Media


Jag tackar ofta ja till intervjuer och liknande, då jag finner dem lärorika och givande: någon utomstående kommer och gör att jag ställer mig frågor jag ännu inte alltid tänkt på eller behövt formulera. Reflektionstid och spegling utifrån är viktigt!

På samma sätt använder jag även bloggarna, där finns nu över 600 inlägg att läsa, liksom från och till sociala medier (2019 passerades 45 000 tweets – den första som hittar något elakt vinner 500kr)

Denna förteckning är tämligen ofullständig då jag inte uppdaterat den (reflektionen i sig har varit det viktigaste), men dock kanske du som är nyfiken kan hitta något som intresserar ändå

  • 2020-06: ”Elevhälsa är något vi gör – tillsammans”, helsidesreportage i Grundskoletidningen 3-2020.
  • 2019-09: Medverkan i Heddi Mobaraz podd ”Pedagogik och Ledarskap” – vi diskuterar bland annat övergången mellan lärare och rektor, vikten av att våga testa nya metoder och utmana gamla strukturer samt hur min gamla bok ”Välkommen till verkligheten” ännu står sig i mångt och mycket?
  • 2019-08: SVT Uppland ”Han vill ha hängmattor i Uppsalas klassrum”
  • 2019-04: Ett samtal med Caspian Vi pratar om skola, om mobilförbud, om att vara lärare, om bråkiga föräldrar och om utbildning i stort
    . Om hur vi behöver mer ordning och reda, men kanske inte på bekostnad av att ha kul. Om att politik är knepigt och om att vi behöver fler lärare.

Några äldre klipp

Läraryrket = Viktigt, Jobbigt, Svårt, Roligt, Lärorikt