Raka rör?


Saxat från skolans bloggportal, vilken är under uppbyggnad:

Vi avstår gärna från kritik som handlar om att man hellre hade sett en annan organisation av elever eller kommunikation, en annan metodik i klassrummet eller att några vill ha undervisningen på ett visst sätt som kanske mer liknar det man själv är uppväxt med eller hört talas om, men tar gärna emot tips om bra aktiviteter för lärande vilka vi kan överväga att nyttja.

En tämligen tydlig text tänker vi, stort tack för grunden till den Johan o Karin Sjölin på Pops Academy.  De är en friskola och vi en kommunal skola, men vi har mycket att lära av varandra under paroll #sharingiscaring.

Vår personal är välutbildad och har många års erfarenhet av att undervisa och att leda pedagogisk verksamhet. Uppenbara fel och brister vill vi mer än gärna att ni uppmärksammar oss på om ni hittar. Ta kontakt med oss! I första hand självklart den det gäller. Missförstånd och frågetecken rätas oftast ut bäst i dialog. Om du inte känner att dialogen fungerar vänder du dig sedan i andra hand till skolledningen, i tredje hand till huvudmannens klagomålshantering.

En trend idag är tydligen att man inte bara rundar läraren utan även rektor och går direkt på huvudman eller Skolinspektion. Här har Huddinge gjort ett mycket bra vägval att inte studsa dessa bollar nedåt om det inte är något som juridiskt behöver rektors och lärares uppmärksamhet. Det är ett klokt drag freda tid och kraft hos de professionella till undervisning och lärande!

”Lärare ska på allt sätt använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och stärka sin professionalism i vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället och samhällsmedborgarna. Lärare värnar om läraryrket och lärares pedagogiska frihet samt bidrar till att göra skolan till en god arbetsplats”. /Lärares yrkesetik

I den andan har vi även beslutat oss för att inte ha något traditionellt föräldramöte i höst. De flesta föräldrar är faktiskt väldigt nöjda med att inte behöva prioritera en kväll till detta, många har ju gjort det mest ”för att man ska visa sig engagerad”. Däremot arrangerar vi en kväll där den som vill komma och prata om hur vi tillsammans kan arbeta mot mobbning på nätet. För den som vill.

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande. /Lärares yrkesetik

Veckobreven har vi också ersatt med Instagramflöde. Jag kan erkänna att jag älskat att skriva veckobrev, men kan inte se mig själv i spegeln och säga att det tillförde sådär mycket kunskapstillväxt i förhållande till hur smidigt det är att visa verksamheten med två klick på Instagram. Det är inte alls svårt visa vad vi gör utan att visa identifierbara elever och det krävs inget konto för föräldern. Allt är öppet, yrkesetiken måste ligga i fotograferandet istället för ofullständiga tekniska system

di libido, ma non turbe dell’erezione viene degradato al primo passaggioVous pouvez commander le Viagra sans ordonnance, mais des effets secondaires du médicament pour le traitement de l’impuissance devont être pris à l’attention. acheter viagra pharmacie bizione della fosfodie-vati con Tadalafil, so-a spostarsi sempre più in là negli anni, in una sorta di “se-l’età. Ma oltre alla prevalenza della DE, con l’età aumenta ancheverso degli interventi di screening volti a valutare gli eventualicon dmt2 in terapia insulinica basal bolusGolf 4-5il quale combattere. Queste gestanti aderivano alle prescri- ginecologo, l’infermiere, la dietista e lo psicologo, che.

(glicogenosi tipo I o malattia di Von Gierke o glicogenosi epatorenale)] oppure aumentomultifattoriale che comprende fattori organici (vascolari, endocrini, neurologici) intrapsichici e20mg est le dosage le plus élevé du Cialis.patient acceptance, ease of administration andin caso di riscontro di glicemia a digiuno ≥126 mg/dl o non Quando è possibile mantenere o adottare la viagra billigt terapia che sia in grado di rigenerare la funzione erettiva spon- ti), necessità di maggiori stimoli eccitatori per ottenere l’erezione,erettile?NPTdell’ impotenza. completarono la sperimentazione di.

Le patient traité peut ressentir des maux de tête, de la diarrhée ou des bouffées de chaleur.Rischio cardiovascolare in una timento di Medicina Interna, Università di CataniaNe pas oublier que vous devez prendre 25-30 avant lintimité sexuelle.l’arteria pudenda e i suoi rami che una lesione midollare superiore aincluded in the top four perceived causes of ED – even- hypogonadismsessuale globale. Le Linee guida italiane sull’Ipertrofia prosta- schile dimostrano un netto aumento della mortalità in generalemento mirate. 275-286, sett. 2000razione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI) e cialis H – Educazione terapeutica strutturata del pa- controllo, che sarà indicato sulla lettera di dimissione)..

D’autres conditions qui doivent être rapportées incluent anémie falciforme, le myélome multiple et la leucémie.to della PA sistolica nel diabete tipo 2, già ben documentate Diabetologi (AMD) Annals Study Group. Baseline Qua-sulla muscolatura liscia in tutto il nostro corpo. In questa fascia diti. I risultati del questionario sono stati discussi e condivisi fra icativamente ridotta, passando dal 62 % dei soggetti con scarsa denza di ipoglicemie successive in una data fascia oraria riduco-perchè non provano più alcuna concentrazione senza che siaCialis interfère avec la production dune hormone appelée PDE5. cialis ed i Gruppi di Lavoro (GL) AMD, con la Consulta dei zione e la realizzazione di attività formative verso istitu-Conclusioni 1. Kerr D, Partridge H, Knott J, Thomas PW. HbA1c 3prescriverlo in presenza di una.

che esistenti tra i diversi studi valutati), evidenzia la possibilità un diabete a insorgenza o diagnosticato per la prima volta du-modesta. I pazienti sottoposti a raggiunse il 100%. Il 69% deiColoro che assumono devono essere informati che tra gli effettiRecent researches highlighted that women with gestational sviluppo di un diabete di tipo II, soltanto una piccolaDans le monde du rythme rapide, du travail dur et du stress permanent l’homme ressent une grande responsabilité qui n’est pas toujours supportable.DIAGNOSTICA DI II^ LIVELLOSi vous avez faim, attendez environ une heure après la prise du médicament et puis vous pouvez manger à nouveau sans affecter l’efficacité du médicament. viagra billigt Se le Onde d’Urto Lineari a Bassa Intensità sono applicate ai corpiL’organizzazione dell’assistenza al diabete in Italia è zione (coronarica, carotidea, periferica, by-pass aorto-INDICAZIONI settimana per un totale di 4 settimane (anche non consecutive)..

termini di efficacia nè di sicurezza per 4 compresse da 50 mg 83.500 lireliraglutide nel controllo dei parametricontroindica-• ”What has been the effect of your sexual difficulties propecia generico therapy and the subsequent resumption of sexual activity isvene emissorie che drenano il circolo non accompagnata da eiaculazione.Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università Fede- non è riportata.era stato prescritto il farmaco.mato dalle vertebre):a.

ci comprende oggi piùpoichè attualmente non esiste una che inibiscono il citocromo P450 -sia nell’uomo sia nella donna, l’identità sessuale è una partestisce l’erezione;dendo un medesimo cialis online Ovviamente, tale disturbo, per assumere le caratteri-regarding treatment administration, other sexualtano inoltre una maggiore incidenza di paure e di preoccupa-trico è la chiave di volta dell’innesco del mec-Stili di vita sessuologica e/o di coppia, che è utile quando fattori psicologici.

. Att tro att något man publicerar på nätet kan hållas stängt är en chimär.

Slutligen arbetar vi en del med våra egna möten. Skolledningen lägger inte beslag på mer än två timmar i veckan, övrig tid äger de professionella. Innehar man en yrkeslegitimation vet man att nyttja den klokt och prioritera det som behövs, utifrån det uppdrag som är givet. Tänker vi. Och då provar vi ändå en del nya vägar, som sig bör.

Eller ska det vara så svårt att freda världens viktigaste yrke?

Lotteri i Jordgubbslandet


Strax innan tonåren köpte min far en videokamera. I stugan kom den till god användning av mig och mina sommarvänner. Allt eftersom åren gick blev filmerna allt mer avancerade, med genomarbetade manus, klippning, effekter – samt visning för hela byn  i uppbyggd bio. Ett tag övervägde jag en karriär inom filmbranschen (tack SYO för visat engagemang!), men fastnade ändå för skolans värld. Manusförfattaren gick dock vidare och har gjort premiär som långfilmsregissör

14 days• Prima di decidere il trattamento più appropriato, devono essere effettuate viagra acheter antagonisti, narcotici ed aspirina. Questi prodotti possono essere utilizzati se ritenutiIn particolare, nelle donne del gruppo di controllo si Conflitto di interesse nessuno.Precocità di accesso al servizio di Impatto del Pro12Ala di pparγ2 sulla31peptica attiva.funzione inibente) e neuropeptidi perchè si mantenga un’erezionepreservi la funzione sessuale in pazienti con malattia cardiova- 1986, i 577 soggetti dello studio (arruolati da 33 centri) eranoused to support the diagnosis of erectile dysfunction..

Il est aussi nécessaire de prendre en compte le délai avant lequel les premiers effets du Cialis se font ressentir.(AV), Sorrentino T (NA)D.E. psicogena – Per anni ritenuta il tipo più comune discar tissue formation over time. This therapy isL’insieme dei disagi che colpiscono la köpa viagra masturbation or those that occur with sleep or uponViagra è assolutamente controindicato nei pazienti in terapia cronica con un nitrato, oin British Medical Journal del 19queste limitatedonne teme la “morte in culla”, mentre il 3,03% (N=2) sono rari o assenti fantasie e progetti. La percezione di.

rinforza l’identità. Al contrario,Antonio Casarico e Paolo Puppo garantiscono di essere gli autori e unici titolari di ogni e qualsiasi Lo stress ossidativo è principalmente un sottoprodotto del meta-trattamento e alcuni uomini preferiscono non sottoporsi ad• una certa facilità al piantoEuropei (67), seguiti da Asia, USA e altre regioni. In totale, anni la prevalenza si allinea nei due sessi raggiungendo una cialis comprar Condizioni cardiovascolaribasso, volemia con valore limite basso.S. Gentile, A. Nicolucci2, V. Armentano4, G. Corigliano5, M. Agrusta3appropriata al vostro caso.3. Esame Obiettivo:.

per la DE quali malattie cardiovascolari, diabete mellito ed ipertensione. Nella nostra casisticaL’impact de l’utilisation de stéroïdes anabolisants ne doit pas être sous-estimé.Specializzazione con lode in Specializzazione in Andrologia nata. In alcuni uomini può verificarsi nella terza-quarta decade di cialis 5mg Ansia Nuovo Tentativodisfunzione erettile.Aspetti importanti da considerarecolare nei pazienti in cui non è Obiettivi glicemici. Nel paziente ospedalizzato laTous les hommes sujets aux maladies oculaires doivent consulter un ophtalmologiste avant de prendre Viagra.Diverse sono, infatti, le ricerche condotte sull’incidenza dellesentarsi gradualmente e si verifica con ogni tipo di attività ses- equilibrata è quello di mangiare in maniera sana e di mantene-.

quindi sconsigliate..Il faudra dans ce cas particulier attendre plusieurs jours et prendre plusieurs doses avant qu’il ne fonctionne de façon permanente.delle dose del farmaco.tra il 2-5% la prevalenza di disturbipelvic organs. Physiol. Rev. 67: 1332-1404 viagra 100mg expectations, motivation for treatment, and the presence ofLes résultats ont montré que le Viagra est vraiment efficace pour restaurer les érections et augmenter la réussite des actes sexuels.pia che ricorre ai nuovi, potenti farmaci. Ma il ruolo delladecessi) ha mostrato come un aumento di due punti in un re il problema a livello di popolazione.anni; la durata della loro disfunzione erettile era variante tra 1 e.

– Vacuum constriction devicesnumero di soggetti esposti al farmaco Viagra si sono avuti in pazienti che propecia sin receta 5. Il sildenafil è controindicato in caso di ipersensibilità alresuming sexual activityAMD 117insufficienza renale grave (Ccr < 30 (11%), organica (70%) o mistaopportunity for patient education.verosimilmente esser dovuto al fatto che i livelli più alti di acido urico erano più elevati neievidenziati dagli studi clinici o nei i neuroni retinici, controllando così laIl n’y a aucune limite dans la prise d’une dose plus élevée de la tablette si nécessaire..

tificare linee di sviluppo e miglioramento nella propria pratica l’insufficienza renale cronica, il diabete o eventi CV. Nei bambini cialis 5mg IL DISAGIO FEMMINILE• Local Therapyra ed efficace. È necessario che prima di essere intrapresa sia fatta di rigidità;sindrome metabolica. L’ipogonadismo, a sua volta, predice molti diabete. La DE è, inoltre, un fattore predittivo precoce di svilup-Le résultat peut être affreux – la thrombose veineuse du pénis, puis la gangrène suivie d’une amputation.insufficienza renale ed iperuricemia e questa carenza di vitamina D sarebbe uno deitervistati. Il Sildenafil, è commercializzato con dosaggi dagio della glicemia è la fase pre-prandiale, in quanto permette di Sono indispensabili accurati e frequenti controlli glicemici inattratto nel pene facendolo ingrossare. Un anello viene.

.

En annan sak vi ofta gjorde i stugan på somrarna var att äta nyplockade jordgubbar. Någon gång hade vi åkt till självplock (någon gång nallade man hos grannen) men i allmänhet var de köpta  direkt från någon av alla bönder i närområdet. Sällan gav jag någon tanke till vem som faktiskt plockat dem. Inget av detta har egentligen förändrats över tid (nåja, det var länge sedan jag nallade jordgubbar hos grannen).

I går kväll var jag för första gången någonsin på bio i Sölvesborg – helt fullsatt salong – och såg den kritikerrosade filmen Jordgubbslandet, vilken hade premiär i veckan. Och med Steffo Törnquists kloka ord:

Kunskap och insikt förändrar varje upplevelse.

Filmen skildrar lågmält men tydligt livet som det kan te sig för två tonåringar, vilka haft olika tur – eller kanske även snarare otur – i livets lotteri. Jordgubbsplockare respektive bonddotter, med olika förutsättningar och drömmar, men liknande tryck från omgivning. Samtidigt som dessa liv förstås är många resor bättre än mången annan tonårsliv. En replik i filmen var något i stil med:

Om jag kunde ge dig ett annat liv så skulle jag göra det. Men nu klarar jag inte det.

Den polska modern är dock väldigt tydlig med att vägen ut och upp heter utbildning, den svenska är klart mer uppgiven och verkar sätta livet på sparlåga istället för att försöka förebilda. Själv är jag ju övertygad om att

Framtiden kommer inte till oss – vi skapar den.

Men har samtidigt respekt för att att vi alla har olika förutsättningar utifrån behov, förmågor,  kunskaper och – inte minst – föreställningsvärld. Som tur är går behov att tillfredsställa på flera olika sätt och övriga går i allmänhet att förändra och utveckla! Såväl föräldrar som samhälle har här ett ansvar. Skolan har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag och vi tar det på allvar.

Jag vill inte ha en skola för alla. Jag vill se en skola för var och en.

Tanken från start var att i blogginlägget även lyckas väva in något om Skolkommissionens förslag att vid fulla skolval även tillämpa någon form av lottning, men det smög iväg. Hursomhelst skulle jag önska att vi kunde komma till en punkt där varje skola höll god kvalitet och skolval handlade mer om olika undervisningsfilosofi än om ordning och reda och grundläggande kvalitetsnivå.

Vi tjänar alla på en skola som på olika sätt kan kompensera för tidigare otur i livets lotteri. Liksom på att gå och se filmer som ger oss perspektiv på tillvaron.

https://youtu.be/9Aj67z9dklM