Media

Jag tackar ofta ja till intervjuer och liknande, då jag finner dem lärorika och givande: någon utomstående kommer och gör att jag ställer mig frågor jag ännu inte alltid tänkt på eller behövt formulera. Reflektionstid och spegling utifrån är viktigt!

Så använder jag även bloggarna, där finns nu över 600 inlägg att läsa.

Denna förteckning är tämligen ofullständig då jag inte uppdaterat den (reflektionen i sig har varit det viktigaste), men dock kanske du som är nyfiken kan hitta något som intresserar ändå.

Några äldre klipp