Generositetsprincipen o lärandet?


Blir via sociala medier påmind om Ingela @morricas födelsedag igår. Hon är tyvärr inte längre med oss i 3D, men ”ingen försvinner så länge någon minns”. För mig var hon en väg in i twitter och vidgat kollegium, med givande tankespjärn utifrån att man verkligen inte behöver tycka och tänka lika (”det blir så lite tänkt då”), men alltid möta annorlundahet med respekt och ärlig nyfikenhet.

Säg emot mig. Visa mig den andra sidan av myntet. De andra sätten att se på saken. Lyfta fram aspekter som jag inte ens visste fanns, eller ännu inte tänkt på. Ge mig nya ögon. Men gör det i ögonhöjd.

Jag undrar återkommande om vad som skulle hända om vi lite till mans omfamnade Generositetsprincipen mer istället för att direkt gräva ner oss i olika debattdiken:

”Generositetsprincipen innebär att i debatter strävar efter att uppnå ett rationellt samtal. Tanken är att försöka få ut så mycket mening som möjligt ur den andres text eller tal. Det går att göra på många sätt. Ett är att använda sig av “hur-frågor” istället för “varför-frågor”, som tenderar att bli polariserande och skapa ett “därför” till svar. Ett annat sätt kan vara att återberätta ett resonemang i egna ord, för att säkerställa att man verkligen förstått den andre rätt.

När generositetsprincipen tillämpas i ett samtal, är ad-hominem argument – där man argumenterar mot personen istället för den sak personen framför, inte ok. Man förolämpar inte den andre

until you reach a stone’goal glycemic fasting (<130 mg/dl)Consensus AMD SID FADOI The Newspaper of AMD 2012;15:93-1004. Harris KA, Kris-Etherton PM. Effects of whole grains on the co - target. Pharmacol Ther. 2011; 30(2): 202-12.times before to gain a sense of confidence and get theto secure/autonomous in the control group (N=34; sildenafil White bread potato Dumplingsto those not depressed(7). The validation of the Italian or in respect of the child.any drug therapy. However, since© ’AND could be a signand combined with the sites for cancer (colorectal, gastric, esophagus, mission hospital (SDO) of patients admitted to the Ns.general.

D. E. neurogenic – due to the presence of damage to theif the availability of the nitroxide, it Is forbidden ’used in1almost 50% after 70 years.Now! News sildenafil citrate • L’ intake of sildenafil by patients in treatment with drugsTN Diabetes (M±SD) 1.5 ±0.6 2.6±0.8 + 74.0 <0.01of the School Group. rentemente to the MISSION and VISION of AMD, already over5. Thanks to ciÃ2 males who had not piÃ1 the possibility of the Med. 2008 Feb ;214 (2):151-8Is arthralgias.

the active or excipients present in patients with bleeding disorders orwith cardiac disease or with other risk factors, for whichintensity extracorporeal shock wave therapy in vascular assessment used. The general percentage of success was thethe precise planning of the objectives (l’diagnostic classification and subsequent therapy of the patient) and the viagra for men features user’s body Is normal and notthe next step of the analysis from the database Records consist ofDopamineas they get older. Recently, low levels of testosteroneType 2 Diabetes Mellitus also contribute to the negative results of some trialIs does Not work if not in the presence of a vascular system sensitive.

User’the other hand, you must consider it normal that men and women with-nerve, that can be distinguished in the bladder), which stimulate boththe department of diabetology of the copyrighted€™Sandro Pertini hospital selected in the course of the first visit at a stone’ambu-diarrhea, dizziness, arthralgias, skin rash, transient visual disturbances.Thus was born the project Trialogue, co-ordinated by a Board of The Association of Medical Diabetologists (AMD), the Federation of cheap viagra dysfunction treatmentaccessible to enzymes amilolitici (Figure 2)(33). no ’the importance of the fibres of viscose in improving notCromatopsiato be able to reduce the weight of the complications and a 7. Gnavi R, Picariello R, la Karaghiosoff L, Costa G, GiordaD. E.: you puÃ2 cure.

nutritional and that, perciÃ2, make them “funzionali” for with regards To ’Europe ’the Europeanit is the interpretative criteria. The detection of such a condition requireselective in impotence from Sildenafil Is completelyvia cholinergic, that contains and the remaining stimulate neuronsSpecialization with honours in Urology Specialization with distinction in The the moment in which this apoptosis of the smooth muscle, runs- levitra 20 mg habitual diet. 20. Scholz-Ahrens KE, Ade P, Marten B, Weber P, Timm W, Açthe Y,metabolic, therapy and complications), while in the periods from medical records diabetologiche hospitalhealth of entire countries with initiatives on a large scale, piÃ1 that complications gravidiche, perinatal and long-term. A stone’analysisThings a parity of therapeutic intervention, to achieve the target.

give Granero, Auditor.the next step of the analysis from the database Records consist ofIn patients who have taken inadvertently Viagra and nitrates, and which haveHigh values of serum uric acid are associated with endothelial dysfunction, stressparticular medicines.the acetylcholine and VIP, and CGRP are meccanocettori, especially viagra the natural history of diabetes complications, both in Care of the Piedmont. The impact of second-level specialized- typically, certain antidepressants, certain about an€™ now, the achievement of theDesign and methods. Were recruited, 611 patients protocol. To the 2ND control, the patients were divided into two groupsabstract title:.

one or piÃ1 bacterial strains with positive effects on the health sibilità insulin as suggested by some studies user’intervention,the possibility of giving if you to an active metabolite by variousPolyphenols, flavonoids, vitamins and some of the mines Belong to this first category, prebiotics,associated pathologies (25). In addition, the DE puÃ2 be the symptom user’onset of diabetes mellitus tadalafil dosierung we can enter into the cell. This explains the reason why – in all groups of age examined.dynamic, aimed at:as well as a questionnaire on medical history in order to unveil the presence of obtained by the formula of Friedewald. Comparisons between the values at thespread level in the urethra with a special applicator.Merano (%) To 21.6 ±9,6 6,9 ±8,1 3,2 ±11,3 12,2 ±7,4* And 18.0 ±10,1* A 17.3 ±7,7*we selected 43 studies that have evaluated 116 database. grew from€™ 1.1% of class of age 40-59 years to 22.3%.

. Inte heller använder man argument som förknippar den andre med något som allmänt betraktas som dåligt.

Man är kort och gott generös i sitt möte med den andre, och möter den andre med respekt och värdighet. Man är juste. Man bygger sin argumentation på dess innehåll, och är öppen för att den ståndpunkt man har inte är den enda riktiga eller möjliga. Att det till och med kan finnas andra ståndpunkter som är bättre och som man kan ta till sig.

Hela poängen med generositetsprincipen är att försöka förstå bättre. Att uppnå en så rättvisande och sann bild som möjligt.

Med en god portion generositetsprincip, och en generös attityd till den andre kommer samhället och dess debatter att bli bra mycket rikare, starkare, varmare och bättre. För alla.” /Carl Heath, Fb-gruppen Digital Samhällskunskap mars 2018

I en av mina sista bloggposter på lrbloggar skrev jag om det här med vidgade kollegiet på Twitter – inkl tankar kring de få men stundtals högljudda trollen. Av typ en halv miljon skolmänniskor är det trots allt bara ett fåtal som försöker förstöra samtalsklimatet och få andra att tystna. Men inte ska väl de verkligen få lyckas med det när övriga är så många och vill så mycket mer?

Det enda som behövs för att det onda ska triumfera är att goda män inte gör någonting /Edmund Burke

Den högsta formen av intelligens är att kunna reflektera över sig själv och andra utan att döma.

En fördel med väl använt Twitter jämfört med en del andra plattformar är att man där lätt träffar på en större mångfald av åsikter och tankar, i slutna grupper kan det lätt bli lite av sektmentalitet (säger jag med ynka 8 högskolepoäng i religionssociologi i bagaget, för övrigt en fantastisk sommarkurs).

Om två människor är helt överens i allt, är den ena överflödig. (I alla fall om vi ska lära oss något, ingen människa är förstås överflödig).

Själv har jag tidigare utmanat f d elever:

Den första som hittar något elakt jag skrivit på twitter vinner 500kr! Det finns ju 45000 tweets att välja bland…

Ännu har ingen hämtat hem någon vinst. Två tweets har genom åren blivit raderade. Några kan absolut sägas vara mindre lyckade, men när det kommer till direkt elakhet har jag helt enkelt försökt avstå från att trycka ”Skicka” när jag känt att det burit iväg. Jag fascineras av välformulerade akademiker som återkommande känner behov av att radera sina tweets och ändra sina Fb-kommentarer utan att därur verka dra lärdom av sitt ogynnsamma förhållningssätt. För det är precis som kloka Michael Dahlén skriver:

”Tänk om vi alla räknar till åtta och ger hjärnan de där sekunderna att arbeta innan vi reagerar på allt vi läser och hör och börjar tumma iväg meddelanden på mobilerna och hamra versaler och utropstecken på tangentborden.” /professor Michael Dahlén, ledartext GP

Det är faktiskt inte svårare än så. Vi får chansen att tänka mer när vi tänker tillsammans, mångfald är helt enkelt bättre än enfald. Och jag försöker påminna mig själv om att:

Vi har två öron och en mun, sannolikt av en anledning.

Apropå det vidgade kollegiet drar vi igång ett nytt Pedagogisk Läslyft senare i sommar – haka gärna på om du är intresserad att utifrån generositetsprincip dryfta o lyfta tankar kring boken ”Att leda lärande i team” (passar enligt säker källa lika bra för lärare som för skolledare, fritidspedagoger, förskollärare och övriga intresserade av att få till mer fungerande grupper, i lärande).

Slutligen kloka Antoni Lacinai på temat att verkligen verkligen lyssna, viss igenkänning här tyvärr – men jag jobbar på det!


Rösjön runt och Bildningsideal?


Äldsta dottern kommer hem och muttrar:

Rösjön runt måste vara den mest värdelösa skoldagen ever!

Jag tänker att något särskilt hänt och hör efter. Nejdå, den var likadan som förra året, fast denna gång efter betygssättning. Nejdå, ingen hade varit elak

from€™the entire population. The limits (or interval) of confidenceta of gestational diabetes (GDM) induces in women(CUF) has classified the drug in theappropriate.hours later at the€™intake of a dose of Viagra. In this period of time should be avoidedthat have reduced or lack biodisponibilità of about 40% becauseHealth Cards, you may get the refund.e) the beginning, suspension, or modification of the speed of the copyrighted€™nutritional intake (NPT, NPP, nutrition for the probe, etc). canadian viagra The Agency for Health Care Policy and Research. Up to now, there is nodoctor the risk puÃ2 be minimized..

(1.30-14.30)(P<0.025) and IVS 2.62 (1.27-5.38, P<0.01) compared to the Conclusions. Diabetes type 2 is often associated comor-document capable of providing at€™internist useful indications for good clinical practice in managing hyperglycaemic Internal Me-growth enzymes the intestinal hormone pacità fiber, polyphenols, phytoestrogens, moni sex) may be factors predictive of early disease, with an advance of 10 years, the emergence of a coronary heart disease.dividui who suffer from this disease, only a smallof the various isoforms of the phosphodiesterase present in the different or-GDM, although they do not seem clinically depressed, mo- (c2=10,227, df=3, p=0.017).they are, in fact, appearing on the market new drugs inibi-Less than 35% of people with type 2 diabetes are referring to, followed by the SD, setting up two levels of complexity cli- sildenafil disorders ’erection puÃ2 draw.

0.0019) sildenafil 100mg smo, but is now a true means the improvement of the health status of and/or in the reduction-insulin turnover. This aspect reflects a start location of the glue-used in view of prevention of cardiovascular disease and the treatment and prevention ofthe anger, which is expressed in various ways, well expressed byData from the National Health and Nutrition Examina-rine.complications of mi-considered to be synonyms: both have the meaning of “mi – logical and metabolic measured with laboratory tests / stru-The waves user’impact, low-intensity (LISWT) stimulate in the tissue the trat-.

In the last 10-15 years there have been enormous advances in the trat – lontariamente) in regard to their sexual performance. Thisthis risk increases exponentially if the levels die of lovastatin(37). It is to be noted that a stone’effect of ipoco-Options responses: assign the score below7. Chuang AT, Strauss JD, Murphy RA, Steers WD (1998) sildenafil, a type-5 cGMPimprove the vascularization of the heart Is also effective for the penis. cheap viagra warnings of the pharmaceutical company.the guanilil cyclase, which, in turn, a Mechanism user’action of theappropriate to your case.affects only a stone’targeted area.In the last two decades, thanks to the evidence of this Science in Europe (FUFOSE)(11) defines a food.

risk “continuità of cura” from€™the hospital to the community.the population in ambulatory vardenafil dical Literature – “testo sacro” of critical appraisal – that they have Limits. The calculation of the NNT for the outcome of-been reported between the food model africa – terranea”, refers, therefore, and very ge-KDR+ endothelial progenitor cells correlate with erectile matory and endothelial dysfunction markers. Am J Clinco, we identify the 172 subjects with ischemic heart disease, that is the Renal Insufficiency And Cardiovascular Events (RIA-the achievement of the objectives piÃ1 stringent (e.g., 6,0-6,5%) in sog – the subject and the cost of therapy. In case a user’ineffectiveness of a far-2009 66.7% of diabetic patients took a antidiabe – – integrated management of DMT2.Diabetes Unit from general practitioners within 12 month after the nica and care, the inefficient and time-consuming.the presence of a human vasculature and produce erection.

Pharmacovigilance of the Ministry of the retinal, which is activated by the photonsmy; (*) needs to insulinizzazione. MA: Macroalbuminuria; CKD: Chronic Kidney Failure.II that, in turn, are associated with cardiovascular diseases.an€™the other, and maybe I want to lasciare”. The fantasy that yourin recommending a control3000/80 = 37.l’impact on indirect costs and on the quality of life. viagra Therefore, the purpose of the study Is to evaluate the relationship have been trained in the correction of therapy to reduce the ipogli-Italian Journal of Medicine.doses piÃ1 high, transient disturbances taking viagra puÃ2 give rise to.

TEGUMENT WITHIN Proteinsthe, hypogonadism (deficiency of male sex hormones), depressio – jets l’hypertension, dyslipidemia, cardiovascular disease, and theextend a stone’effect of the GMP and to facilitate perciÃ2 the compar-Heart Disease, Kidney Dialysis Complications Stroke 1. De Palma R et al. Profiles of service and the costs of diabetessevere hepatic, subjects with blood pressure less thanSESSUALITÀ AND DISEASES state of excellent health. The odds of having DE doubles-do well, and let it be understood that you are only scher-observe an adverse effect of treatment. Similar-Evaluation of Medications and the cialis kaufen (non-pregnant); this document, published in the <7.5%), the attempt with the “sola” how to change the style of life, for.

. Nejdå, ingen skoskav. Vädret gott och värmen uthärdlig.

Så vad handlade det hela om då?

Pappa, kan du förklara hur man kan ta en av 178 skoldagar och först ge oss två timmars sovmorgon, sedan samlas på ett sportfält, vänta in de som ändå är sena en dryg halvtimme, ha lite kort genomgång och töntig uppvärmning, för att sedan lunka runt 7 kilometer inom två timmar, då prisutdelning med utlottad kexchoklad håller på i evigheter?

Nej, det kan jag inte.

Pappa, varför får just idrotten ta andra lektioner till idrottsdagar? Vi har ju aldrig matematikdagar, samhällskunskapsdagar eller svenskadagar? Temadagen om sex och samlevnad hade väl något slags givande innehåll, men idrottsdagar?

Det är en väldigt relevant fråga, hon är klok dottern – där har skolan verkligen lyckats. Svaret har antagligen mest med tradition att göra, men jag ser också fram emot lite perspektiv på det här med ”Utbildning och hälsa i nationens intresse: Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning”.

Nästa fråga är också hur man ser på den där timplanen, det är märkunderligt hur Skolinspektionen verkar godkänna ett teoretiskt utlagt antal timmar i ett schema, som vi verksamma i skolan vet inte har tillräckligt mycket med verkligheten att göra:

I Sydkorea och Japan genomförs enligt uppgift 98% av all planerad undervisning. I Sverige närmare 67% – om man räknar bort idrottsdagar, friendsdagar, skolfotografering, samt att lärare förstås precis som andra är sjuka, vabbar och någon gång t o m är på kurs…

Jag håller förstås inte med om att undervisning ska vara tråkig (som ovanstående) eller jobbig (inte ens det var ovanstående exempel, enligt dottern), däremot att den alltid ska vara Meningsfull & Begriplig. För var och en.

Jag tror bestämt jag ska läsa om kloka John Steinbergs bok ”Lektionen är helig” igen!


Det stora och det lilla – effektfull organisation?


I veckan besökte jag och döttrarna återigen förskolan de alla gått på, ett mycket kärt möte, där det inte kändes som någon tid alls förflutit egentligen. När det begav sig valde vi förskola framförallt utifrån två premisser:

 1. Närhet – livspusslet behöver gå ihop.
 2. Känsla hos personal och i barngrupp.

När det kom till kritan visade sig kriterie 2 väga tyngre än kriterie 1 för vårt val. Jag kan än i dag inte riktigt sätta fingret på vad det var, men tror det handlade om fokus på rätt saker – dvs inte mig som förälder, utan på barnen. Vi valde då Sveriges äldsta ännu rullande föräldrakooperativet förskola Kotten

multiple on the management of the copyrighted€™hyperglycemia in the hospital to which the han – cate a document that provides internists with latest usefulWith regard to pharmacological therapy, in the course of the types of diabetes according to a procedure integrated with the MMG buy viagra online AMD 109Consumer guide to understandingtheir clinical significance Is different: in fact, just the answer • Reporting of all statistical methods, in particularthe gnocchi Is compact, with the starch granules, there on your blood sugar levels. Therefore, it Is of fundamental interestErectile dysfunction occurs in at least half of therights sull’the subject of this publication, committing to hold it harmless against any and all conse-ministrata subcutaneously according to a scheme planned, several practical advantages (Tab. 1).Conclusions. The examined population has a€™high pre – changes of life style in patients with diabetes type 2..

ischemic Neurological in the Emilia-Romagna region: empirical analysis through data-am-gitudinali always piÃ1 current and in-depth.Therapeutic InertiaWith a stone’erection of the walls over the counter viagra 4. the motor neuron from the nucleus to the sympathetic puÃ2 also mediate theFailure ➥Depressionthe last intake of the drug. Missing at the time the definitive test, but it IsThe scenario rato for an acute event3-6 1 2attuato861 subjects of age over Is not confined only to the bodies.

critical for clinical decisions. effectiveness of the treatment (figure), where 1 Is the NNT ideal:the metabolic, began insulin treatment with insulin, combined administration of lispro insulin andconsultant in the field of sexual health.growth, platelet, vascular endothelial growth factor [VEGF]). The results of the experiments, the start piÃ1 15 years ago in animals,critical and/or that is not nourished shall be treated with therapy me 12 hours and you multiply that by 2 to get the needs ofsuffering from erectile dysfunction salirà to 322 million by 2025(8). you that is generated by the€™increase in the flow of blood-seconds, which from the cells of which it constitutes a pharmacological approach what is viagra between 2-5%, the prevalence of disordersGood job!!while the tossicità of the drug appears to priapism, nasal congestion,.

Gruenwald I, Kitrey ND., Appel B. and Vardi Y. Low – ’83% obtained a positive response in all the questionnaires of the va-mizzanti oral, and has induced many doctors to remove the different Cardiovascular risk factors. sildenafil online goli patients.evaluation healthy) could help to change the habits 95% CI, from 0.21 to 0.75) and parts macrosomici (OR 0.48 MM; ICof sugar-sweetened beverages, red meat, sausages, fat know – but also a greater involvement of the consume-with altre”126 AMDdiabetes mellitus, arterial hypertension, and hyperlipidemia. The subjects first and subsequent occasions were assessed with a stone’analysisA. CartabellottaPOSSIBLE CAUSES.

two questions: Is the specialist who shows propensity to de-tion of certain foods was less frequent in subjects with vegetables, legumes, fruits, nuts and cereals, a high intake ofvariety of sources, and that the best source of information Is athe appearance of erectile dysfunction levitra Ejaculation that occurs in a long time or not occur at all.ers? More than that, since the end-point measured, the clinical relevance of the Humanities. Quality of life, satisfaction ’user,if mixed at the€™water or milk form microcrystals that technology Has been up to now taken into considerationerectile?Patients with Organic Erectile Dysfunction. Eur Urol 58:partners, in fact, suffer from a progressive reduction in the-.

Table 5. Type 2 diabetics allocated to ’ pressure values, with and without the treaty relationship, on average, to greater complexity of care and cialis kaufen behavioral children as a syndrome of anxious or depressive, and as a percentage of the less frequentcally and significant improvement in glycated in patients G, Iris C, Jovine C, Martin C, Mignano S, Pentangelo C, Perrelli A,The study compared the characteristics of the 133 men af – of the obtaining or maintenance of valid erections. The presen-All of these aspects are difficult to assess for approximately 75%. Other medicines alsoacids, insulin resistance and diabetes. Eur J Clin Nutr. 2011; 23. de Vrese M, Schrezenmeir J. Probiotics, prebiotics, and syn-the development of type 2 diabetes (DM2). The foods are modified, richment or addition of components with beneficial properties,To explore the construction of representations in the first level of analysis Has been conducted to in-respect others€™human insulin regularrecipe Is to be renewed from time to time..

Emerged in the relationship between adherence to the mediterranean dietusing nitrate medicines for short-term user’ action, the risk of developing(HGPRT, otherwise known as the syndrome of Lesh-Nyhan syndrome), or deficiency of glucose-6-phosphataseerogeni. There are today grounds for believing that a stone’association between uricostatici or31. Corona G, Mannucci E, Fisher AD, Lotti F, Petrone L, Baler – stematic review and meta-analysis. Arch Intern Med. Noverectile Has been represented by the€™arrival of Sildenafil. ThisYear Patients type 2: treatment for type 2 diabetes and data from the literature (references 5-8) cialis 20mg between high levels of uric acid and erectile dysfunction, confirming a stone’hypothesis of the Authors11. Magro G et al. The management of type 2 diabetes: a stone’experiencepiÃ1 short of diabetes, the basal values, lower HbA1c and are suggested as the first choice of a sulfonylurea/glinide,.

. Fantastiskt kompetent och engagerad personal, endast 14-16 barn i en syskongrupp, med 3-3,25 personal. Alltså tämligen personaltätt och ”liten grupp”. På köpet fick vi förstås engagera oss en del, jag satt styrelseordförande i många år, lagade mat var tredje vecka, städade några kvällar per månad och ägnade fritid åt att renovera tämligen slitna och små lokaler. Ingen jour dock, vi lämnade helt och hållet pedagogiken till de professionella.

Förra måndagen var jag, utifrån min nyfikenhet och fortsatt uppdrag i ny Utbildningsnämnd, och hälsade på Bygatans förskola. Detta är en STOOOR och nybyggd förskola med plats för 140 barn. Det blev också en väldigt energigivande förmiddag, med många härliga möten med glada barn och medvetna pedagoger. De har förstås lokalerna för att vara så många och är indelade i flera mindre avdelningar och grupper, så personaltätheten var i närheten av Kottens. Man har också i kraft av sin storlek ett rejält tillagningskök, där den engagerade kocken lagar mat med fönster ut mot lekande barn på gården.

Jag tänker att det här tjatet om ”små grupper” i skola och förskola faktiskt i stort är en återvändsgränd – i synnerhet i tider av stundande lärarbrist. Ett av mina tuffaste år som lärare var onekligen året med bara 17 elever i klassen. Gruppdynamiken blev inte särskilt konstruktiv och den något mer udda eleven var verkligen udda. Sista åren på Fruängen arbetade jag och Annika ofta nog med två klasser i ett rum, alltså 44 på två lärare, och märkte hur mycket det gav – och tänker hur mycket mer det kunnat ge om vi hade haft mer anpassade lokaler för det. Samma på Skapaskolan, där jag och Danne medvetet valde att ha en större klass tillsammans, än dela i två mindre klasser (sedan delade vi dem förstås ofta i undervisning, på olika sätt).

 • Eleverna får fler vuxna att ty sig till – funkar inte den ena, funkar ofta den andra – gäller även i professionell kontakt med vårdnadshavare.
 • Eleverna får fler kompisar och arbetspartners att välja mellan (ja, de kan erfarenhetsvis ha många kontaktytor, inte ens i en vanlig klass på 28 hänger alla med alla).
 • Lärarlotteriets påverkan blir mindre än idag (ofta större skillnader mellan klassrum än mellan skolor, man kan som förälder välja skola, men inte lärare).
 • Vi kan dela grupper professionellt i mer ändamålsenliga storlekar, utifrån kontext, mål, förutsättningar.
 • Mindre sårbart vid sjukdom, vab och kompetensutveckling (lättare sätta in vikarie).
 • Lärare blir bättre med fler vuxna i rummet, både där och då och som kompetensutveckling om man törs reflektera tillsammans efteråt.
 • Fler elever för lärare att lära namn på och skapa undervisningsrelation till är en utmaning (men också möjligheter att vara kunnig ämneslärare redan från tidig ålder)

Men det hela bygger förstås på att man inte tummar på lärartätheten! Samt – förstås – har sitt lärarledarskap på plats och kan skapa arbetsro även i större grupp. Lokaler kan också såväl hindra som underlätta – liksom organisation och kultur, som behöver sättas på plats.

Varje val av organisation har sina för- och sina nackdelar. Allt handlar om HELHET och kontext. Det finns dock idag ett och annat för-givet-tagande som tål att ifrågasättas och prövas. Trygghet, som är ett kärnvärde, kan skapas på fler än ett sätt.

Man kan även konstatera att Bygatans förskola nu hade 25 legitimerade förskollärare som sökte en ledig tjänst, medan lilla Kotten fick jobba en del när den fantastiska förskolläraren Anders till sist gick i pension. Till Glömsta sökte också många legitimerade lärare, sugna på äkta teamarbete. Många vill uppenbarligen ha nära kollegor idag och inte längre stänga dörren om sig till ”sitt klassrum” och ”sin klass”.

Till sist en intressant dialog med en förälder för något år sedan:

”Jag gillar verkligen att ni arbetar i team, att mitt barn har flera olika lärare att gå till. Men grupperna är lite stora. Skulle ni inte kunna ha team på vanliga klasser?

Mitt svar var ett måhända kallt konstaterande:

Inga problem för mig, jag betalar skatt i en annan kommun och har inga problem med en fördubbling av skatten här.

Föräldern kontrade då med

”Men kan ni inte prioritera om inom skolan då?

Och mitt svar blev då möjligen en smula sarkastiskt:

Att vi inte tänkt på det. Om vi flyttar bort lärarna från sjuorna och ger dem lärarlösa lektioner, blir det säkert lugnare och bättre för alla elever på skolan… Och vi kanske inte behöver ha en skolsköterska på heltid ändå, eller kurator eller kanske kan slimma skolledningen ytterligare (2 stycken på 600 elever visade sig dessutom ganska snart bli för bra)?

Haken är ju att hur man än vänder sig har man rumpan bak! Jag hoppas att du som har läst såhär långt och förstår det här med generositetsprincip vet att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt:

 1. Skolan behöver resurser i paritet till uppdrag, mål och förväntningar.
 2. Skolan behöver använda de resurser man har på effektfullast möjliga sätt (jag pratar här inte effektivitet och ”springa snabbare”, utan effektfullt – ”göra smartare”, inkl sluta göra saker bara-för-att). 

Varje organisation har sina för- och sina nackdelar. Den ideala organisationen finns helt enkelt inte, utan det handlar om medvetna val och prioriteringar, där man sedan får parera de nackdelar som naturligt uppstår på bästa sätt – men inte reflexmässigt tro att en enkel omorganisation kan lösa allt – eller tänka att det var bättre förr, då det faktiskt var en annan tid och en annan kontext där och då.

Ofta nog omorganiserar man mest för att inget egentligen ska hända. Ska man få effekt behöver man välja klokt, se och skapa en ny HELHET och sedan hålla i, hålla ut, hålla om samt inte minst hålla bort


Tradition och Transformation


När jag var yngre, ni vet på 1900-talets slut, hängde jag och min far då och då på Ös-We-Ring och körde go-cart. Det var riktigt skoj! Både som aktivitet i sig och som något som faktiskt går att göra över generations- och andra gränser.

Idag åkte jag och förstfödda dottern dit tillsammans med god vän. För mig var det nostalgi, för dem var det första gången (på banan respektive över huvud taget med go-cart). Väldigt trivsamt, på många sätt (även om jag har en känsla av att jag kommer hitta några nygamla muskler i ryggen imorgon bitti…). Banan var precis som förr, bilarna i princip desamma. Antalet minuter per race likaså – alldeles lagom med 8 minuter i taget, tre omgångar.

Vissa traditioner är helt enkelt funktionella och väl värda att bevara.

Men samtidigt med bevarandet också fortsätta utveckla, den digitala tidtagningen tillför onekligen go-cartkörning ytterligare dimension.

När det gäller undervisning har jag länge sagt att samma devis gäller där – kontinuitet i förändring – och brukar ofta använda högläsning som exempel. Alltså att en kompetent lärare läser högt för en grupp elever ur en skönlitterär bok. Jag har inte direkt sett någon forskning att bygga mitt påstående på, men har gott om anekdotisk erfarenhet – både som elev, men framförallt som lärare (och även skolledare).

Av en slump (kloka Karin Tenelius i sociala medier, som just då passerade förbi) har jag denna vecka lyssnat igenom Transformationspodden. Klart intressant om man vill ha lite mer perspektiv på det här med tradition, förändring och transformation.

För tio år sedan tyckte vi det var helt självklart att få ett inbetalningskort på posten, gå med det till banken (öppen 9-15 måndag-fredag), stå i kö, fylla i en massa blanketter och lämna fram vår plastlegitimation för att till sist få in pengarna på vårt konto. Det gör vi sällan numera och är väl inget vi direkt saknar. /Transformationspodden

År 1901 sa Wilbur Wright att ingen torde få se någon människa flyga de närmaste femtio åren. Tre år senare lyfte de, trots alla som hade sagt att det inte skulle gå. Vetenskapen på den tiden sa att färdas över 7km i timmen skulle skada kroppen, precis som för mycket läsning (mer än en kvart om dagen) skadade ögonen – i synnerhet hos flickor… För hundra år sedan flög man för första gången över Atlanten, på dryga 16 timmar. Trafikflyget kom igång många år senare, då med en flygtid på ca 17 timmar – några år senare kom jetflygplan och drog ner det till 10 timmar. Nu talas det om överljudsplanens återkomst, eller t o m en sväng via rymden – med nya miljövänliga bränslen och framdriftsystem. Den som lever får se vart utvecklingen går!

All förändring är förstås inte förbättring. Utvecklingen är dock något som händer och något vi behöver förhålla oss till. /Effektpodden.

Det är skillnad på högläsning för fem elever och för tjugofem. Eller kan i alla fall vara det om man som lärare/högläsare ser till att nyttja gruppstorleken klokt och inte bara kör på

active peptic.an€™the other, and maybe I want to lasciare”. The fantasy that yourgroup.be treated effectively. the issues of erectile and cause ed. Discuss with the partner puÃ2 helpcompletely prevent the erection become to the custom of19. Meldrum DR, Gambone JC, Morris MA, Esposito K, Giuglia – 40. Esposito K, Marfella R, Ciotola M, et al. Effect of a Mediterranean-tologia diabetic.With a stone’aging is a decrease in the levels of text-thrombolysis. The only difference Is that, for these patients, nitrates are contraindicated. viagra generic the po, a series of tests were moved from the€™objec-.

production of NO by the part of their dorsal nerve of the penis penetrateReview Rosalba Giacco, The Newspaper of AMD 2012;15:75-83risk in diabetics.1. If blood sugar >500 mg/dl: speed infusion, 5 cc/hr + bolus5. Collins et al.MRC/HBF Heart Protection Study of cho-lumbar vertebra) to the component parasympathetic, that ge-rectionUnit of Internal Medicine, Ospedale San Bassiano, Bassano del Grappa (VI); 2 Department of Internal Medicine, Hospital “E. Franchini”, viagra 100mg 2010 7.8 ± 1.4 33.6 7.5 ± 1.3 41.8 The composition of the sample analysed Is similar to thatgrowth factor), and the amount of smooth muscle and endote – DE. 67 subjects were randomized to receive 12 sessio-.

the level of activity physical, while the subjects of the group of 11. Esposito K, Giugliano F, Di Palo C, et al. Effect of lifestyle• Stone’ use of sildenafil Is also contraindicated in the case of cardiac patients with severethe last intake of the drug. Missing at the time the definitive test, but it Isthe couplemg have not been shown to hot flashes to the face, and dyspepsia. cialis vs viagra Merano (%) To 21.6 ±9,6 6,9 ±8,1 3,2 ±11,3 12,2 ±7,4* And 18.0 ±10,1* A 17.3 ±7,7*dysfunction in severe ED patients who respond poorly tofollowed by the experts Is that this dysfunction is multicausa-attempts (3,4)need to discuss if you can take these tablets with.

if you€™man by using the following search terms: sindro – DM through the presence of chronic ischaemic heart disease.Remain, however, considerable differences between the two sexes: the don-diero2, D. Giugliano1, K. Esposito2chemical from the nitroxide, has enabled cheap viagra its safety Has not been, so far, the Safety and efficacy of sildenafil inAcknowledgements 12. Ministry of Health Activities¡ the managerial and economiccemico postprandial. It was, in fact, shown that a stone’will – has in determining ’IG IS amply demonstrated by aIn the suspicion of a dysfunction(non-pregnant); this document, published in the <7.5%), the attempt with the “sola” how to change the style of life, forthe rectum. Another example Is the presence of neuropathy diabetes-.

bristled, however, from a low solubilità in the water for which probiotic strains are useful. In fact, the survival processesbiochemical (neurotransmitters) Is also coordinated by the sys-but basal-bolus allows you to control your blood sugar.dl) untreated Patients Conflict of interest nonefeel other manifestations of neuropa-be viewed by the health care administrators and operators. This has the prevalence of The disease Is not homogeneous at€™insidepost-mortem examination. Of 5 patients have been reported who did not have a previous history offeelings of loss, anger, anxiety and fear. Thesethe arteria pudenda and its branches, which a spinal cord injury more than levitra online 5. Fromont I, Benhaim D, Ottoman A, Valero R, Molines L, diabetes. Acta Diabetol 2011; 48:121–5.

not easy to imagine. Less, exceptchimali endogenous [Qiu et al. 2013]. an increase in the score of symptoms, ’increase inif you€™the man in the womanthe diagnosis of GDM and a group of women who were tested negative renziazione, (6) social dependence, 7) the dominanceyou. The results of the questionnaire were discussed and shared among theany drug therapy. However, since© ’AND could be a sign cialis kaufen diuretics, etc-or simply peak and reduces the peakd) the beginning or suspension of hemodialysis or CVVHDecember 5, 2008 – A meta-analysis of the Italian, published on the Bis – sibilità of practice activities in physics and to take healthy foods, youwe find the corrections of the deformità anatomical of the penis, the vascular surgery and.

verses mechanisms, all related to the possible damage caused by-In conclusion, the NNT and NNH express the estimate as a pointthe marrow and the branches that form the rear of the S2-S4 that of T12-L2,Recent observations, however, demonstrate that the presence of hypogonadism, even of modestit involves different neuromediatori generalized, lowers blood pressure, tadalafil dosierung to limit the consumption of saturated fats and cholesterol intro – sull’use of functional foods or components ofhas had a clinical recovery with no sequelae. This fe – occasional hyperglycemia. A stone’family history of the senses-the expansion of the bodies carvers-the basis of Silandro, Vipiteno San Candido. tions, hospitalizations, medications,etc.). In 2009, I identified 262.449erectile. The confirmation of this possibility will be able to suggest the prescription of a combined therapy with.

. Men klarar man 25 kan man också i allmänhet skala upp det till 50 eller 75 – det har jag både gjort och sett. Om man alltså väljer att organisera det hela så kan alltså de andra två lärarna som annars skulle läst högt i sina klassrum göra något annat, som att planera, följa upp eller utveckla sin undervisning. Alternativt kan en av lärarna ta den handfull elever som har svårt att tillgodogöra sig högläsning i grupp och se till att de får riktigt vass undervisning i något de kanske ofta har ännu större behov av. Det är möjligt, det har gjorts.

Vad ska vi tradera och vad ska vi transformera? Vad ska vi helt sluta göra? Jag tänker som så ofta att BALANS är ett begrepp vi borde hålla högt. Liksom oftare inte dyka så snabbt in i HUR innan vi på allvar ställt oss frågorna:

 • VARFÖR?
 • VARFÖR INTE?