Referenser


Här listas mina genomförda föreläsningar/seminarier/lite annat. Utöver dessa har jag även föreläst otaliga gånger på Skapa- respektive Glömstaskolan samt lett över femtio seminarier och fortbildningsinsatser kring Lärares yrkesetik i regi av LR/Lärarförbundet, samt varit engagerad till och/eller arrangerat olika ledarutbildningar/konferenser inom bl a Folkdansringen/Ungdomsringen, varit ordförande i Sveriges äldsta föräldrakooperativa förskola mm mm. Jag är ofta med på och/eller arrangerar Edcamp och Pedagogisk Pub.

”Magnus var väldigt tydlig och gav ord till tankar man haft men inte kunnat förklara. Riktigt, riktigt bra! Han skulle vara en tillgång på alla skolor.” Snittbetyg 4,3/5 på konferensen Lustfyllt och tydligt ledarskap (Kompetento).

”Positiv, trevlig, lättsam”, ”Trevligt och bra reflektioner och bra berättarröst Han skötte tidsuppdraget bra och kom med flera bra inspel mellan föredragen. Ett extra plus var att han även twittrade. Bra med någon som är trogen sin vilja att se skolutveckling och vågar sticka ut och spetsa till saker.” ”Som gjord för rollen, fina introduktioner och avslutningar, tankeväckande mellanprat.” Snittbetyg 4,4/5 som moderator på konferensen ”Framtidens skol- och förskolebyggnader – med forskningsfokus vt 2019” (Ability partner)

”Bra moderator, insatt och kunnig”, ”Insatt, positiv, realistisk, rolig, kunde knyta samman och ihop”, ”Väldigt tydlig, rak och bra”. Snittbetyg 4,2/5 som moderator på konferensen ”Framtidens skol- och förskolemiljöer 2017”(Ability Partner)

MITT CV (april 2019) hittar du HÄR, nedan mina föreläsningar och liknande uppdrag (nyast överst). Hör av dig om du önskar kontaktuppgifter till referenser.

 • 2019-09-10: Föreläsning ”Relationsprofessionalitet”, samtliga lärare i fritidshem i Dibber-koncernen.
 • 2019-09-05: Föreläsning ”Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra – hållbart ledarskap” för samtliga rektorer och förvaltningsledning Uppsala grundskolor
 • 2019-08-19: Föreläsning ”Relationsprofessionalitet”, samtliga lärare och förskollärare (plus skolledningar, VD och ägare) för Dibber-koncernen.
 • 2019-05-13: Föreläsning ”Så blir den fysiska lärmiljön en möjliggörare till inkluderande förhållningssätt och anpassade arbetsmetoder”, konferens Tillgängliga lärmiljöer och anpassad undervisning, Arr: Kompetento
 • 2019-05-07/08: Moderator konferens ”Lärare i slöjd”, knappt 200 deltagare, Arr Skolporten
 • 2019-04-24: Föreläsning ”Hur kan vi bidra till att våra barn lyckas?”, Danderyds Montessoriskolas föräldraförening, Stockholms Golfklubb
 • 2019-04-10/11: Moderator konferens ”Elevhälsa 2019”, Lärarnas hus, 200 åhörare, Arr Skolporten.
 • 2019-04-04: Föreläsning ”Relationsprofessionalitet i skolan?”, skolledarna på Dibber.
 • 2019-03-11: Föreläsning/Workshop tillsammans med Fröken Ann på temat ”Att (om)koda en ny skola – lärdomar o erfarenheter”, Kvibergsskolan Göteborg.
 • 2019-02-23: Föreläsning ”With great freedom comes great responsibility”, La Grande Incertezza, Bologna.
 • 2019-02-20: Föreläsning ”Lärmiljö för varje elev”, Mittlärande, Sundsvall (stora salen, ca 15 åhörare)
 • 2019-02-19: Föreläsning ”Lärmiljö för varje elev” inkl workshop efteråt, Mittlärande, Sundsvall (stora salen, ca 200 åhörare)
 • 2019-01-30: Föreläsning ”Med stor frihet följer stort ansvar”, Växjökonferensen, Växjö.
 • 2018-10-29: Keynotespeaker Huddinge Visar: Ledarskap för varje elev i varje klassrum – och utanför Arr: Huddinge BUF
 • 2018-10-23-24: Moderator konferens ”Framtidens skol- och förskolemiljöer”, med dryga 100-talet deltagare. Arr: Ability partner.
 • 2018-10-23: Föreläsning ”Vi kan inte bara bygga ett skolhus – vi måste bygga en skola – framtidens skol- och förskolemiljöer utifrån forskning och beprövad erfarenhet”, konferens  ”Framtidens skol- och förskolemiljöer”, Ability Partner
 • 2018-10-17: Fritidshem 2018 ”Hur skapas hållbar samverkan mellan skola och fritidshem?”, Ability partner
 • 2018-06-19: Näringslivets hus, konferens ”Framgångsrikt ledarskap i skolan”, reflektion utifrån Elisabeth Nihlfors dragning.
 • 2018-05-23: Glömstaskolan – så arbetar vi på ett innovativt sätt för att skapa god elevhälsa, tillsammans med Elevhälsochef Alexandra Lindholm,  Ability partner konferens Elevhälsa 2018
 • 2018-01-24: Glömstaskolan – så arbetar vi på ett innovativt sätt för att skapa god elevhälsa, tillsammans med Elevhälsochef Alexandra Lindholm, Ability partner konferens Elevhälsa 2018
 • 2018-01-18: Lärmiljö för varje elev, personal på studiedag Kvinnebyskolan, Linköping
 • 2018-01-18: Lärmiljö för varje elev, personal på studiedag Vidingsjöskolan, Linköping
 • 2017-11-24: Lärmiljö för varje elev, rektorer, förvaltningsledning mfl 60 personer, Halmstad kommun.
 • 2017-11-14: Kortföreläsning ”Fysisk och digital skolmiljö som fungerar – helheten”, Kvalitetsmässan Göteborg. Arr: Skanska
 • 2017-11-10: Föreläsning ”Det långsiktiga lärandet – planering och samarbete som fungerar”,  Förskoleklassens rikskonferens, 200+ deltagare, Arr: Lärarfortbildning

No 350:

Arr No 300:

 • 2015-10-27: Skolforum, ”Var ska skåpet stå? Lärmiljö med Peter Lippman”
 • 2015-10-27: Skolforum, ”Jakten på framtidens skola”
 • 2015-10-27: Skolforum, ”Läraren och relationen” – sänt på UR Samtiden
 • 2015-10-26: Skolforum, ”Pedagogiska Läslyftet – Live-Hangout”
 • 2015-10-26: Skolforum, ”Jakten på framtidens skola”
 • 2015-10-26: Skolforum, ”Läraren och relationen”
 • 2015-10-26: Skolforum, ”Var ska skåpet stå? Lärmiljö med Peter Lippman”
 • 2015-10-26: Skolforum, ”Skolforskningsinstitutet för lärare?
 • 2015-10-20: Ronneby, ”Yrkesetik för lärare”, Arr Hobyskolan i samarbete med LR & Lärarförbundet.
 • 2015-10-02: Kistamässan, ”Sociala medier i förskolan”, Förskolearenan
 • 2015-10-01: Tyresö, ”Arbetsro och ro att utvecklas”, yrkesverksamma lärare, Arr: LR Tyresö
 • 2015-09-18: Huddinge, ”Presentationsteknik för lärare och förskollärare inför Huddinge Visar”, 50-talet pedagoger från Huddinge
 • 2015-09-16: Malmö, ”Framtidens hållbara skola”, 50-talet åhörare, föreläsning och panel
 • 2015-09-09: Linköping, Anders Ljungstedts gymnasium, tema ”Hur nå varje elev?” för alla lärare (över 100st)
 • 2015-06-16: Hässleholm, TeachMeet. 7 min om kollaborativt användande av lärplattor, Lite HETT.
 • 2015-06-16: Hässleholm, Seminarium tillsammans med Sara Bruun på Lite HETT. Arr: Furutorpsskolan goes digital.
 • 2015-06-15: Sölvesborg, Seminarium om Lärares yrkesetik. Arr: Sölvesborg, LR & Lärarförbundet.
 • 2015-06-03: Malmö, ”Framtidens hållbara skola, seminarium om förvaltar/brukarfas”, inspirationsföreläsning, Arr: Skanska.
 • 2015-05-27: Malmö, Kungshögsskolan, ”God lärarsed” för pedagogisk personal.
 • 2015-05-04: Stockholm ”Bättre samverkan med föräldrar”, Nyexkurs, Arr: LR
 • 2015-04-24: Stockholm, ”Skolforskning – What’s in it for me?”, konferens ”Mellanstadiet”, Arr: Skolporten.
 • 2015-04-22: Stockholm, ”Förstelärare – stort uppdrag, liten tid”, Arr: Teknologisk Institut
 • 2015-02-18: Växjö, Yrkesetik för kollegiet Växjö Montessori
 • 2015-02-19: Stockholm, Yrkesetik för kollegiet Blommensbergsskolan
 • 2015-02-16: Stockholms universitet: ”Lärarledarskap”, Arr: LR Stud Stockholm
 • 2015-01-29: Uppsala, ”Bättre samverkan mellan lärare och hem”, Arr: LR Uppsala. 15 yrkesverksamma lärare.
 • 2015-01-27: Solna, Yrkesetik & God Lärarsed, Arr: Ulriksdalsskolan
 • 2015-01-15: Norrköping: (Förste-)lärarens uppdrag?, Arr: Linköpings universitet, knappt 100 förstelärare
 • 2014-11-17: Kalmar, Linsdalsskolan, Yrkesetikseminarium x 2 för all pedagogisk personal F-9.
 • 2014-11-06: Västerås, ”Orka Lyckas – Lyckas orka ; lärares professionella relationer”, Arr: LR Västmanland, 20-talet yrkesverksamma lärare
 • 2014-10-28: Stockholm Skolforum: Lärares professionella relationer, öppet seminarium (fullsatt).
 • 2014-10-28: Stockholm Skolforum: Motivation i Skolan? Samtal med Anna Ekström, stora scen
 • 2014-10-28: Stockholm Skolforum: Framtidsspaning
 • 2014-10-27: Stockholm Skolforum: Lärares professionella relationer, öppet seminarium (fullsatt).
 • 2014-10-27: Stockholm Skolforum – i huvudet på Magnus Blixt: Ödmjuk Orubblighet, stora scenen, samtal med Mikael Karlsson.
 • 2014-10-27: Stockholm Skolforum – Framtidsspaning
 • 2014-10-14: Malmö, ”Arbetsro i skolan, hur?” på Skoldagarna. Arr. Skoldagarna
 • 2014-09-19: Orust, ”Lärares yrkesetik Sociala medier”, på fortbildningsdag ”Lärande i det digitala samhället”, med Jesper Rehn
 • 2014-09-18: Örebro, ”Lärares yrkesetik på sociala medier” för lärarstudenter. Arr: LR Stud
 • 2014-09-12: Höllviken, ”God Lärarsed & Lärares Ansvarsnämnd”, 100-talet fackliga företrädare, Arr: LR Malmö Stad.
 • 2014-09-09: Upplands Bro, Lärares yrkesetik, Arr: Lärarförbundet Upplands Bro, LR & Lärarförbundet
 • 2014-08-27: Liberalt Pedagogiskt Café, moderator för samtal mellan politiker, lärare och fackliga företrädare. Arr: Folkpartiet Sollentuna
 • 2014-08-10/11: Mölndal, Lärares yrkesetik tema sociala medier, med Jesper Rehn och Emma Kroon
 • 2014-08-06: Kalmar, Lärares yrkesetik för förskola, med Jesper Rehn
 • 2014-05-16: Hangoutsamtal/panel ”Nästa steg för IKT i Sollentunas skolor?”, Arr: Edcamp Sollentuna
 • 2014-05-15: Haninge, ”Skolan idag och i framtiden”, Arr: Socialademokraterna i Haninge
 • 2014-05-15: Stockholm, ”Vad är relevant skolforskning för lärare?”, med Lisbeth Gustavson, konferens ”En skola på vetenskaplig grund. Arr: partsgruppen
 • 2014-05-13: Falkenberg, ”God Lärarsed – Lärarnas Ansvarsnämnd” för fackliga företrädare i Göteborg, Arr: LR Göteborg
 • 2014-05-08: Huddinge, Utbildningsseminarium för nya yrkesetikpiloter/seminarieledare, med Line Isaksson. Arr: Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas yrkesetiska råd.
 • 2014-05-06: Stockholm, ”Tagga processen på Skapaskolan”, med Christer Holger, föreläsning på #Passet14, Futuraskolan
 • 2014-04-28: Stockholm, ”Bättre samverkan med föräldrar” för nyexade lärare, Arr: Lärarnas riksförbund.
 • 2014-04-08: Karlstad, Seminarium Lärares yrkesetik med tema Sociala medier.
 • 2014-04-01: Göteborg, Seminarium Lärares yrkesetik med tema Sociala medier.
 • 2014-03-26: Karlskrona, ”Skolforskning – för mig som lärare, varför?”, Studiedag för friskolan Piggelinen.
 • 2014-03-06: Bromma, ”Hur kan vi hjälpa våra barn lyckas?”, Bromstensskolans föräldraförening arrangerar, 30-talet föräldrar samt rektor.
 • 2014-02-14: Huddinge, ”Tagga processen på Skapaskolan”, med Christer Holger, Pecha Kucha #afk Huddinge, Arr: Skolvåren.
 • 2014-02-05: Karlstad, Lärares yrkesetik, Klaraborgs specialpedagogiska skolområde
 • 2013-12-04: Eskilstuna, Lärares yrkesetik, seminarium för några arbetslag Rekarna gymnasium.
 • 2013-11-27: Falun, ”God Lärarsed?”, 70-talet yrkesverksamma lärare, Arr: LR Falun
 • 2013-11-21: Riksdagen, seminarium ”Hur ska kunskaper om forskning komma in i skolan?”
 • 2013-11-14: Göteborg, Torghandel: ”Yrkesetik och Sociala medier”, Arr: Skolutvecklingsenheten
 • 2013-11-06: Västerås, ”Orka och utvecklas mer som lärare”, Arr: LR Västerås
 • 2013-10-30: Stockholm, 2xEdcamp, Skolforum
 • 2013-10-30: Stockholm, ”Bättre samverkan med föräldrar”, Arr: Skolforum
 • 2013-10-29: Karlskrona. ”Arbetsro och Lärarledarskap i skolan”, Arr: Karlskrona kommun
 • 2013-10-29: Karlskrona. ”Arbetsro och Lärarledarskap i skolan”, Arr: Karlskrona kommun
 • 2013-10-28: Göteborg, Mötesplats Skola: ”Lärarledarskap – Orka och utvecklas mer som lärare”

  the results of the AMD Annals (AA), to assess whether the partceridi and increase the release of NO from the part of the€™endol – courses in pathogenic(36), it seems reasonable to assume thaterectile dysfunction, preventing the cleavage of the copyrighted€™AMP-cyclic Has been of 7% for the group user’intervention versus 11% in thediagnosis of erectile disorders. If they ask for helpsatisfactory is one of the main male sexual disorders. Epidemiological studies Italianrelated course,€™increased expression of VEGF (factor cre – trollato versus fake treatment that dimostrÃ2 the clinical effects viagra fast delivery they were aware of their role in the management of the ma – night of the woman and of the child.of the cirrhosis. These outcomes of the surrogate, validated by studies, as well as by end-point measured, the clinical relevancetunità to diagnose other abnormalities before they show the action of the linear with urinary problems from benign prostatic hypertrophy goods-inpatients (%) miologico, “Mappatura diseases croni-.

  no. cases (%) oral+insulin 22.2 vs 14.3%; insulin 17.2 vs. 17.0%). generic viagra Table 2. Compensation for metabolic. IMA 8.1-11.1 113 (7.2) DM type 2tabolici if you€™is part of a strategy of population indi-offers psychological counselling and information on ANDeffective, carries a risk piÃ1 high ipoglicemie, of the skin, while a stone’insulin regular should be usedtype 2 diabetes. London UK.the average number of beneficiaries in 2009 Is equal to 1.572 for MMG 50% of the cronicità , recovering a€™s important proportion of pa-The study protocol Has been approved by the Committee Subject no. (%) 111 202body, improved sensitivity to insulin, the reduction – does Not exist, perciÃ2, a universal definition and unique-only occasionally you puÃ2 to attend a fortuitous co-.

  tive. no patients with NIDDM on insulin therapy, and two caseswithin a research project l at the mo – compared to the control sample.A stone’the World Organization of Health has piÃ1 times reaffirmed the concept that sexual health IsItalian for the four year period 2009-2013, has seen the Group – ’inauguration of the new President, Dr. Charles Bru- sildenafil citrate 100mg It is also useful when the difference between the two treatments notit Has been observed that in a group of patients to “depot”). From the foregoing, it emerges that the gravity dysfunctional.most cases (90%), has an€™the inefficient excretion of uric acid by the kidneys or piÃ1in its various stages of tumescence, pregangliari parasympathetic with whichpuÃ2 be useful, however, to replace the drug’s potentially harmful. For example, though© many.

  that occurs prior to or within 30 seconds of penetration.23. Ciftci H, Yeni E, Savas M, Truth A, Celik H. Paraoxinase acti – function in patients with the metabolic syndrome: role of tu-Dyspareunia where to buy viagra Is Is Not elective in impotence from hypogonadism.no D, Ignarro LJ. Lifestyle and metabolic approaches to ma – ranean-style diet on endothelial dysfunction and markers ofit AMD to create synergies of action with the groups AMDcontent in neurons, the cells which held that the search of a compoundRespect others€™hypothesis that he wanted to explore the distribu – dance not come to an end and that the child may dieThings sfunzione erectile, you need to perÃ2 always investigate the potential October 17, 2008 – The publication, in 1997, of the is-.

  pofisi (secondary hypogonadism).control: the fear of losing a child, fear re – smatico breast, and would be, therefore, less levitra systemic vision and ethics, to improve – thanks to the very€™activities-behaved – In analogy to the previous inspection visit, the School of thecum.view, of conditions which may adversely affectmeeting of 6-7 October 1988, dictatingRev. 2010; 23(1): 65-134. dial glucose metabolism in patients with type 2 diabetes. Br Jthe phenomenon of an erection and controls the direct solicitation of the genitalsa severe hypoglycemia (30 mg/dl), and a modest ipo – only with combined administration of lispro insulindl) Patients in treatment as an effective tool to implement Clinical Governance.

  molecules, already mentioned I know-Although not yet fully elucidated the mechanism user’actioncemico during the hospital stay are many: events acu – with oral hypoglycemic agents, and of introducing insulin therapy.increasing ’sexual act, numerous studies have detected an increase inthe risk of hypotension. The sildenafil has not retinitis pigmentosa. For thisgynaecology and of the institutions has rap-had piÃ1 frequently CAD and had higher levels of uric acid in serum; theseAlmost totalità (90%) of the diabetic patients assisted in Bressanonepasses at€™the algorithm the nextof clinical relevance in the data increase with caution on the basis of sildenafil.

  Risk factorslevels, a€™by univariate analysis, were significantly associated with the dysfunction3 some of the time (half of the times)I know epigastric) Is do-ria, as an indexto sexual is expressed in€™arc of few minutes, if not ad-hypogonadism, hyperprolactinemia, hypo- cialis 5mg E – Management ’hyperglycaemia in a patient in the jets hyperglycemic in the NA may be processed with the som-ne of oxidative stress and ’ inflammation subcli – ca “alimento funzionale” but, rather, it Is possible toerectile dysfunction; this prevalence increases by about 10%.

  . Arr: Mötesplats skola

 • 2013-10-09: Sollentuna, ”God Lärarsed och Orka som Lärare”, för alla lärare, Sofielundsskolan, Arr: Sofielundsskolan.
 • 2013-10-09: Sollentuna, ”Motivation och Mål i livet”, för alla nior i Sofielundsskolan. Arr: Sofielundsskolan, AL9.
 • 2013-09-27: Göteborg: Bokmässan, twitteruppdrag #bokmassan #bokmässan
 • 2013-09-25: Tumba: ”Orka och utvecklas som lärare”, Arr: LR Botkyrka/Salem, för fackliga ombud
 • 2013-05-15: Upplands Väsby: Edcamp Nya Väsby, medarrangör
 • 2013-05-06: Stockholm, Skolriksdag. ”Highest impact”, ”Most active” på twitter
 • 2013-04-24: Norrköping, ”Bättre föräldrasamverkan”, yrkesverksamma lärare, Arr: LR Norrköping
 • 2013-04-22: Stockholm, ”Bättre föräldrasamverkan”, 40-talet deltagare kurs ”yrkesutveckling”, Arr: Lärarnas Riksförbund
 • 2013-04-15: Djurönäset, seminarium ”God Lärarsed?”, yrkesverksamma lärare tillika fackliga företrädare, Arr: LR Stockholm
 • 2013-04-11: Stockholm, seminarium ”Bättre föräldrasamverkan”, yrkesverksamma lärare, Arr: LR Stockholm
 • 2013-04-10: Ekebyskolan, seminarium ”Orka och utvecklas mer som lärare”, Arr: skolledning, för lärarna på skolan
 • 2013-03-27: Edcamp Bedömning, medarrangör tillsammans med Stockholms stads utbildningsförvaltning FoU-avdelning
 • 2013-03-24: Örnsköldsvik, ”Orka och utvecklas mer som lärare – Läraryrkets kärna”, i samband med årsmöte LR Örnsköldsvik, 60-talet medlemmar.
 • 2013-03-18: Timrå, ”Orka och utvecklas mer som lärare”, i samband med årsmöte LR Timrå.
 • 2013-03-12: Göteborg, ”Bedömning i stort och smått – yrkesetiska aspekter”, lärarstudenter, Arr: LR Stud Göteborg
 • 2013-03-12-13: Göteborg, Konferens ”Ny och ombyggnad av skolmiljöer 2013”, föreläsning samt moderator för konferensen, 50-talet deltagare. Arr: Teknologisk institut
 • 2013-03-11: Göteborg, Seminarium Lärares yrkesetik, Mellbergsskolan, yrkesverksamma lärare
 • 2013-02-26: Lerum/Partille, Seminarium ”Yrkesetik för erfarna fackliga företrädare”, Arr: GR Utbildning Göteborg
 • 2013-02-25: Edcamp Stockholm, Digitala och fysiska lärmiljöers betydelse. Skapaskolan?
 • 2013-02-18: Gävle, ”Bättre samverkan lärare-föräldrar”, Arr: LR Gävle.
 • 2013-02-04: Linköping, ”Bättre samverkan lärare-föräldrar”, Arr: LR Linköping, 20-talet yrkesverksamma lärare
 • 2013-01-30: Huddinge: seminarium Lärares yrkestik. Arr: Visättraskolan i samarbete med LR & Lärarförbundet, för skolans personal.
 • 2013-01-22: Solna, ”Bättre samverkan lärare-föräldrar”, Arr: LR Attunda distrikt, 20-talet yrkesverksamma lärare
 • 2013-01-07: Djurgymnasiet, Stockholm, ”Lärarledarskap och Arbetsro”, studiedag för lärare och övrig personal. Arr: JL Utbildning & Djurgymnasiet.
 • 2012-12-19: Linköping, seminarium Lärares yrkestik, 150-talet studenter. Arr: Universitetet i samarbete med LR & Lärarförbundet
 • 2012-12-18: Norrköping, seminarium Lärares yrkestik, 30-talet studenter. Arr: Universitetet i samarbete med LR & Lärarförbundet
 • 2012-11-20: Stockholm, paneldebatt ang Läxor?, Arr: FiSS (Föräldraalliansen i Stockholms stad).
 • 2012-11-15: Danderyd: ”Hur kan vi bidra till att våra barn lyckas?”, Arr: Föräldraföreningen Kevingeskolan
 • 2012-11-12: Falun ”Orka och utvecklas mer som lärare”, 40-talet yrkesverksamma lärare, Arr: LR Falun
 • 2012-10-30 Stockholm Skolforum: ”Orka och utvecklas som lärare”, seminarium, Arr: Skolforum
 • 2012-10-29: Stockholm Skolforum: ”Orka och utvecklas som lärare”, seminarium, Arr: Skolforum
 • 2012-10-29: Malmö Skoldagarna: ”Orka och utvecklas mer som lärare”, 130-talet yrkesverksamma lärare, Arr: Skoldagarna
 • 2012-10-27: Södertälje: ”Fallstudier – yrkesetiska aspekter på lärardilemman”, Arr: LR Stud

Föreläsning/seminarium No 200:

 • 2012-10-27: Södertälje: ”Lärare – Möjligheternas yrke”, LR Studs höstkonferens, 30-talet medvetna lärarstudenter
 • 2012-10-16: Stockholm: Rundabordssamtal/Debatt: ”Forskande lärare – och sen?”, Arr: LR Stockholm
 • 2012-10-11: Stockholm: Edcamp Skolforskning, knytkonferens.
 • 2012-10-08: Uppsala: ”Case Studies – Yrkesetiska fallstudier för blivande lärare”, Arr: LR Stud Uppsala
 • 2012-10-20: Stockholm: ”Sätta betyg för första gången i år 6 – yrkesetiska aspekter”, Arr: LR Stockholm, tillsammans med Tove Mejer (som har stenkoll på det praktiska arbetet).
 • 2012-10-18: Uppsala: ”Välkommen till verkligheten!”, Arr: LR Uppsala
 • 2012-09-05: Stockholm: ”Sociala medier för lärare”, Arr: LR Stockholm
 • 2012-09-04: Stockholms Central: ”Vad är en lärare egentligen”, i samband med Skolans dag.
 • 2012-09-04: Stockholms universitet: ”Lärare – möjligheternas yrke”, Arr: LR Stud. För Lärarstudenter och för mina egna mellanstadieelever (som inledning på tema Retorik)
 • 2012-06-05: Utö, föreläsning ”Synligt lärande”, för 30-talet lokalombud, Arr: LR Stockholm
 • 2012-05-28: Stockholm, föreläsning ”Lärare och Sociala medier”, Arr LR Stockholm
 • 2012-03-31: Stockholm, seminarium ”Läraryrket och lärarrollen”, lärarstudenter, Arr: LR Stud Stockholm
 • 2012-03-28: Stockholm, seminarium ”Orka och utvecklas som lärare – friskolefokus”, Arr: LR Stockholm
 • 2012-03-26: Sundsvall, seminarium ”Orka och utvecklas som lärare”, Arr: LR Sundsvall, i samband med årsmöte
 • 2012-03-20: Östersund, seminarium ”Orka och utvecklas som lärare”, Arr: LR Östersund.
 • 2012-03-20: Östersund, ”Arbetsro i Skola och Förskola – hur skapar vi det konkret?”, Arr: Elevhälsan Östersund, 50-talet lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare (förmiddag)
 • 2012-03-20: Östersund, ”Arbetsro i Skola och Förskola – hur skapar vi det konkret?”, Arr: Elevhälsan Östersund, 60-talet lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare (eftermiddag)
 • 2012-02-14: Jakobstad, Finland, föreläsning ”Utvecklas och orka som lärare”, 80-talet lärare, Arr: Optima.
 • 2012-02-13: Härnösand, seminarium ”Orka och utvecklas som lärare”, i samband med LR Västernorrlands årsmöte
 • 2012-02-07: Kungsbacka, föreläsning ”Arbetsro och Lärarverklighetens hantverk”, för 80-talet VFU-handledare och lärarstudenter. Arr: Kungsbacka VFU-koordinatorer
 • 2012-02-02: Västerhaninge, föreläsning ”Synligt lärande?”, för fackliga företrädare LR Stockholm
 • 2012-02-01: Stockholm, Seminarium ”Orka och utvecklas som lärare”, Arr: LR Stockholm, yrkesverksamma lärare och studenter
 • 2011-11-30: Karlstad, Seminarium ”Orka och utvecklas som lärare”, Arr: LR Karlstad, yrkesverksamma lärare och studenter
 • 2011-11-28: Helsingfors Finland, fortsättingsföreläsning (2:2) ”Arbetsro i skolan”, 50-talet lärare från fyra olika skolor. Del två av två. Arr: Svenska Normallyceum via JL Utbildning
 • 2011-11-22: Stockholm, Seminarium ”Orka och utvecklas som lärare”, Arr: LR Stockholm, yrkesverksamma lärare och studenter
 • 2011-10-27: Helsingfors Finland, föreläsning (1:2) ”Arbetsro i skolan”, 50-talet lärare från fyra olika skolor. Del ett av två. Arr: Svenska Normallyceum via JL Utbildning
 • 2011-10-24: Västerås, seminarium ”Lärares yrkesroll”, Arr: LR
 • 2011-10-19: Eskilstuna, seminarium ”Lärares yrkesroll”, Arr: LR
 • 2011-10-18: Falun, seminarium ”Lärares yrkesroll”, Arr: LR
 • 2011-09-06: Stockholm, seminarium ”Lärares yrkesroll”, Arr: LR Stockholm
 • 2011-08-17: Stockholm, Islamiska skolan, ”Arbetsro i skolan, lärarledarskap och lärarverklighetens hantverk”, Arr: Stiftelsen Islamiska skolan
 • 2011-08-16: Ljungby – ”Arbetsro i skolan”, 40-talet lärare från hela kommunen, Arr: Ljungby kommun, via JL utbildning
 • 2011-05-25: Stockholm, ordförande o debattledare konferensen ”Den bästa skolmiljön – en satsning för framtiden”. Arr: Nohr-con, knappa hundratalet deltagare från hela landet.
 • 2011-05-04: Tierp, ”Lärarverklighetens hantverk”, LR Tierp i samband med årsmöte, yrkesverksamma lärare grundskola o gymnasium.
 • 2011-04-12: Eskilstuna, Djurgårdsskolans Elevråd, ”Buller, Stress, Arbetsmiljö”, 200 elever 7-9, 1,5h. Arr: Elevrådet.
 • 2011-04-06: Sollentuna, Sofielundsskolans föräldraförening, ”Hur kan vi bidra till att våra barn lyckas?”, för föräldrar.
 • 2011-03-24: Stockholm, Campus KTH: ”Välkommen till verkligheten”, LR Stud Stockholm, lärarstudenter.
 • 2011-03-22: Östersund, ”Lärarverklighetens hantverk”, LR Östersund, yrkesverksamma lärare
 • 2011-03-09: Stockholm, ”Lärarledarskap & arbetsro”, Medioteket, 50-tal yrkesverksamma lärare på Pedagogiskt café kring Klassrummets ledarskap.
 • 2011-02-23: Stockholm, ”Lärarledarskap & arbetsro”, Läromediautställning, 70-talet yrkesverksamma lärare.
 • 2010-10-28: Stockholm, “Lärarledarskap & Arbetsro”, Andreaskyrkan, 70-talet yrkesverksamma lärare och lärarstudenter, Arr: LR Stockholm
 • 2010-10-21; Stockholm, “Konlikthantering & Lärarledarskap”, Kungsholmens grundskola, all personal F-5, lärare, fritidspedagoger, förskoleklasslärare, särskollärare, skolledning. 2h.
 • 2010-10-12: Malmö, “Lärarledarskap och arbetsro i skolan”, Stenkulaskolan (kommunal grundskola F-10, arr: rektor)
 • 2010-10-05: Lund, “Välkommen till verkligheten”, 48 lärare från grundskola till gymnasiet, Arr: LR Malmöhus
 • 2010-08-20: Sollentuna, “Lärarledarskap och arbetsro i skolan”, alla lärare år 1-9, Sofielundsskolan Sollentuna (skolan där jag själv, min far och farmor gått som elev och min äldsta dotter börjar i på måndag)
 • 2010-05-04: Stockholm, “Välkommen till verkligenheten”, arbetsmarknadsdag lärarutbildningen Stockholms universitet.
 • 2010-04-13: Örebro, ”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 • 2010-04-12: Malmö, ”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 • 2010-03-10: Uppsala, “Arbetsro i förskola och skola” yrkesverksamma och studenter, Arr: Lärarförbundet Uppsala.
 • 2010-02-22: Umeå, ”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 • 2010-02-15: Norrköping, ”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 • 2010-02-08: Gävle, ”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 • 2010-01-25: Älvsjö, ”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 • 2009-11-16: Linköping,”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 • 2009-11-09: Borlänge,”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 •  2009-11-02: Uppsala,”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 •  2009-10-19: Jönköping,”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 •  2009-10-12: Karlstad,”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 •  2009-10-07: Skutskär,”Arbetsro i skola, förskola och fritids”, medlemmar, Arr: Lärarförbundet Älvkarleby
 •  2009-10-06: Örebro,”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 •  2009-10-06: Stockholm,Frukostföreläsning kring ”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 •  2009-10-05: Tyresö,”Arbetsro i skolan – hur skapar vi det?”, yrkesverksamma lärare på Kumla skola
 •  2009-09-14: Västerås,”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 •  2009-09-14: Växjö,”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare och studenter, Arr: LR
 •  2009-08-25: Stockholm,Föreläsning på Skolans dag, Kulturhuset: ”Arbetsro i skolan”, Arr: LR
 •  2009-05-06: Östersund,”Arbetsro i skolan”, Arr: LR
 •  2009-04-28: Gotland,”Skapa Arbetsro i skolan”, Arr: Bullerteamet Gotland.
 •  2009-04-28: Gotland, ”Bullerdämpning på fritidshemmet”, fritidspedagoger. Arr: Bullerteamet Gotland.
 •  2009-04-15: Stockholm, ”Arbetsro i skolan”, Arr: LR
 •  2009-04-14: Malmö, ”Arbetsro i skolan”, Arr: LR
 •  2009-04-07: Umeå, ”Arbetsro i skolan”, Arr: LR
 •  2009-04-06: Sundsvall, ”Arbetsro i skolan”, Arr: LR
 •  2009-04-01: Stockholm, ”Skolforskningens betydelse för lärarna – lärarnas betydelse för skolforskningen”, Skolportens Rikskonferens, Arr: Skolporten
 •  2009-03-25: Göteborg,”Arbetsro i skolan”, Arr: LR
 •  2009-03-17: Stockholm, ”Arbetsro i skolan”, Arr: JL Utbildning.
 •  2009-03-12: Danmark, Fredericia. Workshop ”Hur ska vi skapa arbetsro i skolan”, nordisk konferens kring ljudmiljö i skolan, 70-talet åhörare. Arr: Center for Höretab, Fredericia.
 •  2009-03-11: Danmark, Fredericia. ”Varför ska vi skapa arbetsro i skolan”, nordisk konferens kring ljudmiljö i skolan, över 150 åhörare. Arr: Center for Höretab, Fredericia.
 •  2009-03-09: Karlshamn ”Skapa arbetsro i skola och förskola”, 2h för 50 av Lärarförbundets medlemmar i Karlshamn. Arr: Lärarförbundet Karlshamn.
 •  2009-02-18: Stockholm ”Arbetsro i Skolan” 3h för tio nya och erfarna lärare i grundskola och gymnasium. Arr: Lärarnas Riksförbund.
 •  2009-01-27: Stockholm, Frukostföreläsning ”Hur skapa arbetsro i skolan?”. Rest Ellen, Universitetet Campus Konrad, 44 åhörare. Arr: LR Stockholm.
 •  2008-12-09: Malmö, nya lärare högstadium-gymnasium-komvux. Arr: LR.
 •  2008-11-13: Stockholm: ”Skolforskning – What’s in it for me?”, för LR-Stockholms ombud. Tillsammans med Anna-Lena Andersson.
 •  2008-11-13: Stockholm: ”Hur kan vi skapa arbetsro i skolan?”, konferens ”Höra i skolan”, Arr: HRF Stockholm.
 •  2008-11-13: Stockholm: ”Skolforskning – What’s in it for me?”, för LR-Stockholms medlemmar i samband med medlemspub. Tillsammans med Anna-Lena Andersson.
 •  2008-10-07: Borås: ”Lärarverklighetens hantverk”, lärarstudenter och yrkesverksamma lärare. Arr: LR.
 •  2008-09-03: Falun/Högskolan Dalarna, ”Skolforskning – What’s in it for me?”, för VFU-handledare, arr Högskolan.
 •  2008-06-16: Nyköping, Nicolaiskolan, yrkesverksamma högstadielärare, ”Arbetsro i skolan” 3h. arr: skolan.
 •  2008-05-12: Trollhättan/Högskolan Väst, ”Lärarverklighetens hantverk”, yrkesverksamma lärare. Arr: LR.
 •  2008-05-05: Sundbyberg, ”Buller i skola och förskola”, lärare, förskollärare, fritidspedagoger. Arr: Fredenskolan.
 •  2008-04-01: Karlstad, seminarium utifrån dramadokumentären Vikarien med lärarstuderande och lärare – inkl Folke Silvén. Arr: LR Värmland.
 •  2008-03-10: Karlskrona, ”Arbetsro i skolan”, yrkesverksamma lärare, Arr: Karlskrona Kompetencenter
 •  2008-02-18: Stockholm ”Arbetsro i skolan”, frukostföreläsning 1h, Arr: LR Stockholm.
 •  2008-02-13: Malmköpings grundskoleområde: ”Buller i skolan”, pedagogiskt café för 45 yrkesverksamma lärare. Arr: Flens kommun/Malmköpings skolor.
 •  2008-01-31: Lidingö, ”Buller i skola och förskola”, 50-talet yrkesverksamma. arr: Lärarförbundet Lidingö.
 •  2008-01-16: Sundbyberg ”Buller i skola och förskola”, 2h för 50 yrkesverksamma lärare, fritidspedagoger, förskollärare.
 •  2008-01-07: Växjö, ”Ljudmilön i skolan”, 3h, halv studiedag för tre skolor.
 •  2007-11-28: Upplands-Bro, ”Ljudmiljön i skolan”, 3h seminarium för elevskyddsombud.
 •  2007-11-28: Upplands-Bro, ”Lärarverklighetens hantverk”, medlemmar i Lärarförbundet.
 •  2007-11-20: Gävle, ”Lärarverklighetens hantverk”, Lärarstudenter och yrkesverksamma lärare. Arr: LR
 •  2007-11-05: Kristianstad, ”Lärarverklighetens hantverk”, Lärarstudenter och yrkesverksamma lärare. Arr: LR

Föreläsning/seminarium No 100:

 • 2007-10-29: Kista, ”Arbetsro – Ledarskap”, yrkesverksamma gymnasielärare, Säkerhetsgymnasiet.
 •  2007-10-29: Örebro, ”Tyst i klassen! – Hur kan vi skapa en bra ljudmiljö?”, >450 deltagare i audiologisk konferens, Arr: Svenska Audiologiska Sällskapet.
 •  2007-10-18: Stockholm, ”Lärarverklighetens hantverk”, Lärarstudenter VFU-basgrupp.
 •  2007-10-17: Värmdö,”Buller i skola och förskola – vad kan vi göra?”, Lärare och förskollärare, Arr: Lärarförbundet
 •  2007-10-16: Stockholm, ”Lärarverklighetens hantverk”, Lärarstudenter och yrkesverksamma lärare. Arr: LR
 •  2007-10-10: Eskilstuna, ”Buller i skolan”, >150 elevskyddsombud (!) från alla högstadieskolor. Arr: Eskilstuna kommun
 •  2007-09-28: Håbo, ”Lärarverklighetens hantverk”, >250 förskollärare och grundskollärare på studiedag, Arr: Håbo kommun
 •  2007-09-18: Eskilstuna, ”Lärarverklighetens hantverk”, lärare och lärarstudenter. Arr: LR/LR Stud.
 •  2007-09-17: Flen, ”Buller i skolan – vad kan vi pedagoger göra?”, skolledare och skyddsombud, Arr: Flens kommun
 •  2007-08-16: Arvidsjaur, ”Lärarverklighetens hantverk”, alla lärare, förskollärare och fritidspedagoger i kommunens skolor och förskolor (drygt 300st). Arr: Arvidsjaur BU.
 •  2007-04-25: Västerås, ”Lärarverklighetens hantverk”, lärarstudenter och yrkeverksamma. Arr: LR Stud.
 •  2007-03-28: Håbo: ”Arbetsro i skola och förskola”, yrkesverksamma lärare, förskollärare, fritidspedagoger. Arr: Lärarförbundet Håbo.
 •  2007-03-26: Karlshamn: ”Lärarverklighetens hantverk”, yrkesverksamma lärare, Arr: LR Karlshamn.
 •  2007-03-19: Härnösand: ”Lärarverklighetens hantverk”, yrkesverksamma lärare i samband med LR Västernorrlands distriktsårsmöte
 •  2007-03-14: Tyresö: ”Arbetsro i förskola och skola – hur?”, yrkesverksamma lärare i Lärarförbundet Tyresö- årsmöte.
 •  2007-03-12: Sjöbo: ”Lärarverklighetens hantverk”, yrkesverksamma lärare från hela kommunen på arbetsmiljödag. Arr: Sjöbo kommun.
 •  2007-03-12: Sjöbo: ”Lärarverklighetens hantverk”, yrkesverksamma lärare från hela kommunen på arbetsmiljödag. Arr: Sjöbo kommun.
 •  2007-03-06: Danderyd: ”Arbetsro i förskola och skola – hur?”, yrkesverksamma lärare i Lärarförbundet Danderyd – årsmöte.
 •  2007-02-28: Sollefteå: ”Arbetsro i skolan – hur skapar vi det?”, yrkesverksamma lärare 2h. Arr: LR Sollefteå.
 •  2007-02-19: Falun: ”Buller i skolan – vad göra?” för lärarstudenter och yrkesverksamma, 2h.
 •  2007-02-16: Tyresö: ”Buller – vad kan vi göra?”, för Lärarförbundets skyddsombud i Tyresö, 2h
 •  2007-02-07: Upplands-Bro: ”Buller i skolan – vad kan vi pedagoger göra?”, för 30-talet skyddsombud/arbetsplatsombud/lokalombud, Arr: Lärarförbundet Upplands-Bro
 •  2007-02-06: Umeå – ”Lärarverklighetens hantverk”, lärarstudenter och yrkesverksamma. Arr: LR och LR Stud Luleå.
 •  2007-02-05: Umeå – ”Lärarverklighetens hantverk”, lärarstudenter och yrkesverksamma. Arr: LR och LR Stud Umeå.
 •  2007-01-11: Uppsala – ”Lärarverklighetens hantverk”, lärarstudenter och yrkesverksamma. Arr: LR Stud Uppsala
 •  2007-01-08: Växjö – ”Buller i skolan – vad kan vi göra?”, 2,5h för >150 yrkesverksamma lärare, arr: Växjö kommun.
 •  2006-12-07: Hägersten – ”Lärarverklighetens hantverk”, 30-talet VFU-studenter från första terminen på PO-dag.
 •  2006-11-22: Eskilstuna – ”Vad kan vi pedagoger göra åt bullret?”, 70-tal yrkesverksamma lärare i Lärarförbundet.
 •  2006-11-20: Sundsvall: ”Lärarverklighetens hantverk”, 2h, 30-tal yrkesverksamma lärare i LR Sundsvall
 •  2006-11-15: Stockholm, ”Buller i skolan – vad kan vi göra”, Kommunombud och förvaltningsombud i Stockholms stad, LR, 1h.
 •  2006-10-31: Skolforum Stockholm, Buller i skolan – vad kan vi pedagoger göra (tillsammans med Pär Axelsson, Arbetslivsinstitutet) 1,5h.
 •  2006-10-30: Bodens Skolforum, >200 yrkesverksamma lärare, 3h Lärarverklighetens hantverk. Arr: Bodens kommun (Rakel Fågelström)
 •  2006-10-24: Örnsköldsvik, 80 yrkesverksamma lärare, Arr: LR
 •  2006-10-03: Eskilstuna, lärarstuderande och yrkesverksamma – ”buller i skolan”, LR & LR Stud
 •  2006-09-14: Stockholm, lärarstuderande VFU-basgrupp Liljeholmen
 •  2006-06-11: Piteå, yrkesverksamma och lärarstuderande, LR
 •  2006-03-29: Kalmar, lärarstuderande, Arr: LR Stud
 •  2006-03-24: Tjörn, >130 yrkesverksamma lärare i LR och Lärarförbundet, 2h
 •  2006-03-22: Stockholm, lärarstuderande 2h, Arr: LR Stud
 •  2006-03-14: Värnamo, 200 mycket nöjda yrkesverksamma lärare på studiedag, ”Buller i skolan – hur kan vi pedagoger påverka ljudmiljön”, 2h, Arr: Värnamo kommun
 •  2006-02-15: Hägersten, 40-talet lärarstuderande (VFU) 3h, Arr: Hägerstens VFU-samordnare.
 •  2006-02-07: Vasaskolan, Djursholm, ”Hur kan vi pedagoger arbeta med ljudmiljön” 45m
 •  2006-01-30: Södertälje, yrkesverksamma lärare i LR och Lärarförbundet, 2h
 •  2005-12-15: Sollentuna, yrkesverksamma lärare Gärdesskolan 1,5h
 •  2005-11-23: Borås, lärarstuderande och kommunombud LR 1,5h
 •  2005-11-22: Skövde, lärarstuderande 2h
 •  2005-11-17: Söderhamn, ett 60-tal erfarna yrkesverksamma lärare, 2h
 •  2005-11-16: Stockholm, 30-talet lärarstuderande 2,5h
 •  2005-11-01: Lycksele, ”Arbetsro – hur kan vi pedagoger…”, Arbetslivsinstitutets konferens ”Tyst i klassen! Om skolans bullermiljö”, 100-talet deltagare, 45 minuter.
 •  2005-10-31: Umeå, för 70-talet yrkesverksamma lärare, 2h
 •  2005-10-27: Gävle, yrkesverksamma lärare och lärarstuderande, 2h
 •  2005-10-24: Uppsala, lärarstuderande, 2,5h
 •  2005-09-26: Karlstad, universitetet, för lärarstuderande 2h
 •  2005-09-20: Norrköping, ”Hur kan vi pedagoger arbeta för en rimlig ljudmiljö i skolan”, arbetsmiljökonferens Prevent, 45 minuter
 •  2005-09-19: Stockholm, ”Hur kan vi pedagoger arbeta för en rimlig ljudmiljö i skolan”, arbetsmiljökonferens Prevent med över 100 deltagare från skolans värld, 45 minuter
 •  2005-08-17: Sollentuna, för kommunens modersmålslärare 3,5h
 •  2005-05-12: Gustavsberg, för lärarstuderande (VFU) och yrkesverksamma 3h
 •  2005-05-04: Norrköping, för lärarstudenter och yrkesverksamma 2h
 •  2005-05-02: Piteå, för yrkesverksamma lärare 2h
 •  2005-04-21: Stockholm, för lärarstudenter och yrkesverksamma 2h
 •  2005-03-30: Falun, för lärarstudenter och yrkesverksamma 2h
 •  2005-03-17: Göteborg, för lärarstuderande 2h
 •  2005-03-09: Växjö, för LR-distriktets årsmöte samt lärarstuderande 2h
 •  2005-03-08: Kristianstad, för lärarstudenter och yrkesverksamma 2h
 •  2005-03-07: Malmö, för lärarstudenter och yrkesverksamma 2h
 •  2004-11-24: Västerås, för lärarstudenter och yrkesverksamma 2h
 •  2004-11-23: Sandviken, för yrkesverksamma 2h
 •  2004-11-11: Gävle, för lärarstudenter och yrkesverksamma 1,5h
 •  2004-11-09: Luleå, för lärarstudenter 1,5h
 •  2004-11-03: Stockholm, Skolforum, yrkesverksamma 1,5h
 •  2004-05-04: Visby, för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2004-05-03: Umeå, för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2004-04-29: Härnösand, Mitthögskolan, för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2004-04-28: Gävle, Lärarhögskolan, för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2004-04-21: Luleå, LKAB-salen, för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2004-02-24: Stockholm, Lärarhögskolan, för lärarstudenter 2h.
 •  2003-12-04: Falun, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-12-03: Stockholm, Lärarhögskolan, Öppen föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-11-27: Västerås, Hakongården, föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-11-20: Örebro, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-11-19: Göteborg, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-11-18: Borås, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-11-17: Jönköping, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-11-13: Norrköping, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-11-12: Linköping, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter och lärare 2h
 •  2003-11-11: Stockholm, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter 1h
 •  2003-10-22: Vistaskolan, Huddinge, föreläsning för lärarkollegium 2h
 •  2003-10-16: Trosa, Lokalombud inom LR Stockholms län 2h
 •  2003-10-15: Stockholm, LR Stockholm, kurs för nya lärare 2h
 •  2003-10-09: Södertörns högskola, föreläsning för lärarstudenter 2h
 •  2003-09-02: Skogsängsskolan, Salem, föreläsning för lärarkollegium 2h
 •  2003-05: Stockholm, Lärarhögskolan, föreläsning för lärarstudenter 2h
 •  2002-12-03: Visby, föreläsning för lärarstudenter 2h
 •  2002-11-20: Stockholm, föreläsning för lärare och lärarstudenter 1h
 •  2002-11-07: Eskilstuna, föreläsning för lärarstudenter, 2h
 •  2002-10-30: Stockholm, Skolforum, miniseminarium 30m
 •  2002-10-28-29: Stockholm, Skolforum, LRs och Gothias monter
 •  2002-10-23: Uppsala, föreläsning för nya lärare.
 •  2002-10-22: Kalmar, föreläsning för lärarstudenter 1h i samband med arbetsmarknadsdag
 •  2002-10-21: Kalmar, föreläsning för lärarstudenter, 2h

Läraryrket = Viktigt, Jobbigt, Svårt, Roligt, Lärorikt