmakthålla och utveckla en fungerande kultur. I detta uppdrag ligger förstås även organisation, struktur och rekrytering som stödjer den kultur man söker.

Kultur äter strategi till frukost. /Peter Drucker

Får man bara kulturen på plats, så kommer resten.

Det är inte lätt

events are minimal at the usual dose of 40mg (24,25) . viagra pills of all available options with patient.

. På vägen måste väldigt många beslut fattas – små som stora. En lärare förväntas enligt forskning fatta 300-500 moraliskt signifikanta beslut per arbetsdag
. Jag har ännu inte sett någon forskning om hur många en rektor kommer upp i, men sannolikt inte färre och verkligen inte med mindre genomslag. Många på uppstuds och i situationer man aldrig kunde förutse, i en vardag som aldrig blir som man planerat.

Det enda man vet, är att man inte vet.

I går hade förskoleklasslärarna kom-och-se-hur-vi-har-det för blivande förskoleklasselever och vårdnadshavare. Jag var inte på något sätt delaktig i planering utan hade som sig bör lämnat stort mandat till de professionella, men hängde runt lite om någon hade några frågor till rektor. Till slut kom de, från de många vårdnadshavarna som var där . Jag avbröts dock av en nuvarande elev som kom ut från klassrummet där hon varit hjälplärare åt de nya med orden

Här kommer jag om ni behöver en expert på hur det är att vara elev här på Glömstaskolan!

Hon tog frankt över presentationen och förklarade hur det hela faktiskt fungerar, utifrån sitt perspektiv. Lärorikt och intressant – men framförallt ett tydligt exempel på den kultur vi tillsammans lyckats etablera tänker jag.

Ingvar åker inte business class
. Alltså åker ingen på Ikea business class
. /Andreas Ekström, boken Googlekoden

Samma med vår rekrytering, där elevhälsochefen, pedagogiska utvecklingsledaren och intendenten – samt personalen – gör en stor del av jobbet. Vi testar och utvecklar anställningsintervjuer i grupp, med speed-datinginslag och gruppuppgifter och är tydliga med vad som inte är förhandlingsbart om man väljer oss. Det tror jag är viktigt – att både ge mandat, men också vara tydlig med de ramar som kringgärdar friutrymmet.

Vi håller i, håller ut, håller om och håller bort!

Sexåringen som berättade för föräldrarna var också tydlig:

Vi har bara en regel och den är ”Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra”. Den fungerar mycket bra, så länge vi pratar om den och gör den på riktigt
.

Joanna Lundin ger sin syn på rektor på konferens Elevhälsa 2018.