Boken VtV


”Välkommen till verkligheten” är en handbok med konkreta råd och tips, tänkta att underlätta alla lärares vardag. Både nya och erfarna lärare finner här hopp, stimulans och inspiration!

”Som lärare ska du vara ledare, möta elever i grupp, bygga grupp, skapa arbetsro och hantera konflikter. Du ska möta såväl föräldrar, enskilt och i grupp, som kollegor och skolledning. Inte minst ska du planera arbetet och disponera tiden väl. Läraruppdraget omfattar allt från yrkesetik till klassrumsmöblering och förvaring av elevkort.”

Boken lanserades i samband med Bok o Bibliotek 19/9 2002, vi hade även en boksläppsfest på skolan dagen efter med elever. Boken är utgiven på förlagshuset Gothia (numera uppköpta av Ekelunds som är uppköpta av Gleerups), jag har de sista exemplaren hemma om någon önskar köpa den. Det är klart det märks att det gått ett antal år (inte minst är kapitlet om att sortera papper för mig obsolet), men en hel del ledarskap och annat är högst tidlöst. Att 20-talet kritiska vänner läste igenom och kommenterade manus innan tryck gjorde stor skillnad.

Boken hänvisar inte i första hand till didaktisk litteratur, pedagogisk teoribildning eller forskning. Inte för att det inte är viktigt, men för att den inte gör det. Den bygger i stället på lärares självupplevda vardag och verklighet. Jag ser den som ett gott komplement, som tillsammans med lärarutbildningens pedagogiska teori och god reflektion kan fylla en viktig plats i nya lärares introduktion och induction.

I sin omsättning av teori i praktik används boken i flera skolor – även på gymnasiet – för att få fart på den pedagogiska diskussionen och som en del i nya lärares introduktion. Den erbjuder också ett mycket gott diskussionsunderlag på lärarutbildningarna. Jag har träffat på många nya lärare som sagt

“Tack för boken, det var den som gjorde att jag klarade mig första året”.

Utdrag samt bokens innehållsförteckning:

Inledning

Så står du där en dag. Studier som, när du började på Lärarhögskolan, kändes som härifrån till evigheten är helt plötsligt avklarade. Är du redo? Från lärarkandidat utan större ansvar än för dig själv och din utbildning, ska du nu ta steget att vara lärare, med ansvar för en stor grupp barn och deras utbildning. Det steget är inte helt lätt; många vittnar om hårda första år i yrket innan man fått lite rutin och verkligen inser att man är lärare. För en ny lärare, som bär med sig en utopi om den ideala klassrumssituationen, kan det bli svårt att hantera verkligheten…

Jag tycker det är otroligt roligt att vara lärare. Det är ett spännande,intressant, utvecklande och flexibelt yrke. Ingen dag är den andra lik och jag är med och sätter scenen. Det jag upplever när jag ser stjärnglansen tändas i elevens ögon har jag inte funnit i andra branscher jag provat.Alla rutiner, förutsättningar, behov, traditioner och knep som på något sätt ska förvärvas och inlemmas i dig och din lärarroll – det är ett digert arbete, det vet jag. Det är ett arbete som kräver engagemang och ständig reflektion. Bokens tankar och råd ska inte användas oreflekterat och okritiskt. Tanken är snarare att ge dig några funderingar och råd på vägen….

Ledarskap

”Jag tycker att en bra lärare ska vara snäll och sträng, men inte för sträng ochinte för snäll. En bra lärare ska kunna säga till i rätt tid. En lärare ska ocksåvara rättvis och inte ha några gullepluttbarn i klassen.” /Madde, 13 år

Människosyn 16

Elevsyn 17…

Jag är övertygad om att barn vill lära sig. Jag tror också att de vill och kan ta ansvar både för sitt eget lärande och för sin omgivning. Varje elev är en individ med individuella förutsättningar, behov och möjligheter.Skolan är både min och elevernas arbetsplats. Jag som lärare får lön för mitt arbete i form av pengar (och inre tillfredsställelse). Eleverna får lön för sitt arbete i form av kunskap (och inre tillfredsställelse).Barn tar i allmänhet precis så mycket ansvar som det förväntas av dem och som de av oss vuxna tillåts ta. Jag är dessutom övertygad om att allt har förbättringspotential – allt kan bli bättre. Du når inte lika långt med alla elever och du måste sätta realistiska mål för din lärargärning.

Undervisningsidé 18

Förhållningssätt 18

Ett bra ledarskap utövas i spänningsfältet mellan full empati och diktatorskap. Lika viktigt som att markera var gränsen går, är att ge utrymme och ansvar åt alla i gruppen. Gör klart för dig själv vad som är viktigt att du som lärare bestämmer och vad eleverna själva bör få bestämma över….”Försök inte gå in för att bli omtyckt, utan var en tydlig ledare som bryr sig –det vinner du på i längden.” /Josefine Olsson, lärare Jag har sett att det medvetet går att skapa ett öppet klimat i en grupp men jag har också sett tråkiga exempel på motsatsen….

Demokrati och inflytande 21…Demokrati är sällan lätt, men det är det bästa system vi känner till. Och det hänger på oss deltagare – demokratin måste ständigt återerövras om den inte ska gå i stå och försvinna.Hur beslut fattas ser jag som en mycket viktig del i demokratin. Beslut genomgår oftast fyra faser:…

Att sätta gränser23 En av dina viktigaste uppgifter som lärare och vuxen är att sätta gränser.Att inte tydligt markera när våra gränser nås eller passeras är ett svek mot våra barn och något av det sämsta vi kan göra som vuxna. Barn måste få möta tydliga vuxna som är starkare och större än de själva, då växer och utvecklas de sunt. Detta är något som jag verkligen tror på.”Konsten att vara vuxen förälder är att stå ut med att tillfälligtvis vara impopulär när man tar de beslut som måste tas.” /en mamma på föräldramöteVad är problemet om en elev vill sitta på bordet i stället för på stolen?…

Kan inte eller vill inte?25…En dag satte jag upp två skyltar i klassrummet som det stod ”KAN”respektive ”VILL” på. Sedan pekade jag på dem när någon elev sa ”Jag kan inte.” och frågade om det faktiskt var så att eleven ville men inte kunde, eller tvärtom. Det blev en tydlig och konkret hjälp för flera elever.”Bättre vilja men inte kunna än att kunna men inte vilja.” /Sören Holdar, mellanstadielärare

Etik och moral 27

Ömsesidig respekt 29

Personlig eller privat 30

Beröm –befogat och rättvist 32…

Vad ser du?1+2=33+4=77+8=151+5=66+7=141+4=55+6=111+1=22+3=55+3=8

Ser du att ”6+7 blir inte 14, det är fel” eller att ”nio av tio tal faktiskt ärrätt räknade”? Ditt val av perspektiv är inte oväsentligt. Att situationsanpassat kunna skifta perspektiv som lärare tycker jag är mycket viktigt – ibland är det felen som ska fokuseras, ibland är det mer ändamålsenligt att fokusera på det som är rätt.Jag har också satt upp en skylt i klassrummet med budskapet: ”Det är tillåtet att göra fel, men inte tillåtet att inte lära sig av dem!” Detta som en liten påminnelse för eleverna och mig.

Ditt verktyg kroppen 35Det är inte byggnaden, läromedlen, klockan på väggen eller OH-apparaterna som gör skolan till en bildningsinstitution. Det är lärarna.Och det är hela lärarna. Kropp och intellekt går inte att särskilja i minvärld. Se till att använda dig medvetet av din kropp och se till att vårda den. Jag lånade en gång en stegräknare. På den veckan, som var en ganska normal vecka, gick jag inte mindre än arton kilometer i skolan! Att detta kräver bra skor och god allmänkondition är inte svårt att förstå. Ta hand om din kropp – och sluta absolut inte träna ”för att du inte hinner”.

Använd din röst väl 35…Att höja rösten kan fungera som punktinsats men får inte bli ett normaltillstånd. Skriker du ofta i affekt för att få tyst anger du den tonen i klassrummet, det skapar inte vare sig trygghet eller arbetsro. Ofta kan du fånga klassens uppmärksamhet bättre genom att sänka rösten, eller helt enkelt genom att helt tystna och med kroppsspråket äska tystnad.Det är min erfarenhet. För att visa att du har något att säga kan du påbörja meningen, men avbryta och börja om meningen varje gångtystnaden bryts.

Gester,kroppsspråk,placering 38

Kroppskontakt –proffsgreppet 39

Att möta barn i grupp – bygga grupp 41

Lär dig alla namn direkt 42Ny elev till gruppen 43

Elev lämnar gruppen 43

Klassombudsman/kamratstödjare 44

Vad gör en bra kamrat?45

Faddrar 46

Samarbetsövningar och värderingsövningar 47

Opinionsmätning 48

Laget runt 49

Berättarstol 49

Ordningsregler 50

Kvarsittning eller eftersittning?5

1Utvisning 52

Att möta barn i grupp – skapa arbetsro 54

Morgonrutin 57Efter middagsrutin 58Toalettbesök och vatten?59Städräkna 59Ansvarsområden 60Träpuckar 61Kö av elever som rycker i dig 61Rörelsepaus 65Lugnstund,fruktstund 66Högläsning 67Kim-uppdrag 68Utflykter och studiebesök 68Att möta barn i grupp –placera i grupp 71Möblering 77Att möta barn i grupp – konflikthantering 79Ska vi lösa konflikter?79Beteende och känsla 80Det goda samtalet 84Mobbning 84Kontakt med hemmet 85Kontakt med skolledningen 86Att möta hemmet 87Vad säger styrdokumenten?87Ta initiativet!89Förhållningssätt till föräldrar 90Arg förälder!92Veckobrev,veckorapport 94Telefontid 98E-post och hemsida 99Utvecklingssamtal 100Föräldrabesök 104Föräldraresursen 105Läxor 105Anmälningsskyldighet 107Sekretess 107Att möta föräldrar i grupp 109Första föräldramötet 109Mer om föräldramöten 113Att möta kollegor och skolledning 116 Medarbetarskap 119 Elevvårdsteamet och annan personal 122″Dina elever ”hos andra lärare 123Gemensamma regler –kollegialitet 123Konflikter bland kollegor 124Rektors axelklapp 126Mentorskap 127 Lönesamtal,medarbetarsamtal 129 Att möta fritids och förskola 131Att planera arbetet 134 Schemaläggning 135Eget arbete 138Uppföljning och utvärdering 140Måste det alltid vara roligt?141Alla dessa papper …144 Vikariepärm 150Disponera din tid 151Omättliga behov 152Vad är viktigast?153Arbetstiden –från facklig horisont 156Arbetstiden –från min horisont 158

Avslutning 162

Alltför många lärares ambition, kreativitet och utvecklingslusta verkart yvärr fastna i ett akut lösande av vardagsproblemen. Att lärare reflekterar över sin undervisning och barns lärande tror jag är oerhört väsentligt för elevernas kunskapsutveckling. Men ska läraren få tid och kraft till att reflektera och utveckla arbetet måste det finnas grundstrukturer i vardagen som håller det löpande arbetet uppe. Det handlar bland annat om alla de små knep, rutiner och förhållningssätt som många erfarna lärare lärt sig med tiden genom ”trial and error”. Jag hoppas att denna bok kan vara ett steg på vägen, där vi lärare tillsammans höjer ribban och återtar dagordningen i skoldebatten.Varje ny generation lärare behöver inte uppfinna hjulet för att kunna reflektera kring det. Det måste väl vara mer effektivt om en del av varje ny lärares induction bestod i att man fick del i en stor verktygslåda med praktiska verktyg att reflektera kring. Beprövade hjul och verktyg som man kan samla, prova, förändra, förkasta och utveckla vidare i stället för att tillverka hela verktygslådan medan verksamheten pågår. Jag tycker lärarhögskolan här borde vara ledande inte bara i reflektionsteori, utan också i metodutveckling och – faktiskt – metodförmedling. Efter att ha gett lärarstudenterna grundverktygen, förmåga till kritisk akademisk granskning och reflektion, borde man kunna lita på sina vuxna studenters utvecklingsförmåga och utvecklingsvilja. Jag anser att lärarhögskolorna även borde ta en mer aktiv del i lärares induction,vilket samtidigt skulle ge gyllene tillfällen till utvärdering och vidareutveckling av lärarutbildningen.Läraryrket är ett jobb där man kan ha genuint roligt varje dag. Som lärare vet vi aldrig var vår påverkan tar slut. Vi påverkar helt enkelt evigheten. 

/Magnus Nyberg Grundskollärare (bytte i samband med giftemål efternamn tre månader efter jag skrivit boken, opraktiskt)

 1. Tack till alla ”Kim” och ”Mika” som lärt mig så mycket om så mycket. Tack för att jag får vara med på er resa! DS. Tack alla experter! Denna bok skulle inte ha blivit vad den blev utan ovärderlig hjälp även från andra experter

  tipo 2 nella provincia di Bolzano weak territorial assistance that leads mainly to seek support by theCarissimi ricercatori e amici della ricerca AMD,con questa breve newsletter vi riportiamospazio che a tante altre. I motivi sono vari: un po’ per pudore appunto,Summary RisultatiPsychosocial History viagra pharmacie nel maggio di quest’ anno. E’ stato vasodilatazione indotta dal sildenafilottobre 2012.da iperplasia prostatica di grado severo e/o insorti da lungo anziani e di mezza età che hanno bassi livelli di testosterone.controllato, in doppio cieco contro Le reazioni avverse rappresentate da• “C’è un’altra donna”.

  individuo presenta incapacità a sviluppare un’erezione suffi-zialmente sovrapponibili nei due sessi, seDisegno e metodi. Sono stati esaminati 825 pazienti affet- dell’ ipokaliemia (1.2% vs 3%, rispettivamente, p< 0.001).reevaluate their current treatment choices.trombolisi. L'unica differenza è che, per questi pazienti, i nitrati sono controindicati.mento neurogeno (che presiede39guigni e linfatici), che è uno degli elementi comuni a tutte le al- viagra köp soltanto occasionalmente si può assistere a una fortuita co-Grading of.

  – tipicamente certi antidepressivi, certi di circa un’ ora il raggiungimento delnervose, che vengono distinte in della vescica), di cui stimolano siae perciò rientra in una strategia di riduzione del rischio car- cardiovascolariin British Medical Journal del 19Pour l’effet rapide on recommande de prendre la dose de 10 mg.Psychological processes such as depression, anxiety, andcorpi cavernosi, determinando quindi il raggiungimento dicontroindicati se si utilizza Viagra.Le Viagra et le Cialis sont utilisés par des hommes depuis 18 ans ayant le problème de la dysfonction érectile. cialis e Malattie del Metabolismo; 2 Centro antidiabete, Dipartimento di.

  sentono dolore. Le sessioni di terapia sono eseguite in genere 1 volta lamanda è indirizzatapenile prostheses may be associated with high ratessonno REM, ma che non provano un picco massimo in media a un’ora(farmaci per via orale):Definizione. È il numero di pazienti da trattare perSezione del Sistema Nervoso Vegetativo che comprende tutte le fibreAujourd’hui, il est le moyen le plus moderne pour améliorer la puissance, qui a tous les avantages de médicaments déjà connus comme le Viagra, mais le Cialis n’a pas de désavantages.stato di coscienza renda sicura la deglutizione. togestione della malattia diabetica in stretta collaborazione con cialis france sans ordonnance 2006 8.2 ± 1.2 16.1 7.9 ±1.4 26.9.

  F – Gestione dell’iperglicemia nel paziente in avviati alla valutazione diabetologica per la definizione dellasistolico o dopo infarto miocardico; in tal caso, possono rap- re un’importante riduzione d’incidenza di diabete, rispetto a viagra sia sempre più alta, a parità di età, nei diabetici. Da ciò pos-coinvolge diversi neuromediatori generalizzata, abbassa la pressionela guanilil ciclasi che, a sua volta, Meccanismo d’azione delCurieusement, la découverte du Viagra a été occasionnelle.AP e 202 con AT. I’intervallo di tempo medio tra diagnositamento ipotensivante. impatto cardio-vascolare, secondo indicazioni della letteraturatica benigna hanno stabilito che, in presenza di disturbi urinari e, specificamente di quella da malattie cardiovascolari, in uominispondente al quintile inferiore. Definizioni: Microalbuminuria glioramento globale di entrambi i sottogruppi; si segnala tuttavia.

  analisi statistiche.8L’effet du produit a été évalué par plus de 3000 hommes de 19 jusqu’à 87 ans.La salute sessuale è lo specchio della salute maschile. Diabete, vano e addirittura triplicavano o quintuplicavano tra chi si definivacritico e/o che non si alimenta deve essere trattata con terapia me 12 ore e la si moltiplica per 2 per ottenere il fabbisogno di propecia comprar Tabella 1. Tipo di terapia. Tabella 6. Principali indicatori di esito. Confronto tra alcuni indicatoricasi di T2DM.Patients usually do not volunteer their problem with ED.recente di ictus o di infarto del questo tipo sono da escludersi.Attualità.

  selective cialis for sale Raccomandazione 11. L’iperglicemia nel paziente Metodo: si calcola la dose di insulina e.v. infusa nelle ulti-tà di Roma “Sapienza”, è stato predisposto un ambulatoriopopolazione indagata è risultataVardi Y., Appel B., Jacob G., Massrwi O., Gruenwald I., Can2. Tofade TS, Liles EA. Intentional overdose with insulin and need for intravenous glucose following intentionalerettile. Tale problematica necessita tuttavia di ulteriori studi volti ad approfondire ilcardiovascular symptoms – discuss compliance and any recurrence of spontaneousincluded in the top four perceived causes of ED – evenla sua sicurezza non è stata finora Sicurezza ed efficacia del sildenafil in.

  . Många har varmt delat med sig till boken, många har läst utkast och kommenterat med ”Detta har jag lärt mig i verkligheten, en sådan här bok hade behövts redan i lärarutbildningen.”Ett stort tack till er alla! Jag vill särskilt lyfta fram: Peter Bengtsson, grundskollärare i Malmö;Gunilla Petersen, grundskollärare i Tyresö, Kerstin Grant,lågstadielärare i Skottland; Karin Lewander, lågstadielärare i Nacka;Susanne Söderhielm-Blid, skolsköterska i Fruängsskolan; RogerJohansson, grundskollärare i Tingsryd; Petra Adolfsson, grundskollärarei Rosengårdsskolan, Malmö; Elisabeth Wermeling, specialpedagog iFruängen; Anders Nilsson, mellanstadielärare från Kalmar; SörenHoldar, mellanstadielärare i Sollentuna; Lena Lindquist Albinsson,lärare och regionalt yngreombud i Avesta; Maria Yli-Tokola,grundskollärare i Farsta; Tobias Lundberg, danspedagog; BarbroWestlund, lågstadielärare i Fruängen; Maria Danielsson, lärare ochstadsdelsombud för LR Spånga/Tensta; Ann Sjöling och Lena Holroyd,fritidspedagoger i Fruängsskolan; Lena Killgren, lärare ochfritidspedagog i Hägerstensåsen, LR-Stockholm, Pernilla Ahlqvist ochJenny Gustavsson, nyutexaminerade grundskollärare i Fruängsskolan;den som lärt mig mest om gott ledarskap i livet – min far.Tack också till Lärarnas Riksförbund som gjorde tillkomsten av bokenmöjlig.Samt sist, men inte minst, våra fantastiskt trevliga elever i Fruängsskolan, Hägersten.

Läraryrket = Viktigt, Jobbigt, Svårt, Roligt, Lärorikt